128
Məzmur 128
Ziyarət nəğməsi.
Nə bəxtiyardır Rəbdən qorxan,
Onun yolları ilə gedən insan!
Çünki öz əlinin bəhrəsini yeyəcəksən,
Xoşbəxt olub uğur qazanacaqsan.
 
Evində arvadın tənək kimi bar gətirəcək,
Övladların zeytun pöhrələri kimi
Süfrənin ətrafını bürüyəcək.
Rəbdən qorxan insan
Belə xeyir-dua alacaq:
 
Rəbb Siondan sənə xeyir-dua versin,
Ömür boyu Yerusəlimin xoşbəxtliyini görəsən,
Övladlarının övladlarını görəsən!
 
İsrailin üzərinə sülh olsun!