2
Mangꞌe joꞌ, tsoñꞌen nnon natyia yo ninꞌtsoñꞌen na itsiviꞌnnꞌanhanꞌ nnꞌan, quinanꞌtcyaaꞌhoꞌ ntyja ꞌnaanhanꞌ. Mꞌan nnꞌan na contꞌa nquehan na conanꞌtꞌmaanꞌhan Tyoꞌtsꞌon chaꞌ quitscuꞌhanꞌ ncüii nnon natyia na contꞌahan, majoꞌ ꞌoꞌ tavintꞌahoꞌhanꞌ. Tyiꞌnanꞌtëëꞌ nꞌonhoꞌ joo nnꞌan na min ꞌnaan, ndoꞌ ꞌoꞌ na taꞌnanhanꞌ. Quitsacüentyjeeꞌhoꞌ na conanꞌneinhoꞌ jñꞌoonviꞌ nacjo nnꞌan. Yoꞌndaa na xe jnda xco na tuihin, ninnquiiꞌchen ndaatsu ndyee yoꞌñeen na ninꞌquiteiꞌ joo. Juu jñꞌoonꞌ Tyoꞌtsꞌon conduihanꞌ ndaatsu ninnquiiꞌ. Quitquen yantyihoꞌ na cüijntꞌuehoꞌ juu jñꞌoonꞌñeen chaꞌ ngaquehoꞌ ntyja na itsinꞌman jon ñuaanhoꞌ. Quintꞌahoꞌ na nndaꞌ xe na aa mayuuꞌ cotquen yahoꞌ cüenta na nquii jon na conduihin na ityeꞌntjon jon ꞌoꞌ, tꞌman vaa na ntyꞌia rohoꞌ nchjii jon.
Condui Cristo tsjöꞌ na vandoꞌ
Ninnquiiꞌchen quinanꞌndyooꞌhoꞌ na mꞌaan Jesucristo, nquii jon na conduihin tsjöꞌ na vandoꞌ. Nque nnꞌan tjiꞌhan cüenta na tyíꞌcüijntꞌue jon, majoꞌ nquii Tyoꞌtsꞌon tji jonhin na conduihin tsjöꞌ na njon jndyi. Mantyi nquehoꞌ na vantyja nꞌonhoꞌ Cristo, conduihoꞌ ntjöꞌ na cotaꞌndoꞌ. Ngꞌe joꞌ ncyahoꞌ na nquii Tyoꞌtsꞌon ninjntꞌue jon ꞌoꞌ na ntsia jon vꞌaa naijon na ncꞌoon nquii jon. Quityquiiꞌhanꞌ iꞌua jon tsꞌian ndëëhoꞌ na conduihoꞌ ntyee na jiꞌua nanꞌxuanhan na xiaꞌntyi nnon jon na cotyeꞌntjonhoꞌ, yo na ninncyahoꞌ na nquii Espíritu Santo ntcoꞌxen jon ꞌoꞌ yo ntyja ꞌnaanꞌ na cotsamꞌanhoꞌ. Joo tsꞌianminꞌ na caveeꞌ ntyjii Tyoꞌtsꞌon ngꞌe Jesucristo. Mangꞌe joꞌ nacjooꞌ jñꞌoonꞌ Tyoꞌtsꞌon na tji Isaías vaa jñꞌoon na itsiquindyihanꞌ:
Quitquenhoꞌ cüenta, quityquiiꞌ juu tsjoon Sión, joꞌ maquën tsjöꞌ naijon na tjiꞌhanꞌ nqui tsjaanꞌ vꞌaa, ncö tji tsjöꞌñeen ntyja njan, ndoꞌ njon jndyi conduihin.
Minninchen tsꞌan na vantyja tsꞌon juu jon, tyiꞌjeꞌquitsꞌaahanꞌ na ncüjiꞌ tsanꞌñeen cüenta na veꞌ jnꞌaanhanꞌ.
