28
Na vandoꞌ xco Jesús
(Mr 16:1-8; Lc 24:1-12; Jn 20:1-10)
Jndë tenon xuee saroꞌñeen na cotaꞌjndyee nnꞌan judíos ndoꞌ jndë tavixuee xuee nuincoꞌ, xee na vejndyee soana. Juu xjenꞌñeen, tja María tsan tsjoon Magadán yo ncüiichen Maríaꞌñeen, tyequijntyꞌiahan juu tsiꞌtsꞌua. Ndoꞌ jndei jndë sꞌii ngꞌe ncüii ángel cüentaaꞌ Tyoꞌtsꞌon jnan jon quiñoonꞌndue, jndyocue jon naijon vaa juu tsiꞌtsꞌuaꞌñeen. Tendyaaꞌ jon tsjöꞌ na tëꞌ ꞌndyohanꞌ, tëcjo jon cjooꞌhanꞌ. Ninvaañꞌenhin quixuee chaꞌvijon chontsuee. Ndoꞌ quichiꞌ ndiaaꞌ jon chaꞌvijon tein quichiꞌ jndyi. Ndoꞌ joo sondaroꞌñeen na totquenhin cüenta tsiꞌtsꞌuaꞌñeen, ya na jntyꞌiahan juu ángelꞌñeen, toviquijntyꞌehan na ncyaahan, tycyaahan tyuaa chaꞌvijon ntꞌoo. Ndoꞌ juu ángelꞌñeen, sinin jon ndëë nanntcuꞌñeen, tso jon:
—Tyiꞌntyuehoꞌ. Ja mantyji na juu Jesús cojntꞌuehoꞌ, manquii jon na jñon nnꞌanhin tsonjnꞌaan. Tacꞌoonhin ntjoohin ngꞌe jndë vandoꞌ xco jon na tueꞌ jon, chaꞌxjen jñꞌoon na totso jon. Quindyoquijntyꞌiahoꞌ naijon na tquen nnꞌanhin. Ndë joꞌ quinanꞌcjehoꞌ na quitsananꞌquindyiihoꞌ nnꞌan na cotsayꞌon yo jñꞌoon na toninncyaa jon, na jndë vandoꞌ xco jon na tueꞌ jon. Ndoꞌ quinduehoꞌ ndëëhan na juu jon vjajndyee ndyuaa Galilea, ndë joꞌ jntyꞌiahoꞌhin. Ndö vaa jñꞌoon na jndyoquitsjö ndëëhoꞌ.
Yajoꞌ quintyja quintyja jnduiꞌ ntcüeꞌ nanntcuꞌñeen naijon na vaa juu tsiꞌtsꞌuaꞌñeen. Tyue jndyihan ndoꞌ neinhan. Jnanꞌnonhan na tyenanꞌquindyiihan nque nnꞌan na totsayꞌonhan yo jñꞌoon na toninncyaa Jesús na nndaꞌ vaa ꞌnan na tso juu ángelꞌñeen ndëëhan. Ndoꞌ ninjonto nquii Jesús tjon jon joohan. Tso jon ndëëhan:
—¿Aa tonco ya ꞌoꞌ? Toquityehan nnon jon, tꞌuehan quityoꞌ ngꞌee jon na jnanꞌtꞌmaanꞌhan jon. 10 Ndoꞌ tso jon ndëëhan:
—Tyiꞌndyuehoꞌ. Cüa, cꞌohoꞌ, quitsananꞌquindyiihoꞌ joo ntyjë na cotsayꞌonhan yo jñꞌoon na toninncya, na cꞌohan ndyuaa Galilea, joꞌ njntyꞌiahan ja.
Jñꞌoon na jnanꞌnein joo sondaroꞌñeen
11 Viochen xjen na tyꞌe joo nanntcuꞌñeen, ve ndye sondaroꞌñeen na totquen cüenta juu tsiꞌtsꞌuaꞌñeen, tyequeꞌ ntcüeꞌhan Jerusalén, tyenanꞌquindyiihan ntyee na conintque tsoñꞌen ꞌnan na tui. 12 Ndoꞌ joo ntyeeꞌñeen tetjonhan yo joo nnꞌan na conintque quiiꞌ tsjoonꞌñeen. Ndoꞌ jnanꞌtjonꞌhan jñꞌoon yo nanꞌñeen, maya xoquituꞌ tyincyahan ndëë sondaroꞌñeen. 13 Ndoꞌ jnduehan ndëë nanꞌñeen:
—Quinduehoꞌ ndëë nnꞌan na nque nnꞌan na cotsayꞌon jñꞌoon yo Jesús, natsjon squehan. Ndoꞌ xjen na jndahoꞌ, tequitjiꞌhan siꞌtsꞌo ꞌnaanꞌ juu quiiꞌ tsiꞌtsꞌuaꞌñeen. 14 Minꞌchjo jñꞌoontiu tyiꞌncꞌonhoꞌ, taꞌnan ntquenonhoꞌ. Ee xe na aa ncüaaꞌ tsꞌon gobernado juu jñꞌoonvaꞌ, nquë́ ngiö́ nchu vaa ntꞌa chaꞌ na tyiꞌntꞌuiihanꞌ ꞌoꞌ.
15 Ndoꞌ tyꞌon sondaroꞌñeen cüenta xoquituꞌñeen. Taꞌhan tonanꞌcyahan jñꞌoon chaꞌxjen na jndue ntyeeꞌñeen na quinduehan. Veꞌ ngꞌe joꞌ, ata xjen nein conanꞌnein nnꞌan judíos na nque nnꞌan na totsayꞌonhan jñꞌoon yo Jesús, tyequintyꞌueehan juu siꞌtsꞌo ꞌnaanꞌ jon.
Tsꞌian na tꞌua Jesús ndëë nnꞌan cüentaaꞌ jon
(Mr 16:14-18; Lc 24:36-49; Jn 20:19-23)
16 Ndoꞌ nquë́ na nqui nchoꞌncüii já sá Galilea, naijon na mꞌaan juu tyoꞌ na siquindyi Jesús na ngitsá. 17 Ndoꞌ xjen na jntyꞌiáhin, tonanꞌtꞌmánꞌhin. Majoꞌ ñꞌen vendye ntyjë́ na ve vaa na tomꞌaanꞌ nꞌonhan na aa mayuuꞌ na juu jon. 18 Yajoꞌ sindyooꞌ Jesús na tondë́. Tso jon:
—Nquii Tyoꞌtsꞌon jndë tyincyaa jon na vaa najndö na condui ja na coꞌxën tsoñꞌen na mꞌaan quiñoonꞌndue yo nnon tsonnangue. 19 Mangꞌe na nndaꞌ, cꞌohoꞌ na mꞌan nnꞌan ncüii cüii tyuaa na ninvaa tsonnangue. Nninncyahoꞌ juu jñꞌoon naya ndëëhan chaꞌ ngantyja nꞌonhan ja. Quinanꞌquindëëꞌhoꞌhan yo xueeꞌ Tyëhöꞌ yo xuë na condui ja Jnda nquii jon, ndoꞌ yo xueeꞌ nquii Espíritu Santo. 20 Quinanꞌmanhoꞌ ndëë nanꞌñeen na quitaꞌngueeꞌhan tsoñꞌen jñꞌoon na jndë tquën ndëëhoꞌ. Ndoꞌ cañjoonꞌ nꞌonhoꞌ ninvito na mꞌan ja yohoꞌ ata xjen na ntycüii tsonnangue, tyiꞌxeꞌquiꞌndyi ja ꞌoꞌ.