WAASU KOWON TIRERU
Wi u tire te yoruɑ, u tii bikiɑmɔ ɑrufɑɑni yerɑ̀ tɔnu u rɑ wɑ win sɔmburun sɔ̃ hɑnduniɑɔ. Domi nuku dobu kɑ sɔmburu kɑ dukiɑ kɑ yɛ̃ɛ te tɔnu u ko n mɔ, ye kpuro yɑ nɔru mɔ. Ǹ n mɛn nɑ ye yɑ kpuro kere, yerɑ tɔnu u Gusunɔ nɑsiɑ kpɑ u yɛ̃ɛri ye u mɔ sɔɔ.
U mɑɑ sɔ̃ɔsi nɡe mɛ ɡɑ̃ɑ dɑbinu nu kerɑnɛ. Durɔ wi, u mɑɑ sɔ̃ɔsimɔ mɑ ɡɑ̃ɑ dɑbinu wɑ̃ɑ hɑnduniɑ sɔɔ ni nu rɑ tɔnu biti mwɛ. Tɔnu kun kpɛ̃ u Gusunɔn swɛɛ kpuro tubu. Adɑmɑ sɔ̃ɔ teeru Gusunɔ u koo de ɡem mu sɔ̃ɔsirɑ win siribu sɔɔ.
BWISIGIIN GARI
1
Wɑ̃ɑru tɑ tubum sɛ̃
Gɑri wee yi wɑɑsu kowo u ɡeruɑ. U sɑ̃ɑ Dɑfidin bii, u mɑɑ sɑ̃ɑ sinɑ boko Yerusɑlɛmuɔ. Wiyɑ u nɛɛ, ɡɑ̃ɑnu kpuro nu tubum sɛ̃. Kɑ ɡem yɑ sɑ̃ɑwɑ biti. Arufɑɑni yerɑ̀ tɔnu u rɑ wɑ hɑnduniɑ mini win wɑhɑlɑ ye u mɔ̀ kpuro sɔɔ. Gɑbɑ ɡbimɔ mɑ ɡɑbɑ kɔsire mɔ̀. Adɑmɑ tem mu ko n wɑ̃ɑwɑ mɛ sere kɑ bɑɑdommɑɔ. Sɔ̃ɔ u yɑrimɔ, u dumɔ, u wurɑmɔ mìn di u yɑrimɔ. Woo ɡɑ̀ n seewɑ, ɡɑ rɑ dewɑ sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm dwɑru ɡiɑ kpɑ ɡu wurɑmɑ sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm ɡeu ɡiɑ. Swɑɑ tiɑ yerɑ ɡɑ rɑ n swĩi mi. Dɑɑ bɑkɑnu kpurowɑ nu rɑ nin nim sure nim wɔ̃kuɔ. Adɑmɑ nim wɔ̃ku ɡe, ɡɑ ku rɑ yibu. Swɑɑ tiɑ yerɑ dɑɑ ni, nu kɑ nin nim mɛ suremɔ ɡe sɔɔ. Gɑ̃ɑnu kpurowɑ nu sɔmburu mɔ̀ sere tɔnu kun kpɛ̃ u ɡɑ̃ɑnu ɡere. Nɔni ku rɑ yɑm mɛɛribu wɑsire. Mɛyɑ swɑsu ku rɑ mɑɑ ɡɑri nɔɔbu wɑsire. Ye yɑ rɑɑ wɑ̃ɑ ɡĩɑ, yerɑ yɑ ko n mɑɑ wɑ̃ɑ siɑ. Ye yɑ rɑɑ koorɑ ɡĩɑ, yerɑ yɑ koo mɑɑ koorɑ siɑ. Gɑ̃ɑnu sɑri hɑnduniɑ yè sɔɔ ni nu sɑ̃ɑ kpɑɑnu. 10 Goo ù n nɛɛ, ɡɑ̃ɑ kpɑɑnu wee, ɑ n yɛ̃ mɑ ɡɑ̃ɑ ni, nu rɑɑ wɑ̃ɑ kɔ sɑɑ yellun di. 11 Sɑ ku rɑ n yɑɑye ye yɑ bɛsɛn sikɑdobɑ deemɑ yellu. Mɛyɑ be sɑ mɑɑ ɡbiiye, bɑ ǹ yɑɑyɑmɔ ye yɑ sun deemɑ.
Bwisi yi wɑɑsu kowo u wɑ
win wɑ̃ɑru sɔɔ
12 Nɛ, wɑɑsu kowo, nɑ kuɑ Isirelibɑn sunɔ Yerusɑlɛmuɔ. 13 Mɑ nɑ wɛ̃ɛrɑ nɑ kɑsu kɑ bwisi ye yɑ koorɑmɔ hɑnduniɑ mi. Mɑ nɑ deemɑ yɑ sɑ̃ɑwɑ sɔm sɛ̃sɔɡiru te Gusunɔ u derɑ tɔmbɑ mