^
MİKEYA
Samariya və Yerusəlim üçün mərsiyə
Düşmən Yerusəlimə yaxınlaşır
Kasıblara zülm edənlərin taleyi
Yalançı vaizlər
Rəbbin ümid vədi
Mikeya İsrail rəhbərlərini ittiham edir
Rəbb bütün dünyada əmin-amanlıqla hökm sürəcək
Rəbbin xalqı sürgündən qayıdacaq
Gələcək kamil hökmdar
Qurtuluş və cəza
Rəbbin İsrailə qarşı ittihamı
Rəbbin adamlardan istəyi
Mikeyanın mərsiyəsi
Qurtuluş yolu
Rəbbin İsrailə məhəbbəti