The Pronunciation and Meaning of some of the Words in the New Testament
Abíah (Abáíyah) Abíjah ałdó’ holzee.
Áchaz (Éíkaz) — Áhaz ałdó’ holzee.
Ágar (Éígar) — Hágar ałdó’ holzee.
Areópagite (Ariyápagait) — yánáltihíí nlįįhíí golzeego ágolzee.
Baal (Béyal)
Bar‐jóna— Jóna biye’ golzeego ágolzee.
Bik’ehgo’ihi’ṉań báhadaadeszaahíí— ínashood daanliiníí golzeego ágolzee.
Bitis‐hagowáh— Israel hat’i’íí Egyptgee daagolį́į́dá’ Bik’ehgo’ihi’ṉań Egyptians daanliiníí yich’į’ hashkeego binal’a’á yaaká’dí’ yich’į’ oyis’a’, ishikíń dantsé nakaihíí nadaiłtseed doleełgo. Áídá’ Israel hat’i’íí daanliiníí dáádítį́híí yiká’ dił yíłta’yúgo bíí biye’ke doo nadaistseed da. Áí bitis‐hagowáh holzee. Łenágodáhgee áí yínádaałṉiihgo da’iyąą. Áígee Jesus daztsąądí’ naadiidzaa lę́k’e. Áí Easter holzee. (Acts 12:4)
Bóoz— Bóaz ałdó’ holzee.
Caesar (Síizar)
Caesaréa (Sesaríya)
Cáiaphas (Kéyafas)
Cenchréa (Senkríya)
Cephas (Síífas) — Peter ałdó’ holzee.
Ch’ah hobįįhíí— ach’idilwodgo díí ga’at’éhi hołbįįł.
Chárran (Káran) — Háran ałdó’ golzee.
Chíos (Káiyos)
Christ— Bik’ehgo’ihi’ṉań its’áltíni golzeego ágolzee.
Cilícia (Silíshiya)
Círcumcise (sírkamsaiz) — Bik’ehgo’ihi’ṉań bik’ehgo Jews daanliiníí ishikinihíí tsebíí beiskąągo daabi’diigish lę́k’e. Díí círcumcise golzee. Shid baa dahnagoz’aaníí Bik’ehgo’ihi’ṉań hat’i’íí daanlįįgo bee bígózį lę́k’e.
Cnidus (Náídas)
Cyréne (Sáiríínii)
Da’iilwosh— da’iilwosh ṉiihíí nadaan’ne’ golzeego agolzee.
Da’iłhosh— da’iłhosh ṉiihíí nanezna’ golzeego ágolzee.
Dibełį́į́ biZhaazhé— Jesus dibełį́į́ biZhaazhé yiłṉii, nṉee yá datsaahíí bighą.
Elías— Elíjah ałdó’ holzee.
Emmor— Hámor ałdó’ holzee.
Esáias— Isáiah ałdó’ holzee.
Eunuch (únik) — nṉee doo nnádaałsé’ dago ádaalṉe’íí eunuchs daaholzee.
Ezékias— Hezekíah ałdó’ holzee.
Furlong— nakidi gonenadín dahgostǫ’yú shį ga’áhosahgo tsebíí furlongs dała’á mile ga’áhosah.
Hosánna (hozána) — Bik’ehgo’ihi’ṉań ba’ihégosį le’, golzeego ágolzee.
Jechonías (Jekonáíyas) — Jechoníah ałdó’ holzee.
Jeremías (Jeremáíyas) — Jeremíah ałdó’ holzee.
Jéremy— Jeremíah ałdó’ holzee.
Jesus— Hebrew biyati’ k’ehgo Joshua holzee (Acts 7:45, Hebrews 4:8.)
Jóatham— Jótham ałdó’ holzee.
Jónas— Jónah ałdó’ holzee.
Jósaphat— Jehóshaphat ałdó’ holzee.
Josías— Josíah ałdó’ holzee.
Júda, Júdas— Júdah ałdó’ holzee.
Mádian— Mídian ałdó’ golzee.
Manásses— Manásseh ałdó’ holzee.
Márcus— Mark ałdó’ holzee.
Mnáson (Néísan)
Néphthalim— Náphtali ałdó’ golzee.
Niger (Náíjer)
Noe— Noah ałdó’ bek’e’eshchįį.
Osee— Hoséa ałdó’ holzee.
Ozías (Ozáíyas) — Uzzíah ałdó’ holzee.
Pence— pennies golzeego ágolzee. Penny golzeehíí dała’á jįįgo goṉeehíí golzeego ágolzee.
Phárisees (Férisiiz) — Phárisees daanliiníí sahngo ádaat’ee. Jews bich’į’ begoz’aaníí itisgo be’ádaant’ee, daaṉii lę́k’e.
Pheníce (Fenííse) — Phenécia, Phoenícia (Feníshiya) ałdó’ golzee.
Ptolemáis (Toleméyas)
Robóam— Rehobóam ałdó’ holzee.
Sadak— Zádok ałdó’ holzee.
Sádducees (Sádusiiz) — Sádducees daanliiníí sahngo ádaat’ee. Nanezna’ n’íí doo naadikáh da, daaṉii lę́k’e.
Sína— Sínai (Sáíniyai) ałdó’ golzee.
Sion (Sáíyon) — Zíon (Záíyon) ałdó’ golzee.
Sýchar (Sáíkar)
Talent— dała’á doo náhóltagyú shį bestso golzeego ágolzee.
Timótheus— Timothy ałdó’ holzee.
Tribute— Nṉee dała’á daantį́į́go zhaali nadaihezṉil lę́k’e, da’ch’okąąh goz’aaníí bá, áí tribute golzeego ágolzee.
Urías— Uríah ałdó’ holzee.
Zábulon— Zébulon ałdó’ golzee.
Zacchéus (Zakíyas)
Zeróbabel— Zerúbbabel ałdó’ holzee.