13
Jñꞌoon na matsꞌia na itsiquiꞌmaanꞌ Pablo
Nanein ndë ndye jnda na majöquintyꞌia ja ꞌoꞌ. Nacjooꞌ juu jñꞌoonꞌ Tyoꞌtsꞌon na jndui itsohanꞌ: “Chaꞌ na nninjndaꞌ ncüii ncüii ꞌndyo jñꞌoon na ninꞌquitꞌuiihanꞌ tsꞌan, icanhanꞌ na cꞌoon ve ndoꞌ aa ndye tsꞌan na ntjiꞌ jndyoyuhin jñꞌoon ntyja ꞌnaanꞌ juu jñꞌoonꞌñeen.” Manndaꞌ ntsꞌa chaꞌxjen na itsijndaꞌ jñꞌoonꞌñeen. Ya na tyjë na mꞌanhoꞌ na vja ve, tsoñꞌenhoꞌ totsjöhanꞌ ndëëhoꞌ, ndoꞌ nanein matsjö nntꞌahanꞌ vitjachen na nguë nntꞌa na mꞌanhoꞌ. Xjen na nguë nntꞌa na mꞌanhoꞌ, joo ntyjehoꞌ na contꞌa natyiaminꞌ, minnchuchen ntsꞌa na quitꞌuiihanꞌhin tsojnaanꞌ na nndaꞌ cotsamꞌanhin. ꞌOꞌ ntꞌue nꞌonhoꞌ na nnintyincyooꞌ ndëëhoꞌ ncüii nnon na quitsiꞌmanhanꞌ na nquii Cristo itsiquiꞌmaanꞌ jon ꞌoꞌ yo juu jñꞌoon na mancya ndëëhoꞌ. Ngꞌe nquii jon na iqueenꞌ jon ꞌoꞌ, chito na tyiꞌjndei conduihin na ntꞌuii jon nque nnꞌan na contꞌa ꞌnan natyia. Ee chito ngꞌe na tueꞌ jon na jñon nnꞌanhin tsonjnꞌaan, joꞌ tsiꞌmanhanꞌ na tyiꞌjndei condui jon. Majoꞌ vandoꞌ xco jon ntyja ꞌnaanꞌ juu najndei na condui nquii Tyoꞌtsꞌon. Ndoꞌ mantyi já na conanjö́n yo ntyja ꞌnaanꞌ jon, itsijonhanꞌ ntyja nján chaꞌna nquii jon. Tyiꞌquinanꞌxuán najndë́ ngiohoꞌ, majoꞌ min na nndaꞌ cotjiꞌhoꞌ cüenta, cotantꞌö́ yo jon ntyja ꞌnaanꞌ juu najndei na condui nquii Tyoꞌtsꞌon ndoꞌ incyaa jon na nndaꞌ nanꞌxuán chaꞌ quitejndeí ꞌoꞌ.
