120
Məzmur 120
Ziyarət nəğməsi.
Dar gündə Rəbbi səslədim,
O mənə cavab verdi.
Dedim: «Ya Rəbb, yalançı dodaqlardan,
Fitnəkar dillərdən canımı qurtar».
 
Ey fitnəkar dil, sənə nə veriləcək?
Bu işinin əvəzi nə ilə ödəniləcək?
Cəngavərin iti oxları ilə,
Süpürgə ağacının odlu közləri ilə!
 
Yazıq canım, Meşekdə qərib olmuşam,
Qedar çadırlarında yaşayıram!
Mənim belə yerdə,
Sülhə nifrət edənlərin içində yaşamağım bəsdir.
Mən sülh sevirəm, buna görə danışıram,
Onlarsa müharibə üçün çalışır.