PHILEMON
1
Philemon-ai, atha Paul-ala, tjina tnakanhakanha nukanha Timothy-ala turta, pepa nhanha ungkwangurna yairnama. Unta kunha tjina kangkintja pa tjina urrkapunhapunha ilirnakanha nama. Yinga lyarta jail-ala nama, atha relha ntjarranha Krista Jesuiperra kaltjinthakalanga.
Pepa nhanha arrkutja Apphia-aka turta nama, tjina tnakanhakanha nurnakanhaka. Era turta artwa Archippus-aka nama. Era kunha nurnakalela urrkapuma, Kristakakwia. Era turta worlamparinya etnaka nama, etnala kutatha iltha ungkwanganhala worlerrama.
Altjirra Kaarta nurnakanha, Ingkarta Jesua Kristanha turta, rrakangkarra ngwanga pa rilhera ntelalhama.
Paul-ala Altjirranha dangkilaka, Philemon-anha artwa kangkintja namanga
Philemon-ai, yinga Altjirrurna ingkamalanga, yinga ungkwanga ilpangkama, atha turta Altjirra nukanha kutatha ungkwangakwia dangkilama. Atha wumakwia unta Ingkarta Jesuanha tnakamanga, unta turta relha alkngaltara ntjarraka kangkintja ntelalhamanga. Yingantama ingkama unta relha arrpunha ntjarranha ilitjina unta Jesuanha tnakamanga. Untarrpa turtantama kathalkura lhangkaritjina Kristala nganha kuta ntarntaramanga. Tjina nukai, unta yinganha kngarra arrkanilaka, alkngolkngilaka turta, nuka kangkamala. Unta relha alkngaltara ntjarranha turta tjipatjipilaka.
Paul-anha Philemon-urna ingkaka Onesimus-akakwia
Yinga Kristaka urrpia namanga warta, atha nganha kala turnamaranta. Yinga pula ungkwangurna ingkamatitja, unta tjina kangkintja namanga. Arai, yinga Paul kala kngarripatantama nama. Yinga turta Krista Jesuakakwia jail-ala nama. 10 Yinga ungkwangurna ingkama, Onesimus-akakwia. Era worra nuka ngerra inthorrerraka, yinga jail-ala namalanga. 11 Arrkurla nhanga era urrkapunhapunha karningka, irtirta turta naka. Lyarta pula era urrkapunhapunha tjiparrantama nama, ungkwanga, nuka turta.
12 Athantama erinha ungkwangurna yairnitjalpuma, worra kangkintja nuka erinha purrama. 13 Atha erinha tnyinitjika antja naka, era katha ungkwanganhala nuka tangitjala nitjinanga, yinga Yia Marrakakwia jail-ala namalanga. 14 Yinga pula porerraka erinha ungkwanganga rakitjika ngerra. Yinga antja untarrpa erinha yinganha nthitjika, unta paka nuka kangkamanga.
15 Thunga Onesimus-ala nganha kurrka wara impurlalhaka, era lyartanga kala kutantantama ungkwangalela nitjinanga. 16 Itja pula urrkapunhapunha ngerranta. Tjina tnakanhakanha ngerra turta pula. Era kala tjina kngarra nukanha nama. Era kala tjina kngarra ungkwanganha turtantama nitjina.
17 Yinga paka nthurrpa tjina kngarra ungkwanganha namanga, unta erinha inetnai, untala yinganha inamara ngerra. 18 Era paka yulthalka ungkwanganga nyilkngala inakalanga, atha nganha nhanha kala nthitjalputjina. 19 Atharrpantama nhanha intalhelama: ATHA PAUL-ALA NGANHA NTHURRPA INTHORRA NTHITJALPUTJINA. Untarrpa pula kala kaltja, ungkwangathaka nama yinganha kngarra kapanha nthitjika. Atha kunha nganha Kristurna rretjingakala. 20 Tjina nukai, Ingkartakakwia nuka kangkwerrai. Kristakakwia turta yinganha tjipatjipilai.
21 Atha pepa nhanha ungkwangurna yairnama, yinga kaltjanga warta unta nuka kangkwerritjina, Onesimus-anha turta nukurna yairnitjalputjina.
22 Nyinta wotha. Nuka pmara mpaarau! Yingataka kaaralhama rrakangkarrurna wotha alputjika, rrangkarra nukakwia Altjirrurna ingkakalanga.
Anparnintja
23 Artwa Epaphras, erala nukalela jail-ala namanga, Krista Jesuakakwia, era rrangkarranha anparnama. 24 Artwa tjina urrkapunhapunha nhanha ntjarrala turta rrangkarranha anparnama, Mark-ala, Aristarchus-ala, Demas-ala, Luke-ala turta.
25 Ingkarta nurnakanha Jesua Kristanha rrakangkarra ingkarrakaka kuta ngwanga ntelalhama.