2
Jñꞌoon ntyja ꞌnaanꞌ na jñon nnꞌan Cristo tsonjnꞌaan
ꞌOꞌ ntyjë na vantyja nꞌonhoꞌ Cristo, cañjoonꞌ nꞌonhoꞌ juu xjen na tyjë na mꞌanhoꞌ na ntsiquindyihoꞌ juu jñꞌoonꞌ Tyoꞌtsꞌon na conduihanꞌ na mayuuꞌhanꞌ, chito totsinën ndëëhoꞌ jñꞌoon na jndyaaꞌ na ncüaaꞌ tsꞌon tsꞌan, min chito chaꞌxjen jñꞌoon na concya nnꞌan tsonnangue na conanꞌntsa nquehan nchu vaa na nanꞌxuanhin na jndaꞌ nquenhan. Ee jndë sitiu ya na viochen xjen na ncꞌön yohoꞌ, xiaꞌntyi ntsinën ndëëhoꞌ ntyja ꞌnaanꞌ Cristo, nquii jon na jñon nnꞌanhin tsonjnꞌaan. Xjen na tyjë na mꞌanhoꞌ, tomꞌaanꞌ jndyi tsꞌön na aa ndëë ntsꞌa, totsincyaaꞌhanꞌ ja ata toviquijntyꞌe ja. Ndoꞌ juu xjenꞌñeen na toninncya jñꞌoon ndëëhoꞌ, min tatijntꞌue ja jñꞌoon na jaaꞌ jndyi. Min tatotsinën ndëëhoꞌ chaꞌxjen conanꞌnein joo nnꞌan na jndaꞌ jndyi nquen. Xiaꞌntyi toninncya jñꞌoon ndëëhoꞌ na tyincyaa Espíritu Santo nnön yo ntyja ꞌnaanꞌ juu najndei na condui nquii Tyoꞌtsꞌon. Joo jñꞌoonꞌñeen tijntꞌue jonhanꞌ quityquiiꞌ nꞌonhoꞌ. Totsꞌa na nndaꞌ chaꞌ juu na vantyja nꞌonhoꞌ Cristo, cꞌoonhanꞌ ntyja ꞌnaanꞌ juu najndei na condui nquii Tyoꞌtsꞌon, chito veꞌ ntyja ꞌnaan jñꞌoon na totsinën ndëëhoꞌ yo na jndaꞌ xquën.
Ntyja ꞌnaanꞌ nquii Espíritu Santo ncyaa Tyoꞌtsꞌon na ngüajnaanꞌ tsꞌanhin
Já nnꞌan na iꞌua Cristo tsꞌian ndë́, nque nnꞌan na jndë tquehin ntyja ꞌnaanꞌ na vantyja nꞌonhan Tyoꞌtsꞌon, conanꞌnë́n ndëë nanꞌñeen yo jñꞌoon na jndaꞌ nquë́n. Majoꞌ juu na jndaꞌ nquë́n, tyiꞌquitsixuanhanꞌ chaꞌxjen juu na jndaꞌ nquen nnꞌan tsonnangue, min chito chaꞌxjen na jndaꞌ nquen nque nnꞌan na cotoxenhin nanꞌñeen, ee juu na conduihan na cotoxenhan vantycüiihanꞌ. Tivio vitjachen na ntquen Tyoꞌtsꞌon tsonnangue, tꞌoon jon na jndaꞌ xquen jon na ntsinꞌman jon ñuan njanhan chaꞌ ya ro ncꞌön. Majoꞌ nque nnꞌan na tomꞌan ndyu na toxenꞌchen, iscuꞌhanꞌ ndëëhan ntyja ꞌnaanꞌ tsꞌian na itsꞌaa jon na itsinꞌman jon ñuan nnꞌan. Majoꞌ naneinhin ngiöhanꞌ, ndoꞌ conanꞌquindyí nnꞌan ntyja ꞌnaanꞌhanꞌ. Nque nnꞌan na cotoxen tsonnanguevahin, taꞌnan taaꞌ nꞌonhan na nndaꞌ vaa na sijndaꞌ Tyoꞌtsꞌon, ee xe na aa taaꞌ nꞌonhinhanꞌ, nquii jon na conduihin na quityentjon jon tsoñꞌen na taquintyja na tꞌman tsixuan jon, tyíꞌxeꞌquitꞌionhan jon tsonjnꞌaan. Majoꞌ ntyja ꞌnaan na tui na nndaꞌ, vaa jñꞌoonꞌ Tyoꞌtsꞌon na jndui tivio na itsohanꞌ:
Joo nnꞌan na veꞌngiohan Tyoꞌtsꞌon, jndë sijndaꞌ jon ncüii nnon naya cüentahin na minꞌjon tacondyiaaꞌ tsꞌanhanꞌ,
min taꞌnan jñꞌoon condyii tsꞌan ntyja ꞌnaanꞌhanꞌ,
min na tacotsitiu tsꞌanhanꞌ.
