1 Tésáróníka
Ísu wíyómpaꞌa iyówana Póro moórá-waai-aataiyaꞌiyo miyáumai-aatai maisuwéna maanááímá agaimái Tésáróníkaa-naoraa-waasifaꞌa agaimái mátímakaiye. Póro ásé-aai kosimátimuwasa isésa éraiꞌe sésa Ísumpaꞌa timankúnkúmba uráawe. Minááí Aantá-waasi-taai-aufaifimba 17:1-9-fimba wéraiye.
Ísun-aai Póro fíꞌo-fiꞌon-daopaꞌa kosimátimena Kórinti-naopaꞌa koméronkaꞌa Tímóti Tésáróníkaa-naopaken-kwaasi-taai kosimátimena wéaisai-un-aaima kosimámuwana anondáá-aai agaimái timúwasa mátímakaawe.
1
Kemá Póro maanááí maanáúfáífímbá agai-timúmpo ísáaro. Moóráwigon-awiꞌa Sáírásiye moóráwigon-awiꞌa Tímótiye keséꞌo méraayankaꞌa moórá-aai sénaumpo ísáaro. Tésáróníkaa-naopakewi Maníkóní waási ísáaro. Maníkó kentáásifowaeꞌo kááísamaimo méꞌo Fasiꞌaénkó Ísu Káráísitiyeꞌo kááísamaimo méraawi ísáaro. Maníkó úwoi wétuwaꞌnai-ena faru wéuwatinkaintafeꞌa inaí súne.
Tésáróníkaafaken-kwaasi Maníkómpáꞌá timankúnkúmbo uráan-aai.
Inaimó súndarataamo únda kembiwísáféta imáyáama éta Maníkómpáꞌá aasiyaasí súwiyosa wésune. Ísun-aaisafeꞌa timankúnkúmba éꞌa póꞌa wení kísauma kaweꞌ-úmai wémaewe. Maníkómbá tirumbó wéametafeꞌa póꞌa kawe-kísáúmá fasiꞌámai wémaewe. Kentáásí Fasiꞌaénkó Ísu Káráísiti éraiꞌa kumíníye sentáféꞌa póꞌa fasiꞌámai méꞌa wéamuꞌmaraawe. Miyáráán-úmai méraantafeta imáyáama éta Maníkó kentáásifowampaꞌa súwiyosa súne. Maníkó arumbá tiména wení waási-iꞌo uwátínkaraimba éta tuwánaraumne. Ímba kentáásí imáyáafinkemba úwoi-aaisa kosimátimewandanifo Maníkóní Ufaen-ámútánkó keséta mérowata Maníkóní fasiꞌaénkwáráꞌá ásé-aai kosimátimeta ásé-aaisafeta simankúnkúmba fasiꞌámai uráundasa minásé-ááí kosimátimewanata ísaraawe. Ísówata séta Maníkóní waásin-owesa siyáumne. Kesétaamo maéwándarata wétuwaꞌnai-eta méraawanaꞌa suwánaraawe. Fasiꞌaénkómó úntenkwara kesáámó ówándantenkwaraꞌa miyá uráawe. Miyámó umbá umbaí tiyómbanifo ímba ifátuwanae sumbá simátímakon-aaima métaꞌotokaawe. Maníkóní Ufaen-ámútánkó imáyáama timúwaꞌa tirumbá kaweꞌ-úmai méꞌa ásé-aai métaꞌotokaawe. Miyáumai mérowasa pósa Maníkón-aaisafesamo timankúnkúmbo on-kwáásímá Máséndóniyaafakene Ákáyaafakene miyáumai-naoken-kwaasi kembá tuwánésa kemó untembá miwí uráawe. Fasiꞌaénkón-aai kentópakemba simátímaꞌmaesa kuráawe. Ímba Máséndóniyaa-waasiwara Ákáyaa-waasiwara aantembanifo seyaafáꞌ-áémpákén-kwáásíwáráꞌá ísaraawe. Maníkón-aaisafeꞌo timankúnkúmbo on-ááí seyaafáꞌ-áémpákén-kwáásí ísaraawe. Maníkómpáꞌó kááísamai méraan-aai éꞌa ísáámba póta ímba anekatá simátimenaumne. Kempátáámó komaéwándaraꞌa kawetáámó uwásínkarontafesawe sésa kaweꞌ-ááí wésewe. Waántá-waasiti aambá tuwésa Maníkómpáꞌá tiyóntafesawe sésa kaweꞌ-ááí wésewe. Maníkó fasiꞌaénkwáráwí érai-Fasiꞌaenko wení kísau wémaentafesawe sésa kaweꞌ-ááí wésewe. 10 Anekaꞌá wíyómpakemba Maníkón-ááninko Ísu kumíníye séꞌa wéamuꞌmaraantafesawe sésa kaweꞌ-ááí wésewe. Maníkó Ísumba pukómpinkemba íyáfasinankowana sáwí-imayaagomo taꞌótokaimpinkemba faúsinkenasa kawepátá mósinkena séna Maníkó aaifimbó maitinkáíndaraꞌa faútinkaundawi ímba maitinkáíníyemo siyáiwaimba amuꞌmáráantafesawe sésa kaweꞌ-ááí wésewe.