1 Timotew
Pablo ñi wüne wirielchi karta Timotewngealu
Fey tüfachi karta Pablo ñi wüne wirilelfiel ta Timotew, kisu ñi kellukeetewchi weni mülelu Efeso waria mew. Tüfeychi waria mew Pablo elürkefi ta Timotew, femngechi tañi kimeltuafiel ti feyentulechi pu che mülelu tüyechi waria mew. Tüfachi karta mew Pablo ngülamtufi ta Timotew, femngechi tañi kimeltuafiel tati pu feyentulelu ñi feyentuñmanoafiel kakelu pu che ñi kimeltukeelchi koyla ngünen dungu, welu may ñi feyentuafiel ti rüf dungu.
Pablo ka femngechi feypifi ta Timotew ñi nieael nor mongen, ñi ngillatuñmayafiel ta kom che, ka ñi ngülamafiel tati pu feyentulelu ñi nieael lif mongen, doyelchi may ti pu longkolealu ti trokiñ feyentulelu mew.
1
Chalin dungu
Iñche ta Pablo, Jesucristo ñi apostol, werküngelu taiñ Montulchefe Ngünechen tañi piel mew ka taiñ Ñidol Jesucristo, iñchiñ taiñ rüf maneluwkülemum, wirileleyu ta tüfachi karta, eymi Timotew, iñche tañi fotüm reke nieel tati mupiltun dungu mew. Ayünieleyu taiñ Chaw Ngünechen mew ka Cristo Jesus taiñ Ñidol mew tami eluaetew engu ñi piwkeyechen, tami nielaetew kisu engu tañi kutranpiwkeyechen, ka tami nieael küme tüngün ta eymi.
Ñi upewtuleael ti koyla ngünen kimeltun mew
Dew amualu iñche tati Masedonia trokiñ mapu mew, feypikünueyu tami mülenagael ta Efeso mew, femngechi tami küme ngülamafiel ta kiñeke che tañi kimeltunoael engün koylake trürümkan dungu ka tañi duamkünungenoael tati fill afkenochi kuyfi nütram ka chem dungu no rume tati tripalu kuyfike tuwünche mew. Fey tüfachi dungu mew am re üyawtudunguwkey ta che, fey kellukelay tañi feyentungeael mupiltun mew ta Ngünechen ñi adkünuelchi dungu. Fey iñche feypipeeyu tüfachi dungu felelu am taiñ welukonkechi piwkeyewael, tati piwkeyewün mew tripalu küme lif piwke mew, nor rakiduam mew, ka küme mupiltun mew. Fey tüfachi dungu inangenoyüm, welulkawkey ta che, fey miyawkey engün falinochi dungu mew müten, re ñi üyawtuwael engün. Ka femngechi ayükefuy engün ñi kimeltucheael Ngünechen tañi ley dungu mew, welu kisu engün rume ta küme kimnielay tañi kimeltukeel ka tañi dungukeel engün fentren maneluwün mew.
Fey kimnieiñ ta Moyse ñi ley dungu ñi küme dungungen, kimeltungele rüf mew chumngechi ñi ayülen ta Ngünechen. Feley ñi tukulpaniengeael tañi wülngenon tati ley dungu tüfey engün mew tati femkelu kümeke dungu, welu may tati ley dungu wülngey tañi kutrankangeael tati pu notufalnolu ka ti müngeltukenolu, ka ti pu wesa mongenngelu, ka ti pu yafkafe, tati yamkenofilu ta Ngünechen ka kisu ñi werkün dungu no rume, tati langümkelu ñi chaw kam tañi ñuke rume, ka itrokom tati pu langümchefe, 10 tati fill wesa dungu femkelu ti ñiwaluwün wentru ka domo engün, ka ti pu wentru eluwkelu wentru mew domo reke, tati pu miyawülkefilu ñi fendeafiel ka ñi wesa femmekeafiel chem che rume, tati pu koyladungukelu ka tati koyla ngünen mew kuyalltukelu. Fey tüfa lle tati femkelu chem wesa dungu rume ñi welulkalafiel tati küme kimeltun 11 mülelu Ngünechen ñi werkün montuluwün dungu mew, iñche ñi yefaletew tañi kimeltuafiel.
Ngünechen tañi kutranpiwkeyefiel ta Pablo
12 Mañumtukefiñ taiñ Ñidol Jesucristo, fey eluenew ta newen, kimetew am iñche ñi rüf maneluwkülen ta kisu mew, feymew dullienew ñi poyeafiel kisu ñi küdaw mew, 13 tunte kuyfi mew iñche rume wesa kayñetukefuiñ ta Cristo ñi küme dungu, inantukukayñetukefuiñ ka wesa lukatukefuiñ. Welu Ngünechen ta kutranpiwkeyeenew, iñche am petu feyentukenofulu ta Cristo mew ka kimkelafun rume tañi wesa femkefel. 14 Fey famngechi taiñ Ñidol rume füreneenew kisu ñi piwkeyechen mew, ka eluenew ta mupiltun ka piwkeyen Cristo Jesus mew.
15 Fey tüfa ta rüf dungu, feymew feley kom tamün feyentuael: Cristo Jesus küpay ta tüfachi mapu mew ñi montulafiel tati pu yafkafe, fey tüfachi dungu mew iñche ta wünelen. 16 Feymew Ngünechen kutranpiwkeyeenew ta iñche femngechi Jesucristo tañi pengelael iñche mew kisu tañi kom ngenoafeluwünngen. Feymew ta iñche küpan tañi inakintuaetew tati pu feyentualu kisu mew fey ñi llowael engün ta rumel mongen. 17 ¡Rumel yamnieafiyiñ ka püramyenieafiyiñ tati rumel longko ülmenkülealu, tati rumel mongelekelu, ka pekenoelchi kiñen Ngünechen! Felepe may.
18-19 Timotew, iñche ñi fotüm reke tañi nieel, eluaeyu tüfachi yefal dungu tami yafüluwael tati küme weychan reke felechi mupiltun dungu mew ka küme rakiduam tami nieael, chumngechi tañi feypikünuel engün kuyfi mew tati pu peñi tami tukulpaetew engün. Kiñekentu, tañi müngeltunon mew famentukünutufi engün tati küme rakiduam, fey afnagümtuy engün tañi mupiltun. 20 Fey tüfa ta femngechi femürkey Imenew ka Alejandro, tüfey engu ta kisukünutufiñ tañi chumaetew rume ta weküfü femngechi ñi kimael engu tañi kümenon ñi wesa piael ta che Ngünechen mew.