14
Ntyjehoꞌ na tyiꞌjndëhan na vantyja nꞌonhan quitejndeihoꞌhin
Ntyja ꞌnaanꞌ tsꞌan na tyiꞌjndei juu tyquiiꞌ na vantyja tsꞌon juu Jesucristo, tyiꞌngitëꞌhoꞌ na vanaan na ntsijonhin juu tmaanꞌ na condui ꞌoꞌ. Majoꞌ chito aa ncyꞌonhoꞌ cüentahin chaꞌ na nnanꞌjndyehoꞌ jñꞌoon yohin ntyja ꞌnaanꞌ jñꞌoon na ndicüaaꞌ tsꞌon juu nchu vaa na icanhanꞌ na quen juu cüenta. Chaꞌna tsꞌan na vantyja tsꞌon Jesucristo na icüjiꞌ juu cüenta na tsoñꞌen ꞌnan ntcüaꞌ juu. Majoꞌ ncüiichen tsꞌan na tyiꞌjndyechen na ivaaꞌ tsꞌon juu ntyja ꞌnaanꞌ jñꞌoonꞌ Tyoꞌtsꞌon, itsitiu juu na xiaꞌntyi ꞌnan na coveꞌ ntjon tsjan, vanaan na ntcüaꞌ juu. Ndoꞌ na nndaꞌ, ꞌuꞌ na macüaꞌ tsoñꞌen nnon ꞌnan na min, tyiꞌntsitiuꞌ na njonntyichen ntyjii Tyoꞌtsꞌon ꞌuꞌ, chintyi juu tyꞌiuꞌ na veꞌ jndaꞌ ro ꞌnan na icüaꞌ juu. Ndoꞌ mantyi ꞌuꞌ na veꞌ jndaꞌ ꞌnan na macüaꞌ, min tyiꞌncüjiꞌ cüenta na conanꞌtja joo ntyꞌiuꞌ na cocüaꞌhan tsoñꞌen nnon ꞌnan, ngꞌe mantyi joohin jndë tyꞌoon Tyoꞌtsꞌon cüentahan. Ee tyiꞌquichuhanꞌ na ngüajñꞌoonꞌ cüii tyꞌiuꞌ na ityentjon Tyoꞌtsꞌonhin. Ee xiaꞌntyi nquii patrón ngitso jon na aa ya itsꞌaa tsꞌan na ityentjon juu nnon jon. Manndaꞌ vaa na itsijonhanꞌ ntyja ꞌnaanꞌ Jesucristo. Nquii jon ngitso na aa vaquinjonꞌ nchjii jon na itsꞌaa ncüii tsꞌan cüentaaꞌ jon, ndoꞌ aa tyiꞌya, ee vaa najndei na conduihin na ngüentyjeeꞌtyen tsanꞌñeen ntyja ꞌnaanꞌ jon.
Ee mꞌaan tsꞌan na vantyja tsꞌon juu na icüjiꞌ juu cüenta na tonnon Tyoꞌtsꞌon tꞌmanntyichen tsixuan ncüii xuee, chichen cüiichenhanꞌ, majoꞌ mꞌan ntyjehin na conduehan na cüejon nanꞌxuan tsoñꞌen xuee. Ncüii cüii tsꞌan icanhanꞌ na yo na xoncüeeꞌ tsꞌon juu cantyja tsꞌon juu na itsꞌaa juu chaꞌxjen na chuhanꞌ. Juu tsꞌan na icüjiꞌ cüenta na tꞌman condui ncüii xuee, itsꞌaa juu na nndaꞌ ngꞌe na itsitꞌmaanꞌ juu Tyoꞌtsꞌon. Ndoꞌ mantyi juu tsꞌan na tyiꞌquitsitiu na tꞌman condui ncüii xuee, itsꞌaa juu na nndaꞌ ngꞌe na itsitꞌmaanꞌ juu jon. Mantyi juu tsꞌan na icüaꞌ tsoñꞌen nnon ꞌnan, icüaꞌ juu ngꞌe itsitꞌmaanꞌ juu Jesucristo, ndoꞌ incyaa juu na ya Tyoꞌtsꞌon ntyja ꞌnaanꞌhanꞌ. Majoꞌ ncüii tsꞌan na tyiꞌicüaꞌ juu tsoñꞌen nnon ꞌnan, itsꞌaa juu na nndaꞌ ngꞌe mantyi itsitꞌmaanꞌ juu Jesucristo, ndoꞌ incyaa juu na ya jon ntyja ꞌnaanꞌ ꞌnan na icüaꞌ juu.
