1 KORONIKA
1 Tymerosã Kurãkatopõpyry
1 Crônicas
Ekarotopo
Sero 1 Koronika ekarõko Izyraeu tõ ehtopõpyry poko Juta tõ ehtopõpyry poko roropa 1 Samueu poe 2 Samueu etyhpyry pona. Ekarõko Izyraeu tuisary tõ poko Juta tõ tuisary tõ poko roropa, ynara enetupuhpotohme: 1) Popyra ehtoh poko toehse Izyraeu tõ ahtao ro Juta tõ roropa, tõmihpyry ae ro erohnõko Ritonõpo kynexine. Typoetory tõ akoĩpyry pyno ro kynexine Juta tõ nonory po. Ekarõko orẽpyra Tawi ehtopõpyry poko. 2) Ekarõko roropa Ritonõpo eahmapitotopõpyry poko Itapyĩ Kurã tao Jerusarẽ po. Ekarõko roropa oturuketõ rohmanohpotopõpyry poko Tawi a, rewita tõ maro. Morohne tyripose Tawi a, Ritonõpo eahmatohme.
Sero pape ao
Izyraeu tõ ekyrỹpyamo 1.1—9.44
Sauu orihtopõpyry 10.1-14
Tuisame Tawi ehtopõpyry 11.1—29.30
1. Tupimã, orẽpyra ehtopo 11.1—22.1
2. Ritonõpo Tapyĩ risamo 22.2—29.30
1
Atão pakomotyã esetykõ Aparão pona
(Jenexi 5.1-32)
Atão kynexine Sete zumy. Sete kynexine Eno zumy. Eno kynexine Kainã zumy. Kainã kynexine Maarareu zumy. Maarareu kynexine Jarete zumy. Jarete kynexine Enoke zumy. Enoke kynexine Matuzarẽ zumy. Matuzarẽ kynexine Rameke zumy. Rameke kynexine Noe zumy. Noe kynexine oseruao tumũkue: Sem te, Kam te, Jape, enara.
Noe pakomotyamo
(Jenexi 10.1-32)
Jape poenõ kynexine: Komea, Makoke, Matai, Jawã, Tupau, Meseke, Tira, enara. Ahno zũ tõ kynexine tosety ae ro exiketomo. Komea pakomotyã Axikenaze tõ toehse te, Ripate tomo te, Tokarama tomo, enara. Jawã pakomotyã Erisa tõ toehse te, Expania tõ te, Xipere tõ te, Rote tõ, enara.
Kam poenõ kynexine: Kuxe te, Ejitu te, Ripia te, Kanaã, enara. Kuxe poenõ kynexine Sepa, Hawira, Sapata, Raama, Sapateka, enara. Raama poenõ kynexine Sapa te, Tetã, enara. 10 (Kuxe kynexine Ninirote zumy. Ninirote orẽpyra kynexine apitorymã imehnõ poremãkapory poko exikety.) 11 Ejitu pakomotyã kynexine Ritia te, Anã, Reape, Napatu, enara. 12 Pataru, Kasaru, Kereta (pirixteu tõ tamuru). 13 Kanaã kynexine Xitõ zumy apitoryme te, Hete zumy roropa. Ahno zũ toh kynexine tosety ae ro exiketomo. 14 Imehnõ zũme roropa Kanaã kynexine: jepuseu tomo te, amoreu tomo te, kirikaseu tomo te, 15 heweu tomo te, arakita tomo te, xineu tomo te, 16 arawatita tomo te, zemareu tomo te, hamateu tomo, enara.
17 Sem poenõ ynara kynexine: Erão te, Asua te, Arapaxate te, Rute te, Arã te, Uze te, Huru te, Ketea te, Meseke, enara. Ahno zũ toh kynexine tosety ae ro exiketomo. 18 Arapaxate kynexine Sera zumy. Sera kynexine Epea zumy. 19 Epea tumũkue asakoro kynexine: Perekeme tosehpase apitorymã sero nono põkõ tãtapiakase exiryke tonuruse ynororo ahtao. Zakorõ esety kynexine Jokotã. 20 Jokotã poenõ ynara kynexine: Aramota tomo te, Serepe tomo te, Hazaa-Mawe tomo te, Jera tomo te, 21 Atonirão tomo te, Uzau tomo te, Tikira tomo te, 22 Opau tomo te, Apimaeu tomo te, Sapa tomo te, 23 Opia tomo te, Hawira tomo te, Jopape tomo, enara.