Ntyja ꞌnaan ꞌoꞌ na vantyja nꞌonhoꞌ, nquii jon na conduihin tsjöꞌvaꞌ, njon jndyihin ngiohoꞌ. Majoꞌ ntyja ꞌnaan joo nnꞌan na tyiꞌcovantyja nꞌon, itsiquindëhanꞌ ncüiichen jñꞌoonꞌ Tyoꞌtsꞌon na itsohan:
Nque nnꞌan na conanꞌva vꞌaa, tyqueꞌhan tsjöꞌ, jnduehan na tyiꞌjeꞌcüijntꞌuehanꞌ.
Majoꞌ nquii Tyoꞌtsꞌon tquen jon na conduihin tsjöꞌ nqui tsjaanꞌ vꞌaa.
Ndoꞌ mantyi vaa ncüiichen jñꞌoon ntyja ꞌnaanꞌ joꞌ na itsohanꞌ:
Juu tsjöꞌvahin conduihin ncüii na ntyja ꞌnaanꞌ jon itscyaahanꞌ nnꞌan.
Ee jnaanꞌ na tyíꞌcantyja nꞌonhan nchu vaa na itso juu jñꞌoonꞌ Tyoꞌtsꞌon ntyja ꞌnaanꞌ nquii jon na conduihin juu tsjöꞌñeen, joꞌ na itscyaahanꞌhin. Nndaꞌ vaa na sijndaꞌ jon na ntquenonhan ngꞌe tajnanꞌquindëhan chaꞌxjen juu jñꞌoon na tquen jon.
Nnꞌan na condui cüentaaꞌ Tyoꞌtsꞌon
Majoꞌ ꞌoꞌ conduihoꞌ nnꞌan na icüji Tyoꞌtsꞌon cüentaaꞌ nquii jon. Ndoꞌ mantyi conduihoꞌ ncüii tmaanꞌ ntyee na cotyentjon nnon nquii jon na taquintyja na conintquehin, joꞌ nquii Cristo. Ndoꞌ mantyi conduihoꞌ ncüii tmaanꞌ nnꞌan na iquen Tyoꞌtsꞌon na nanꞌxuan ñuan nquiiꞌ. Conduihoꞌ nnꞌan na sijnda jon cüentaaꞌ nquii jon. Nquii jon na tqueenꞌ jon ꞌoꞌ, nanꞌminꞌ itsꞌaa jon yohoꞌ chaꞌ quitjiꞌ jndyoyuhoꞌ ndëë nnꞌan na taquintyja nquii jon tꞌman conduihin. Nquii jon tqueenꞌ jon ꞌoꞌ na jnduiꞌhoꞌ ntyja ꞌnaanꞌ najaan na tsixuan jnan ndoꞌ na saqueꞌhoꞌ ntyja ꞌnaanꞌ juu naxuee na condui nquii Cristo na taxjen ya jndyi conduihanꞌ. 10 Ndyu na toxenꞌchen tyíꞌconduihoꞌ nnꞌan cüentaaꞌ Tyoꞌtsꞌon, majoꞌ naneinhin manquehoꞌ conduihoꞌ nnꞌan cüentaaꞌ nquii jon. Toxenꞌchen tyíꞌquindiohoꞌ na ntyꞌia rohoꞌ ntyjii jon, majoꞌ naneinhin covaaꞌ nꞌonhoꞌ na nndaꞌ vaa nchjii jon yo ꞌoꞌ.