Ngꞌe tanin ncüii jaa na ntquën nquë xjen nchu vaa na cotsamꞌan, min chito xjen njan nquë na covjë. Joꞌ viochen xjen na incyaa Tyoꞌtsꞌon na cotantꞌö, itsꞌaa jon na nndaꞌ chaꞌ cüitꞌmaanꞌ jon ntyja njanhan. Ndoꞌ xe na aa cje ro ncüjë, nndaꞌ vaa chaꞌ ncꞌö na mꞌaan jon. Joꞌ viochen xjen na cotantꞌö, ndoꞌ mantyi vi na jndë tjë, ninnquiiꞌchen nanꞌxuan cüentaaꞌ jon. Ngꞌe na nndaꞌ vaa, juu tsꞌiaanꞌ na tueꞌ Cristo ndoꞌ na jnanquintyja jon na vandoꞌ xco jon chaꞌ quitsiꞌmanhanꞌ na conduihin na ityentjon jon nnꞌan na cotandoꞌ na vantyja nꞌonhan jon ndoꞌ mantyi nque nnꞌan na jndë tjë na tovantyja nꞌonhan jon.
10 Ndoꞌ ngꞌe na nndaꞌ, ꞌuꞌ tsꞌan na veꞌ jndaꞌ ro ꞌnan na macüaꞌ, tyiꞌtsixuanꞌ na mavajñꞌoonꞌ juu ntyjehoꞌ na vantyja tsꞌon juu Jesucristo. Ndoꞌ mantyi ꞌuꞌ tsꞌan na macüaꞌ tsoñꞌen, tyiꞌntsaꞌ na tyiꞌcueeꞌ tsonꞌ juu ntyjehoꞌ na veꞌ jndaꞌ ro ꞌnan icüaꞌ juu. Ndoꞌ mantyi cañjoonꞌ nꞌonhoꞌ na ncüii ro ncüii jaa ngüentyjëëꞌ tonnon Tyoꞌtsꞌon na ntcoꞌxen jon jaa nchu vaa na jndë tontꞌa. 11 Ngꞌe jñꞌoonꞌ jon na jndë jndui, ndö vaa itsiquindyihanꞌ:
Ja Tyoꞌtsꞌon, ndö jñꞌoon na matsjö, chaꞌxjen jñꞌoon na mayuuꞌ na vantꞌö, mantyi jñꞌoon na mayuuꞌ na tsoñꞌen nnꞌan tsonnangue ntonquityehan tonnön,
ndoꞌ tsoñꞌenhan nndue jndyoyuhan na xiaꞌntyi ncö na tëquintyja tꞌman condui ja.
Nndaꞌ vaa jñꞌoon na tso jon. 12 Mangꞌe na nndaꞌ itsiquindyihanꞌ, covaaꞌ nnꞌön na ncüii ro cüii jaa na ngüentyjëëꞌ tonnon Tyoꞌtsꞌon na nnduë nnon jon ꞌnan na jndë tontꞌa.
Tantꞌaha ncüii nnon na ntsꞌaahanꞌ na ngacüaaꞌ ncüii ntyjëëhë na vantyja tsꞌon
13 Mangꞌe joꞌ, joo ntyjëëhë na vantyja nꞌonhan Cristo, tavintaꞌjñꞌöönntyë nchu vaa na cotsamꞌanhan. Majoꞌ ncüii ro ncüiihoꞌ cꞌoonꞌ ya ya nꞌonhoꞌ na quintꞌahoꞌ ꞌnan na ntejndeihanꞌhin, chito veꞌ ntꞌatohoꞌ ncüii nnon na ngacüaaꞌhanꞌ na ntsꞌaahanꞌ na ntyiiꞌhanꞌ ngꞌeehanꞌhin chaꞌ nnanꞌtjahin nnon Tyoꞌtsꞌon. 14 Ngꞌe na condui ja cüentaaꞌ ta Jesús, joꞌ na tonnon Tyoꞌtsꞌon manchji ya na tsoñꞌen ꞌnan, ya ntcüaꞌ tsꞌanhanꞌ. Majoꞌ nquii tsꞌan na icüjiꞌ juu cüenta na tonnon jon na tyiꞌya na ntquii juu cüii nnon ꞌnan, ndoꞌ xe na aa ntquii juuhanꞌ, itsitjahin. 15 Ee ncüii tsꞌan na vantyja tsꞌon juu Cristo, xe ntyja ꞌnaanꞌ ncüii nnon na macüaꞌ itsꞌaahanꞌ na itsityiahanꞌ ntyjii juu na nndaꞌ vaa na matsaꞌ ata ꞌndyii juu na ntsijonntyichenhin yo jon. Ndoꞌ na nndaꞌ matsaꞌ, matsitja ꞌuꞌ na tyiꞌvenchjiꞌhin. Ncüii tsꞌan na tueꞌ Cristo cüentaaꞌ juu, tyiꞌntsaꞌ ncüii nnon na ntsꞌaahanꞌ na nꞌndyii juu natooꞌ Tyoꞌtsꞌon, tsojnaanꞌ ncüii nnon ꞌnan na manchjiꞌ ncuꞌ na ya na macüaꞌhanꞌ. 