THE SECOND EPISTLE OF PAUL THE APOSTLE TO THE
CORINTHIANS
1
Shíí, Paul, Bik’ehgo’ihi’ṉań bik’ehgo Jesus Christ binal’a’á nshłíni, ła’íí nohwik’isn Timotheus holzéhi biłgo, Bik’ehgo’ihi’ṉań daayokąąhíí Corinthgee ha’ánáłséhíí bich’į’ k’e’iilchii, ínashood daanliiníí dawa Akéya biyi’ dahot’éhé daagolííníí biłgo: Bik’ehgo’ihi’ṉań nohwiTaa, Jesus Christ nohweBik’ehń biłgo biłgoch’oba’íí ła’íí bits’ą́’dí’ iłch’į’gont’ééhíí bee nohwich’į’ goz’ąą le’. Bik’ehgo’ihi’ṉań, Jesus Christ nohweBik’ehń biTaa, ba’ihégosį le’, áń bits’ą́’dí’ aatét’íi begoz’ąą, Bik’ehgo’ihi’ṉań dawa bee hadag ánágodle’íí; Áń góyéégo nohwich’į’ nagowaagee hadag ádaanohwiłsį, nṉee dant’éhéta bee bich’į’ nadaagontł’ogyúgo hadag ánádaahiidle’híí bighą, danéé Bik’ehgo’ihi’ṉań hadag ádaanohwiłsįhíí bee hadag ánádaahiidle’go. Christ biłgo dánohwiniigonłt’éé ńt’ééhíí k’ehgo Christ nłdzilgo hadag da’ánohwiłsį nt’éé. Néé nohwiniigodilṉe’ lę́k’eyúgo, hadag ádaanoht’ee doleełhíí ła’íí hasdánohwiṉiił doleełhíí bighąhi at’éé, áí nohwiniigonłt’ééhííł k’ehgo nohwíí ałdó’ nohwiniigonłt’ééhíí bee hadag ádaanoht’eego ádaanohwiłsį, ła’íí néé hadag ánohwi’dilṉe’ lę́k’eyúgo hadag ádaanoht’ee doleełhíí ła’íí hasdánohwiṉiił doleełhíí bighąhi at’éé. Nłdzilgo nohwaa da’óndlii, díínko bígonlzįhíí bighą, néé nohwiniigodilṉe’híí k’ehgo nohwíí ałdó’ nohwiniigodilṉe’ ndi Bik’ehgo’ihi’ṉań hadag ádaanohwiłsįhíí k’ehgo nohwíí ałdó’ Bik’ehgo’ihi’ṉań hadag ádaanohwiłsį doleeł. Christ biláhyú nohwik’ííyú daanohłíni, Asiayú góyéégo nohwich’į’ nagoyaahíí bídaagonołsį háhiit’įį, dázhǫ́ góyéégo nohwich’į’ nagoyaahíí bighą nohwinawod dásdozhą́ asdįįdgo daahiitsaah ląą niidzįį: Da’itsaahíí bee nohwá ngot’ąą niidzįį, áídá’ danéé doo ída’óndlii da, ndi Bik’ehgo’ihi’ṉań nanezna’íí nádaayihii’ṉa’íí ba’óndlii doleełhíí bighą nohwich’į’ ágodzaa. 10 Áń góyéégo da’itsaahíí yits’ą́’ nohwiṉil áídí’ yits’ą́’ nánohwiṉííł: ła’íí ágánánohwidle’ doleełgo ba’óndlii; 11 Nohwíí ałdó’ nohwi’okąąhíí bee nohwich’odaahṉii, áík’ehgo nṉee łą́ą́go nohwa da’oskąądgo hagot’éégo Bik’ehgo’ihi’ṉań nohwich’ozṉi’íí nṉee łą́ą́go ba’ihédaanzį doleeł. 