REVELATION
1
Arrkurlakimparra Altjirrala Jesua Kristanha ilaka nhanga anmala nitjinala. Kurunga Altjirrala Jesuanha turnaka turta, era angkatja nhanha urrkapunhapunha ekuranha ntjarraka imarnitjika, etna altjirraramalanga. Kurunga Jesuala angel ekuranha John-urna yairnaka, angkatja nhanha ekurakarta. John-anha turta Jesuaka urrkapunhapunha naka. John-alantama Altjirraka angkatja ingkarraka, Jesua Kristaka angkatja ingkarraka turta, intalhelaka.
Relha erala angkatja nhanha relha arrpunhaka read-errama, erinha Altjirrala lyekarrilitjina. Relha etnala angkatja nhanha wuma, ekura kangkwerrama turta, etnanha turta Altjirrala lyekarrilitjina. Arai, Jesuanha kala pitjalputjikerrama.
Atha John-ala pepa nhanha yairnama worlamparinya 7 etnakurna, etnala pmara Asia-ala nama.
Altjirranha nama, Altjirranha naka, Altjirranha turta pitjima. Altjirra nhanha era rrakangkarra ngwanga, rilhera turta ntelalhama. Enka 7 etna turta, etnala Altjirraka chair kngarritjanga kutala nama, etna turta rrakangkarra ngwanga pa rilhera ntelalhama. Jesua Krista era turta rrakangkarra ngwanga pa rilhera ntelalhama.
Jesua Krista nhanha era kunha angkatja nthurrpa erinha arratja kuta ilaka. Erakimparra relha errilknga ntjarranga etatherraka. Era alharinya itornka kngarra ingkarrakaka tjitjarta nama. Era nurnaka kangkaka, korna nurnakanha iwuka turta, nurnakakwia ilumala. Era nurnanha ingkairnaka, nurna ingkarraka Altjirraka, Kaarta ekuranhaka, priest nitjika. Jesua Krista nhanha era makalaria nama. Era turta ngampakala tjitjarterritjina. Amen.
Arai, era matarala pitjima.
Relha ingkarrakala erinha aritjina.
Relha etna turta erinha aritjina,
etnala erinha thanthakala.
Relha ingkarrakantama nthorrkngerritjina,
ekuranga arrkngala.
Nhanha nthurrpa lakinherritjina. Amen.
Ingkarta Altjirra era angkama, “Yinga nama Alpha, Omega turta. Yinga nama erala nama, erala naka, erala pitjima turta. Yinga ekarlta inthorra era nama.”
Altjirraramalanga, John-ala Ingkarta kamerrakala erinha araka
Yinga nama John, tjina tnakanhakanha rrakangkarra. Nurna Jesualela nyinterrakalanga nurnakathaka nama nyingalauwutjika, Altjirranha ekarlta kuta tnakitjika turta. Yinga Patmos mpopaturrala naka, Altjirraka Angkatjanga arrkngala, Jesua Kristanga arrkngala turta. 10 Sunday arlta arrpunhala, Altjirraka Enka nukurna irrpuka. Athantama altjirraraka. Kurunga atha wuka nukanga topinyala arrpunha angkamanga, intarra inthorra, trumpet ngerra. 11 Angkatja nhanhantama atha wuka, “Nhanha untala aritjinala, unta pepaka intalhelai. Kurunga unta angkatja nhanha worlamparinya 7 etnakurna yairnai. Worlamparinya etnakurna purrama, etnala Ephesus town-ala namanga, Smyrna town-ala, Pergamum town-ala, Thyatira town-ala, Sardis town-ala, Philadelphia town-ala, Laodicea town-ala turta.”
12 Yingantama ilkngaralhaka. Athataka aritjika antja naka, “Ngunhama nhanha nukurna angkama?” Athantama irna parrtjakanha 7 araka, gold-anga mpaarakala. 13 Irna parrtjakanha etnakanga mpopala atha nyintanha araka, erala Relhaka 'Lira era ngerra namanga. Era mantarra tjenyaka ekarralhakala. Mantarra era turta ingka ekuranhakarta ilparanaka. Mantarra arrpunha gold-anga mpaarakala, era inarnka ekuranhaka yirnakala. 14 Kapurta ekuranha, ponga ekuranha turta tjulkura inthorra naka, sheep-aka ponga ngerra, karnta ngerra turta. Alknga ekuranha uralkngantha ngerra mpuka. 15 Ingka ekuranha bronze ngerra thathaka, bronze nhanga urala mpumala ngerrakwia. Era angkamalanga, nhanha atha wuka kwatja roa angkamanga ngerra. 16 Iltja akwa ekuranhala era ntheilpura 7 errkuka. Rrakarta ekuranhanga knife tjenya rrataka, knife tjenya nhanga etapa tharrantema rrilpilakala. Anngerra ekuranha parrtjaka, nhanga lirnngala arlta mpopala parrtjimanga ngerra.
17 Atha erinha aramalanga, yinga kala ingka ekuranhanga urlarra tnyilalhaka, relha errilknga ngerra. Era pula iltja akwa ekuranha nukakarlaka arrarnamala, yinganha ilaka, “Trerritjala nai. Yinga nama arrkurlinya era, ingkarninya era turta. 18 Arai, yinga nthurrpa etatha nama. Yinga nhanga ilukala. Yinga pula lyarta kala ngampakalantama etatha nama. Relha errilknga ingkarraka tatharrala nama, jail-ala ngerra. Atha pula key tnyinama, jail erinha altjurilitjika, twantitjika paka. 19 Untantama intalhelai untala arakala ingkarraka. Unta turta intalhelai nhanha lyartala kala namanga, anma turta nitjinala. 20 Athantama ntheilpura 7 etnanha ungkwanga nentilitjina, ntheilpura nhanga untala iltja akwaka nukanhala arakala. Atha turta irna parrtjakanha 7 etnanha ungkwanga nentilitjina. Arai, ntheilpura 7 etna, worlamparinya 7 etnaka angel nama. Kanha irna parrtjakanha etna, worlamparinya 7 etnala nama.”