16 Ndoꞌ ncüii nnon ꞌnan na nquehoꞌ cotjiꞌhoꞌ cüenta na yahanꞌ, tantꞌahoꞌ na juuhanꞌ ntsixuanhanꞌ ncüii nnon na ntyja ꞌnaanꞌhanꞌ nnanꞌnein nnꞌan jñꞌoontyia nacjohoꞌ. 17 Ya na nninncyaa tsꞌan na ityeꞌntjon Tyoꞌtsꞌonhin, chito itsiquindyihanꞌ na itsiquindë juu jñꞌoon na cotoꞌxenhanꞌ ntyja ꞌnan na ntcüaꞌ juu yo ꞌnan na tyiꞌcüanaan na ncꞌu juu. Chito ꞌnanminꞌ itsiquindyihanꞌ na ityeꞌntjon Tyoꞌtsꞌonhin. Ya na ityeꞌntjon jon tsꞌan, itsiꞌmanhanꞌ na jndyoyu vamꞌaan juu na tonnon jon yo na tajñuaanꞌ tsꞌonhin, yo na incyaa jon na neiinꞌ tsꞌon juu xengꞌe nquii Espíritu Santo. 18 Ya na nndaꞌ vaa na cotyentjön nnon Cristo, caveeꞌ nchjii Tyoꞌtsꞌon ndoꞌ mantyi nque nnꞌan nnanꞌneinhan jñꞌoon ya ntyja njanhan.
19 Mangꞌe joꞌ, cüa, quinanꞌchön na ntꞌa tsoñꞌen na itejndeihanꞌ na ya ro ncꞌön yo ntyjëëhë chaꞌ nquë ndoꞌ nquehin cüajon ngaque jaa na vantyja nnꞌön Cristo. 20 Vanaan na ntcüaꞌ ꞌoꞌ minꞌcya ro nnon ꞌnan na jndë tquen Tyoꞌtsꞌon na ntjuꞌ tsixuanhanꞌ na tonnon jon. Majoꞌ min na nndaꞌ, tyiꞌquichuhanꞌ na ntꞌahoꞌ ꞌnan na ntꞌue nꞌon nquehoꞌ xe na aa ntyja ꞌnaanꞌhanꞌ juu ntyjehoꞌ na mꞌaan jon natooꞌ Tyoꞌtsꞌon ngacüaaꞌhanꞌhin. 21 Mayantyichen na tyiꞌntquii tsꞌan siꞌ, ndoꞌ min na tyiꞌncꞌu juu vinon, min tyiꞌntsꞌaa juu minꞌncüii nnon ꞌnan xe na aa ntyja ꞌnaanꞌhan ngacüaaꞌ ncüii ntyjëëhë na itsijonhin yo Cristo. 22 Ndoꞌ juu na vantyja tsonꞌ ntyja ꞌnaanꞌ jñꞌoonvaꞌ, cuaa nquii na xiaꞌntyi ncuꞌ nchjiꞌhanꞌ yo nquii Tyoꞌtsꞌon. Ngꞌe minninchen ntyjëëhë na jndë sitiu ya juu ntyja ꞌnan na itsꞌaa juu, ityio jon jnꞌaan tsanꞌñeen. Ndoꞌ ngꞌe na jndë tjiꞌ ya juu cüenta ntyja ꞌnaanꞌ jñꞌoonvaꞌ, ndëcya tyiꞌxeꞌquitsꞌaahanꞌ na ve vaa na mꞌaanꞌ tsꞌon juu ntyja ꞌnaanhanꞌ, ngꞌe quiiꞌ ñuaanꞌ juu nincjeeꞌ juu na ya itsꞌaa juu na tonnon jon. 23 Majoꞌ nquii tsꞌan na ve vaa na mꞌaanꞌ tsꞌon juu na aa vanaan na ntcüaꞌ juu ncüii nnon ꞌnan, ndoꞌ xe na icüaꞌ juuhanꞌ, nincjeeꞌ juu quiiꞌ ñuaanꞌ juu na itsitjahin nnon Tyoꞌtsꞌon. Nndaꞌ vaa ngꞌe chito icüaꞌ juuhanꞌ yo na vantyja tsꞌon juuhin. Ndoꞌ minꞌcya ro nnon ꞌnan itsꞌaa tsꞌan na tyiꞌvantyja tsꞌon juu jon, tsixuan juu jnan xe na aa itsꞌaa juuhanꞌ.