^
YUNUS
Yunusun çağırışı və itaətsizliyi
Yunusun tövbəsi və xilası
Ninevalıların tövbə etməsi
Allahın Ninevalılara rəhmi