117
Məzmur 117
* Rom. 15:10-11 Ey bütün millətlər, Rəbbə həmd edin!
Ey bütün ümmətlər, Onu mədh edin!
Bizə olan məhəbbəti böyükdür,
Rəbbin sədaqəti əbədidir!
 
Rəbbə həmd edin!

*117:1 Rom. 15:10-11