10 Majoꞌ ꞌoꞌ ntyjë na vantyja nꞌonhoꞌ Cristo, juu jñꞌoonvaꞌ na ndyu na toxenꞌchen tyíꞌcondye nnꞌan ntyja ꞌnaanꞌhanꞌ, ndëë jaa jndë siꞌman Tyoꞌtsꞌonhanꞌ. Ee nquii Espíritu Santo, chen jndyi itsiꞌman jon joo jñꞌoon na itsijndaꞌ Tyoꞌtsꞌon na tyiꞌquindio nnꞌanhanꞌ.
11 Ee tanin tsꞌan na nchjii nchu vaa na ndyiiꞌ tsꞌon ncüiichen tyje juu. Xiaꞌntyi nquii tsꞌan na iquen nquii cüenta nchu vaa na itsiquindyihanꞌ quiiꞌ ñuaanꞌ juu, juu ntyjii ntyja ꞌnaanꞌhanꞌ. Manndaꞌ ro vaa na itsijonhanꞌ ntyja ꞌnaanꞌ Tyoꞌtsꞌon. Xiaꞌntyi nquii Espíritu Santo ntyjii ya jon nchu vaa ndyiiꞌ tsꞌon Tyoꞌtsꞌon. 12 Nque nnꞌan tsonnangue mꞌaanꞌ nꞌonhan nchu vaa na tsixuanhanꞌ, majoꞌ jaa tyiꞌconcyaa Tyoꞌtsꞌon na nanꞌxuan ntyja ꞌnaanꞌhanꞌ. Nquii jon jndë tyincyaa jon na coyꞌön cüenta nquii Espíritu na jndë jñon jonhin chaꞌ condëë covaaꞌ nnꞌön tsoñꞌen nnon na ncyaa jon ndëë. 13 Nque nnꞌan tsonnangue covijntꞌuehan joo jñꞌoon nchu vaa na jndaꞌ nquen nquehan chaꞌ cantyja nꞌon nnꞌan jñꞌoon na coninncyahan. Majoꞌ já tyiꞌcontꞌá na nndaꞌ. Já conanꞌnchꞌú jñꞌoon naya ꞌnaanꞌ Tyoꞌtsꞌon ndëë nque nnꞌan na conanꞌxuanhan nquii Espíritu Santo. Ninnquiiꞌchen covijntꞌue já jñꞌoon na itsiꞌman jon na conanꞌmán ndëëhan.
14 Juu tsꞌan na tyiꞌtsixuan Espíritu Santo, tyiꞌninꞌcyꞌoon juu cüenta jñꞌoon na itsijndaꞌ jon. Ee veꞌ jñꞌoon tsanꞌhanꞌ nchjii juu, min ndicüaaꞌ tsꞌon juuhanꞌ. Nndaꞌ vaa na iquenon juu ee xiaꞌntyi ntyja ꞌnaanꞌ nquii jon, nndëë ncüjiꞌ tsꞌan cüenta nchu vaa itsiꞌman joo jñꞌoonꞌñeen. 15 Ngꞌe nquii tsꞌan na tsixuan juu Espíritu Santo, condëë icüjiꞌ juu cüenta ntyja ꞌnaan tsoñꞌen, majoꞌ juu tsꞌan na tyiꞌtsixuan Espíritu, jeꞌquindëë ncüjiꞌ juu cüenta ntyja ꞌnaanꞌ na vamꞌaan tsꞌan na condui nquii Espíritu. 16 Chaꞌna juu jñꞌoonꞌ Tyoꞌtsꞌon na jndui tivio na itsohanꞌ: “Nquii Tyoꞌtsꞌon na icoꞌxen jon jaa, taꞌnan tsꞌan na ivaaꞌ tsꞌon nchu vaa na itsitiu jon. Tanin juu na nndëë ntsiꞌman nnon jon.”
Nndaꞌ itsiquindyi juu jñꞌoonꞌñeen. Majoꞌ jaa na nanꞌxuan Espíritu Santo, nquii Cristo itscüenon jon jñꞌoontiu ꞌnaanꞌ jon nquën.