Ndö vaa cꞌonhoꞌ tondëë nnꞌan na tyiꞌcꞌonhan nacje ꞌnaanꞌ Tyoꞌtsꞌon
11 ꞌOꞌ ntyjë na vantyja nꞌonhoꞌ Cristo na viꞌntyji ꞌoꞌ, conduihoꞌ nnꞌan na veꞌ mꞌan yahoꞌ ndyuaaminꞌ naijon jndë tcyahoꞌ. Matsꞌa tyꞌohoꞌ na taninncyahoꞌ xjen ndëë joo ꞌnan na tyia na ntꞌue jndyi nꞌon nnꞌan. 12 Juu na cotsamꞌanhoꞌ quiiꞌ ntꞌan nnꞌan na tyiꞌcꞌonhan nacje ꞌnaanꞌ Tyoꞌtsꞌon, quintꞌahoꞌ chaꞌxjen na chuhanꞌ chaꞌ min na aa conanꞌneinhan jñꞌoon tsanꞌ ntyja ꞌnaanhoꞌ, joꞌ mancüiixjen ntquenhan cüenta na cotsamꞌanhoꞌ ntyja ꞌnaanꞌ na ityeꞌntjon Tyoꞌtsꞌon, ndoꞌ na nndaꞌ, juu xuee na ntcoꞌxen jon nnꞌan ntyja ꞌnaanꞌ jnanhan, nnanꞌtꞌmaanꞌ nanꞌñeen jon xengꞌe na jndyoyu na totsamꞌanhoꞌ quiiꞌ ntꞌanhan.
Quitjueꞌcje jaa ndëë nanmꞌannꞌian
13 Ngꞌe na conduihoꞌ cüentaaꞌ ta Jesús, joꞌ quitjueꞌcjehoꞌ ndëë tsoñꞌen nnꞌan na conduihan nanmꞌannꞌian. Navejndyee nnon nquii tsanmꞌaantsꞌian tꞌman, ee nquii jon taquintyja tꞌman conduihin na icoꞌxen jon. 14 Ndoꞌ mantyi nque nnꞌan na coꞌontyja na iꞌua jon tsꞌian ndëëhan na mantyi conduihan nanmꞌannꞌian yo jon. Ee iꞌua jon tsꞌian ndëëhan na quitꞌueviꞌhan joo nnꞌan na tyiꞌya contꞌa, ndoꞌ nnanꞌneinhan jñꞌoon ya ntyja ꞌnaan nnꞌan na cotsamꞌanhan chaꞌxjen na chuhanꞌ. 15 Ee Tyoꞌtsꞌon ntꞌue tsꞌon jon na quintꞌahoꞌ chaꞌxjen na chuhanꞌ chaꞌ ntyja ꞌnaanꞌhanꞌ ntsichenhanꞌ jndyue nnꞌan na tyiꞌjndaꞌ nquen na veꞌ jñꞌoon tsanꞌ na conduehan cjohoꞌ.
16 ꞌOꞌ conduihoꞌ nnꞌan na jndë siquindyaa Tyoꞌtsꞌon quityquiiꞌ juu ꞌnan natyia. Majoꞌ tyiꞌntjiꞌhoꞌ cüenta na sꞌaa jon na nndaꞌ chaꞌ nninncyaahanꞌ na vanaan na nntꞌachenhoꞌ ꞌnan natyia. Quintꞌahoꞌ tsoñꞌen ꞌnan na ntsiꞌmanhanꞌ na conduihoꞌ nnꞌan na cotyentjontyenhoꞌ nnon jon. 17 Ncüii cüii tsꞌan, quinanꞌmanhoꞌ nnon juu na njonhin ngiohoꞌ. Quinanꞌvengiohoꞌ nnꞌan na vantyja nꞌon Jesús. Ninnquiiꞌchen quinanꞌtꞌmaanꞌhoꞌ Tyoꞌtsꞌon na quitsincyaaꞌhanꞌ nꞌonhoꞌ na nntꞌahoꞌ ꞌnan na tyiꞌquichuhanꞌ ntyjii jon. Ndoꞌ mantyi nquii ta tsanmꞌaantsꞌian tꞌman, quintꞌahoꞌ na njonhin.
