87
Məzmur 87
Qorah övladlarının məzmuru.
Bir ilahi.
Müqəddəs dağlar
Rəbbin şəhərinin təməlidir,
Yaqubun bütün məskənlərindən çox
Sionun darvazaları Ona əzizdir.
Ey Allahın şəhəri,
Haqqında bu şanlı sözləri deyirlər:
Sela
 
«Məni tanıyanların içindən
Rahavın,* Rahav – Misirin rəmzi. Babilin adını çəkəcəyəm.
Həm də Filişt, Sur, Kuş barədə
Deyiləcək: “Bunlar da bu yerdə doğulub”.
 
Bəli, Sion barədə deyiləcək:
“Onların hamısı bu yerdə doğulub,
Haqq-Taala buranı sarsılmaz edəcək”.
Rəbb xalqları siyahıda qeyd edəndə yazacaq:
“Bunlar bu yerdə doğulub”.
Sela
 
Oxuyanlar, rəqs edənlər belə deyəcəklər:
“Səndə mənim üçün hər cür çeşmə var”».

*87:4 Rahav – Misirin rəmzi.