124
Məzmur 124
Davudun ziyarət nəğməsi.
İndi İsrail söyləsin:
Rəbb tərəfimizi saxlamasaydı,
Bizə qarşı insanlar qalxarkən
Rəbb tərəfimizi saxlamasaydı,
Bizə qarşı qəzəblərindən yanarkən
Bizi diri-diri udardılar,
Sular bizi yuyub-aparardı,
Sellər üstümüzü basardı,
Azğın sular üstümüzü basardı.
 
Alqış olsun Rəbbə!
O bizi onların dişlərinə ov etmədi.
Bizi ovçunun tələsindən bir quş kimi qurtardı,
Tələ qırıldı, canımız azad oldu.
Bizə Rəbbin adından,
Göyləri və yeri yaradandan yardım gəlir.