2
Papironia poe aehtyã ropa
(Neemia 7.4-73)
Izyraeu tõ tarose ahtao Napukotonozo a typoetoryme Papironia pona, Juta põkõ tuhke tarose eya. Mokaro tooehse ropa Jerusarẽ pona Juta patary tõ pona roropa, tosaka xine ropa. Toto tuisary tõ ynara kynexine: Zoropapeu te, Jozue te, Neemia te, Seraia te, Reeraia te, Moatekai te, Piusã te, Mixipaa te, Pikiwai te, Reũ te, Paana, enara.
Sero nase tymerose atakenaka, oxiekyry Izyraeu tomo, Papironia poe aehtyamo. Tuisa tõ esety tymerose imaro exiketõ roropa:
Oxiekyry tomo
Paro tomo: 2.172me,
Sepatia tomo: 372me,
Ara tomo: 775me,
Paate-Moape, Jesua pakomotyamo, Joape roropa: 2.812me,
Erão tomo: 1.254me,
Zatu tomo: 945me,
Zakai tomo: 760me,
10 Pani tomo: 642me,
11 Pepai tomo: 623me,
12 Azakate tomo: 1.222me,
13 Atonikã tomo: 666me,
14 Pikiwai tomo: 2.056me,
15 Atim tomo: 454me,
16 Atea tomo, esety akorõ Ezekia: 98me,
17 Pesai tomo: 323me,
18 Jora tomo: 112me,
19 Hasũ tomo: 223me,
20 Jipaa tomo: 95me.
Pata tomo
21 Tooehse ropa ahno, itamurukõ ehtopõpyry ynara pata tõ po kynexine: Perẽ po: 123me,
22 Netopa po: 56me,
23 Anatote po: 128me,
24 Azamawete po: 42me,
25 Kiriate-Arĩ po, Sepira po, Peerote po: 743me,
26 Rama po, Kepa po: 621me,
27 Mikima po: 122me,
28 Peteu po Ae po: 223me,
29 Nepo po: 52me,
30 Makapi po: 156me,
31 Imepỹ Erão po: 1.254me,
32 Harĩ po: 320me,
33 Rote po, Hatite po Ono po: 725me,
34 Jeriko po: 345me,
35 Senaa po: 3.630me.
Oturuketomo
36 Sero nase oturuketõ ekyry tõ aehtyamo Papironia poe, tuisa esety, imarõkõ tuhke exiry, enara: Jetaia, Jesua pakõme tomo: 973me,
37 Imea tomo: 1.052me,
38 Pasua tomo: 1.247me,
39 Harĩ tomo: 1.017me.
Rewita tomo
40 Sero nase rewita tõ oxiekyry tõ esetykomo, aehtyamo ropa Papironia poe:
Jesua pakomotyamo, Katamieu pakomotyã maro, Hotawia pakomotyã mokaro: 74me.
41 Rue tõ etonanomo, eremiaketõ roropa, Asape pakomotyã: 128me.
42 Ritonõpo Tapyĩ apuru erase tomo, Sarũ pakomotyã te, Atea te, Taumõ te, Akupe te, Hatita te, Sopai pakomotyã, enara, atapona 139me kynexine.
Erohketõ Ritonõpo Tapyĩ poko
43 Sero nase Ritonõpo Tapyĩ poko erohketõ pakomotyã, aehtyã ropa Papironia poe. Toto tuisary esetykõ tymerose: Zia te, Hasupa te, Tapaote te,
44 Kero te, Xia te, Patõ te,
45 Repana te, Hakapa te, Akupe te,
46 Hakape te, Saumai te, Hanã te,
47 Jiteu te, Kaa te, Reaia te,
48 Rezĩ te, Nekota te, Kazã te,
49 Uza te, Paseia te, Pesai te,
50 Asanate te, Meunim te, Nepixĩ te,
51 Pakepuke te, Hakupa te, Harua te,
52 Pasarute te, Meita te, Harasa te,
53 Parako te, Xisera te, Tema te,
54 Nexia te, Hatipa, enara.
Saromão poetory
55 Sero nase Saromão poetory pakomotyã poko, aehtyã ropa Papironia poe: Tuisa tõ esety rokẽ tymerose: Sotai te, Soperete te, Peruta te,
56 Jaara te, Tarakõ te, Jiteu te,
57 Sepatia te, Hatiu te, Pokerete-Hazepaĩ te, Ami, enara.
58 Atapona mokaro Ritonõpo Tapyĩ poko erohketõ pakomotyã maro Saromão poetory pakomotyã 392me kynexine.
59-60 Imehnõ 652me ahno kynexine oxiekyryme repe Teraia ekyryme, Topia ekyryme, Nekota ekyryme, enara; aehtyamo pata tõ poe: Teu-Mera poe te, Teu-Harasa poe te, Kerupe poe te, Atã poe te, Imea poe, enara. Yrome Izyraeu tõme toto ehtoh onenetupuhpyra toh nexiase. Naeroro Izyraeu pakõme nymyry toto exiry waro pyra toh nexiase.
61 Oturuketõ ekyry tõ Hapaia te, Koze te, Paazirai roropa esetykõ onenepyra pape poko toh nexiase tytamurukõ ehtoh waro toto ehtohme. (Paazirai epe, ipakomotyã tamuru typytase Paazirai ẽxiry maro, Paazirai Kireate pono, mame tymeretamuru esety tapoise eya tosetyme.) 62 Oturuketõme ehsaromepyra toh kynexine tytamurukõ waro nymyry pyra toexirykõke. 63 Oturuketõ napyry kurã onenahpopyra kowenatu nexiase eya xine imepỹ Oturukety imehxo exikety oehtohto, Urim maro, Tumĩ maro. (Mokyro Oturukety imehxo exikety imenekary waro mana Ritonõpo poe Urim poko te, Tumĩ maro.)
64-67 Mame atapona Izyraeu tõ aehtyã ropa 42.360me nexiase.
Ipoetory tõ atapona 7.337me nexiase.
Eremiaketõ 200me nexiase.
Kawaru tõ 736me nexiase.
Mura tomo 245me nexiase.
Kameru tomo 435me nexiase.
Jumẽtu tomo 6.720me nexiase, enara.
68 Toeporehkase toto ahtao Ritonõpo Tapyĩ taka Jerusarẽ pona, tynekarorykõ tokarose tamuximãkomo a Ritonõpo Tapyĩ ritohme ropa esahpyry po ropa. 69 Tytinerũkõ tokarose eya xine Tapyi ritohme uuru 514 kirume te, parata 2.800 kirume te, oturuketõ zupõ 100me.
70 Oturuketomo te, rewita tõ maro, imehnõ ahno roropa tõsesarise Jerusarẽ po, moro pũto roropa. Imehnomo toytose toto tytamurukõ patahpyry tõ pona osesarise ropa. Moxiamo rue etonanomo te, eremiaketõ roropa, erohketomo te, omõtoh erase tõ roropa Ritonõpo Tapyĩ tao, imehnõ Izyraeu tõ roropa toytose toto tytamuru tõ patahpyry tõ pona osesarise.