Sem pakomotyamo
(Jenexi 11.10-26)
24 Mame Sem poe emũkuary Aparão pona ynara kynexine: Sem te, Arapaxate te, Sera te, 25 Epea te, Pereke te, Reu te, 26 Seruke te, Naoa te, Tera te, 27 Aparã, enara. Esety roropa Aparão kynexine.
Iximaeu pakomotyamo
(Jenexi 25.12-18)
28 Aparão asakoro tumũkue kynexine: Izake te Iximaeu, enara. 29 Mame Iximaeu mũkuru tõ 12me ahno tamuxiryme toehse: Nepaiote, imũkuru apitorymano te, Ketaa te, Atapeeu te, Mipisão te, 30 Mixima te, Tuma te, Masa te, Hatate te, Tema te, 31 Jetua te, Napi te, Ketema, enara. 32 Imepỹ pyty nae Aparão kynexine esety Ketura. Toemũkuase ynororo 6me. Ynara toh kynexine: Zinirã te, Jokosã te, Metã te, Mitiã te, Ixipake te, Sua, enara. Jokosã tumũkue asakoro kynexine: Sepa te Tetã, enara. 33 Mitiã tumũkue 5me kynexine. Ynara toh kynexine: Epa te, Epea te, Enoke te, Apita te, Ereta, enara.
Ezau pakomotyamo
(Jenexi 36.1-19)
34 Izake, Aparão mũkuru asakoro tumũkue kynexine: Ezau te, Jako, enara. 35 Ezau mũkuru tõ ynara kynexine: Eripaze te, Reueu te, Jeu te, Jarã te Kora, enara. 36 Eripaze ahno tõ tamuxiry kynexine: Temã te, Omara te, Zepo te, Kaetã te, Kenaza te, Timina te, Amareke, enara. 37 Reueu ahno tõ tamuxiry kynexine. Ynara toh kynexine: Naate te, Zera te, Sama te, Miza, enara.
Etõ põkõ apitorymãkomo
(Jenexi 36.20-30)
38 Mame Etõ põkõ apitorymãkõ Seia mũkuru tõ pakomotyã kynexine. Ynara toh kynexine Seia mũkuru tomo:
39 Rotã te, Sopau te, Zipeão te, Ana te, Tisõ te, Eser te, Tisã, enara. Rotã ahno tõ tamuxiry kynexine: Hori tomo te, Homã tomo, enara. (Rotã oryxiry Timina kynexine.)
40 Sopau ahno tõ tamuxiry kynexine: Arawã te, Manaate te, Epau te, Sopo te, Onã, enara.
Zipeão mũkuru tõ asakoro ynara kynexine: Aia te, Ana, enara. 41 Ana tumũkue kynexine: Tisõ. Tisõ tumũkue kynexine: Hanarão te, Exipã te, Itirã te, Kerã, enara.
42 Esea tumũkue kynexine: Pirã te, Zaawã te, Jaakã, enara.
Tisã tumũkue kynexine: Uze te Arã, enara.
Etõ tuisary tomo
(Jenexi 36.31-43)
43 Ynara tuisa tõ kynexine Etõ nonory põkõ esamo. Atakenaka tuisame toh kynexine tuisa pyra Izyraeu ahtao ro:
Pera, Peoa mũkuru. Ipatary Tinapa kynexine.
44 Pera toorihse ahtao imyakãme Jopape, Zera mũkuru, Posora pono tuisame toehse.
45 Jopape myakãme Husã, Temã pono tuisame toehse.
46 Husã mykapo Hatate, Petate mũkuru, Awite pono tuisame toehse Mitiã tõ typoremãkase eya Moape nonory po.
47 Hatate mykapo Samara, Masareka pono tuisame toehse.
48 Samara mykapo Sauu, pata Reopote-Tuna-Eupyrati pono tuisame toehse.
49 Sauu mykapo Paau-Hanã, Akapoa mũkuru tuisame toehse.
50 Paau-Hanã mykapo Hatate, Pau pono tuisame toehse. Ipyty Meetapeu kynexine Matarete ẽxiry, Me-Zaape paryme.
51 Hatate mykapo Etõ tõ tãtapiakase ynara ahno tõme: Timina tomo te, Arawa tomo te, Jetete tomo te, 52 Ooripama tomo te, Era tomo te, Pinõ tomo, enara. 53 Kenaza tomo te, Temã tomo te, Mipisara tomo te, 54 Makatieu tomo te, Irão tomo, enara.