Juu na cotsantyjahoꞌ yo Tyoꞌtsꞌon, quitjiꞌ nquehoꞌ xjen na aa xoncüeeꞌ nꞌonhoꞌ na vantyja nꞌonhoꞌ Jesucristo. Quitquen nquehoꞌ cüenta na aa mayuuꞌ cotsantyjahoꞌ yo jon ndoꞌ aa min tyiꞌyuuꞌ. Ndoꞌ mantyi quitjiꞌhoꞌ cüenta na aa mayuuꞌ mꞌaan jon quiiꞌ nꞌonhoꞌ. Ee xe tyiꞌyuuꞌ na nndaꞌ, yajoꞌ jndë tacüaaꞌhoꞌ ntyja ꞌnaanꞌ nquii jnda Tyoꞌtsꞌon. Majoꞌ mantyja tcüiiꞌ tsꞌön na ntjiꞌ yahoꞌ cüenta na tacovacüaaꞌ já ntyja ꞌnaanꞌ juu Cristo. Cotán nnon Tyoꞌtsꞌon na quitejndei jon ꞌoꞌ na tantꞌahoꞌ natyia na ntsijndaꞌhanꞌ na quitꞌui ja ꞌoꞌ. Chito xiaꞌntyi na cotán na nndaꞌ chaꞌ quitsiꞌmanhanꞌ na ya conanꞌquindë́ juu tsꞌian na iꞌua Cristo ndë́. Chito joꞌ, ntꞌue nꞌö́n na ꞌoꞌ quintꞌahoꞌ ꞌnan na chuhanꞌ, min na aa cotjiꞌhoꞌ cüenta na jndë tëcüaaꞌ já. Tsꞌian na nanꞌxuán já na quitejndeihanꞌ joo nnꞌan na quinanꞌjonhan ntyja ꞌnaanꞌ nquii Tyoꞌtsꞌon, chito na nanꞌjon já yo ꞌnan natyia na vjahanꞌ nacjooꞌ juu na conduihanꞌ na mayuuꞌ. Në́n jndyi já na mꞌán na tyiꞌjndë́ xe joꞌ tsiꞌmanhanꞌ na ꞌoꞌ mꞌanhoꞌ najndëhoꞌ ntyja ꞌnaanꞌ Cristo. Jñꞌoon na contyja tcüiiꞌ nꞌö́n ntyja ꞌnaanhoꞌ na ngaquehoꞌ ntyja ꞌnaanꞌ nquii jon. 10 Mangꞌe joꞌ matscüenön tsonvahin na mꞌanhoꞌ vitjachen na nguë ncö, chaꞌ vi na jndë tyjë quiiꞌ ntꞌanhoꞌ, tyiꞌxeꞌcanhanꞌ na ntsijndeiꞌ ꞌndyö ndëëhoꞌ yo juu najndei na tyincyaa ta Jesús na condui ja. Tyincyaa jon na tsixuanhanꞌ chaꞌ quitejndei ꞌoꞌ na ngaquehoꞌ ntyja ꞌnaanꞌ jon, chito na ndyuiiꞌ ntyja na vantyja nꞌonhoꞌ jon.
Incyaa Pablo tsꞌon ꞌnaanꞌ jon ndëëhin
11 ꞌOꞌ ntyjë, jñꞌoon na matsꞌia na matsinën ndëëhoꞌ, nquii Tyoꞌtsꞌon quitejndei jon ꞌoꞌ. Quinanꞌchonhoꞌ na quitsantyjahoꞌ ntyja ꞌnaanꞌ na ya. Quitquen yahoꞌ cüenta chjo jñꞌoon na matsjö ndëëhoꞌ yo juu tsonvahin. Cꞌonhoꞌ na ninncüii conanꞌtiuhoꞌ yo ntyjehoꞌ na vantyja nꞌon nquii Cristo, ndoꞌ min tancꞌon tyiaꞌhoꞌ yohan. Ee na nntꞌahoꞌ na nndaꞌ, yajoꞌ nquii Tyoꞌtsꞌon na conduihin na venchjii jon nnꞌan ndoꞌ na incyaa jon na tsixuan tsꞌan tajñuaanꞌ tsꞌonhin na tonnon jon, ncꞌoon jon yo ꞌoꞌ. 12 Nque ntyjehoꞌ na vantyja nꞌon Jesucristo, ncyahoꞌ tsꞌonhin yo na xoncüeeꞌ nꞌonhoꞌ ngꞌe na conduihoꞌ ntsinda nquii Tyoꞌtsꞌon. 13 Tsoñꞌen ntyjëëhë na mꞌan tsjoonvahin na vantyja nꞌonhin Cristo, conanꞌcüanonhin tsꞌon ꞌnaanhin ndëëhoꞌ.
14 Juu naya na condui nquii Jesucristo, yo juu na mꞌaan Tyoꞌtsꞌon na viꞌntyjii jon nnꞌan, yo ninꞌjuu na itsijon Espíritu Santo yo tsꞌan na vantyja tsꞌon Jesús, cꞌoon joohanꞌ yo tsoñꞌenhoꞌ. Majuu ñꞌen jñꞌoonminꞌ na matsjö.