2 Timotew
Pablo ñi epu puwchi karta Timotewngealu
Tüfachi karta Pablo ñi ka wiñome wirilelfiel tañi küme weni Timotew. Feychi Pablo wirifilu tüfachi karta, epe puwkülefuy ñi langümngeael. Tüfachi karta mew Pablo ka wiñome ngülamfi ta Timotew chumngechi mongen ñi nieael ka tañi yafültukuafiel ta Timotew tañi yewentukunoafiel ti werken dungu.
Pablo ka femngechi yafültukufi ñi eluwküleael ñi kutrankawael “...Cristo Jesus ñi küme soltaw reke” (2 Timotew 2.3).
1
Chalin dungu
Iñche Pablo, Jesucristo tañi apostol, werküngen Ngünechen tañi piel mew chumngechi tukulpakünungey ti rumel mongen tati kiñewün ñi mülen ta Cristo Jesus ñi duam, wirileleyu ta tüfachi karta, iñche ñi sakin fotüm reke, eymi Timotew. Ayülen ta Chaw Ngünechen mew ka taiñ Ñidol Jesucristo tami füreneaetew, kisu tami kutranpiwkeyenieetew ka eluaeymew kisu ñi küme tüngün eymi tami mongen mew.
Ñi nütramyengeael ta Cristo
Rumel ngillatuñmantukukeeyu ka mañumkefiñ ta Ngünechen, iñche tañi poyekeel kiñe lif rakiduam mew, chumngechi tañi poyekefel iñche ñi fütakeche em. Rumel tukulpaken tami weñangküken ta iñche mew, fey rume ayülefun tami peafiel femngechi tayu ayüwküleael. Tukulpaken tami küme feyentulen. Wünelu mew feyentuy tami chuchu Loyda ka tami ñuke Eunise, ka rakiduamkülen rüf mew eymi tami ka femngechi feyentulen.
Feymew ta ngülamaeyu tami yafüluwküleael Ngünechen tami eluetewchi pepil mew tami llowel nga feychi fampuwüleleyu iñche ñi kuwü. Fey Ngünechen am ayülenolu taiñ llükaluwküleael, welu may elueiñmew kiñe pepiluwünngechi Küme Püllü, tati nielu piwkeyen ka kiñe nor rakiduam. Feymew yewekilnge tami nütramyeafiel ta Ñidol. Ka femngechi yewentukukeeli iñche tañi püresulen mew Ñidol ñi duam. Welu may, Ngünechen tami elunieetewchi newen mew, eluwkülenge tami kutrankawael tati werken montuluwün dungu ñi duam. Ngünechen ta montuleiñmew ka dullieiñmew taiñ lif mongenngeael kisu mew, iñchiñ taiñ kisu ngünewün femelchi dungu mew no, welu may kisu tañi ayüelchi dungu mew, fey iñchiñ am piwkeyeetew ta Cristo Jesus mew, fey Ngünechen am ta piwkeyeetew ta iñchiñ petu ñi dewmangenon rume ta mapu. 10 Fey Ngünechen pengeli ñi piwkeyechen, küpalu taiñ Montulchefe Jesucristo, fey wewfi tati lan dungu ñi pepiluwün, tati werken montuluwün dungu mew, fey kimeli ñi mülen tati rumel müleachi mongen.
11 Ngünechen ta yefaldunguenew ñi wewpiafiel tüfachi werken dungu, ka werküenew kiñe apostol ka kimeltufe reke tati pu judiu tuwünngenolu mew.* Kiñeke kuyfi wirin mew ngelay: “tati pu judiu tuwünngenolu mew...” 12 Fey tüfachi werkün dungu mew ta rupalen kom kutrankawün mew. Welu yewentukuwlayan ta tüfachi dungu mew, kimnielu am iñche iney mew ñi puwülnien tañi maneluwün. Ka rüfkünu mew maneluwkülen kisu ñi nien ta pepiluwün tañi kellunieaetew ñi küdawyenieelchi dungu mew puwle wüla tüyechi antü tañi fentekünuael ñi yefaletewchi küme dungu.
13 Kuñiwtun mew inaniefinge tati nor küme kimeltun tami llowel ta iñche mew, ka mupiltulenge ka nienge ta piwkeyen taiñ kiñewkülen ta Cristo Jesus mew. 14 Tati Lif Küme Püllü mülelu iñchiñ mew, fey ñi kellun mew, küme adniefinge Ngünechen tami maneletewchi dungu.
15 Eymi am dew kimnielu, tati mülechi pu che Asia trokiñ mapu mew kom kisukünuenew engün. Kiñeke tüfa engu tati, Figelo ka Ermogene. 16 Ñidol ta kutranduamyeafi ta Onesiforo ñi pu reñma, kisu ta rume fentre rupachi am lliduamelpaetew ka yewentukulaenew iñche tunte püresulefun rume. 17 Ñi femafel, kisu akulu müten ta Roma, eluwi tañi kintuaetew. Kansatulay rume, fey peetew wüla, fentekünuy. 18 Pewmangen ta Ñidol kutranpiwkeyeaeyew tüyechi antü mew. Eymi ta dew kimnieymi taiñ rume kelluetew ta iñchiñ Efeso mew.

*1:11 Kiñeke kuyfi wirin mew ngelay: “tati pu judiu tuwünngenolu mew...”