12 Díí baa nohwiłgozhǫ́ǫ́, díínko nohwijíí yuṉe’ bígonlzį, ni’gosdzáń biká’ nṉee bitahyú ła’íí itisgo nohwíí nohwitahyú Bik’ehgo’ihi’ṉań binadzahgee da’aṉiigo, doo daazhógo da ánáhiit’įįł, doo ni’gosdzáń biká’dí’ igoyą’íí bee da, Bik’ehgo’ihi’ṉań biłgoch’oba’íí binkááyú ánáhiit’įįł. 13 Daahohshííhíí ła’íí dá bee nohwił ídaagoziníí zhą́ baa nohwich’į’ k’e’iilchii; áí dahot’éhé baa nohwił ídaagozį doleełgo hasht’į́į́; 14 Ilk’idá’ łahzhį’ nohwídaagonołsį n’íí k’ehgo, áík’ehgo néé nohwaa nohwił gozhǫ́ǫ́híí k’ehgo nohwíí ałdó’ nohwaa nohwił gozhǫ́ǫ́ doleeł, Jesus nohweBik’ehń nádáhíí bijįį. 15 Áí da’aṉiigo bígonsįhíí bighą ntsé nohwaa nsháhgo ni’, nakidn nohwił daagoyiłshǫ́ǫ́ doleełgo; 16 Macedóniayú hishaałyú ła’íí t’ąązhį’ náshdaałgo nohwaa nsháhgo ni’, áídí’ Judeayú shich’odaahṉiigo disháhgo ni’. 17 Ya’ daazhógo ádishṉiigo ágádishṉii lą́ née? Ya’ ni’gosdzáń biká’ nṉee k’ehgo nagoshchi’ née, ya’ shił nagokigo, Ha’oh, ła’íí, Dah, dishṉii née? 18 Dah, áídá’ Bik’ehgo’ihi’ṉań da’aṉii nlįįhíí k’ehgo doo nohwił nagokigo, Ha’oh, ła’íí, Dah, nohwiłn’ṉii da. 19 Silvánus ła’íí Timotheus hik’e shíí biłgo Bik’ehgo’ihi’ṉań biYe’, Jesus Christ, nohwitahyú baa nohwił nadaagosiilṉi’íí doo bił nagokigo, Ha’oh, ła’íí, Dah, ṉii da, áídá’ áń dábik’ehn, Ha’oh, ṉii. 20 Dábik’ehn Bik’ehgo’ihi’ṉań nt’é ṉiigo yengon’ą́ą́dá’ Christ, Ha’oh, da’aṉii ṉii ni’, ła’íí áń binkááyú, Doleełgo at’éé, daan’ṉii, Bik’ehgo’ihi’ṉań ba’ihégosį doleełgo. 21 Bik’ehgo’ihi’ṉań néé hik’e nohwíí biłgo Christ bił dała’á daandlįįgo nłdzilgo ánohwiłsįhi at’éé, ła’íí da’áń hadaanohwidilaahi at’éé; 22 Áń nohwiká’ da’izkałhíí k’ehgo bíyéé daandlįįgo nohwígózįgo áyíílaa, ła’íí nohwijíí biyi’ Holy Spirit nohwaidin’ą́ą́, áí Bik’ehgo’ihi’ṉań nohwiłṉiigo yengon’ááníí begolṉe’go ch’í’ṉah hileeh. 23 Dií da’aṉii ádishṉiigo Bik’ehgo’ihi’ṉań shá yígółsįgo biká ádishṉii, doo nohwił daagozhǫ́ǫ́ dago ánohwishłe’ doo hasht’į́į́ dahíí bighą doo hwahá Corinthyú náshdáh da. 24 Doo nohwe’odlą’ bee nant’aahíí k’ehgo nohwaa natsídaahkees da, áídá’ nohwił daagozhǫ́ǫ́ doleełgo nohwił nada’idziid; nohwi’odlą’íí iłk’idá’ nalwod.