Azərbaycan dilində Müqəddəs Kitab

2 Saloniklilərə