Juu naviꞌ na tenon Cristo, vaa na itsiꞌmanhanꞌ ndëë
18 ꞌOꞌ na conduihoꞌ moso ndëë patrón ꞌnaanhoꞌ, yo na xoncüeeꞌ nꞌonhoꞌ quitjueꞌcjehoꞌ ndëëhan na quitaꞌngueeꞌhoꞌ tsoñꞌen ꞌnan na conduehan. Chito xiaꞌntyi na quintꞌahoꞌ na nndaꞌ ndëë joo nanꞌñeen na ya nnꞌanhan ndoꞌ na viꞌngiohan ꞌoꞌ, majoꞌntyi quintꞌahoꞌhanꞌ yo joo patrón na tëëꞌ nꞌonhan ꞌoꞌ. 19 Ee nquii Tyoꞌtsꞌon caveeꞌ nchjii jon xe na aa nan tsꞌan joo naviꞌ na iquenon juu min na tyiꞌyuuꞌ na sitjahin ngꞌe na ntyjii juu na nquii jon mꞌaan jon yohin. 20 Ee tyiꞌtsitꞌmaanꞌhanꞌ Tyoꞌtsꞌon xe na aa conanꞌquii nꞌonhoꞌ na cotjaꞌ patrón ꞌoꞌ jnaanꞌ na jnanꞌtjahoꞌ ndëëhan. Majoꞌ xe na aa cotjaꞌhan ꞌoꞌ ngꞌe ncüii nnon ꞌnan naya na contꞌahoꞌ, ndoꞌ na conanꞌquii nꞌonhoꞌ na nndaꞌ coquenonhoꞌ, juu nanꞌñeen na contꞌahoꞌ caveeꞌ ntyjii jonhanꞌ. 21 Ee nquehoꞌ na tqueenꞌ jon ꞌoꞌ, sijndaꞌ jon na ntquenonhoꞌ naviꞌminꞌ, ngꞌe mantyi nquii Cristo tquenon jon naviꞌ ntyja ꞌnaanhoꞌ. Ndoꞌ na nndaꞌ tjon jon, itsiꞌmanhanꞌ na cotsananꞌjonhoꞌ ntyja ꞌnaanꞌ na totsꞌaa nquii jon. 22 Juu jon minꞌncüii tacotsitjahin min tacotsinin jon jñꞌoon quintu. 23 Ee juu xjen ya na tonanꞌcüejnaanꞌ nnꞌanhin, tajñꞌoon jnaanꞌ sintcüeꞌ jon. Min juu xjen na tontꞌaviꞌ nnꞌanhin, taꞌnan tso jon na ndyionhan nnon jon. Jntyꞌii jon na nquii Tyoꞌtsꞌon na icoꞌxen jon tsoñꞌen chaꞌxjen na chuhanꞌ, quitsijndaꞌ jon tsoñꞌen ntyja ꞌnaanꞌ juu chaꞌxjen na ntꞌue tsꞌon nquii jon. 24 Manquiintyi Cristo, tëchu jon jnan jaa juu xjen na tꞌion nnꞌan jon nnon tsojnꞌaan, chaꞌ nndëë nnanꞌxuan jaa ntꞌoo ntyja ꞌnaanꞌhanꞌ ndoꞌ ngotsamꞌan ntyja ꞌnaanꞌ na jndyoyu condui nquii Tyoꞌtsꞌon. Cüii cüiii nnon joo na tqueeꞌ Cristo, yo joohanꞌ na itsinꞌman Tyoꞌtsꞌon ñuaanhoꞌ. 25 Ee ntyja ꞌnaan nquehoꞌ, totsijonhanꞌ ꞌoꞌ chaꞌvijon quinman na ꞌio ꞌio cocya oꞌ, majoꞌ naneinhin jndë ntcüeꞌhoꞌ yo nquii Cristo. Conduihin na ivantyjeeꞌ jon ꞌoꞌ ndoꞌ icꞌiooꞌ jon ndëëhoꞌ chaꞌ na itsꞌaa tsꞌan na ivantyjeeꞌ quinman.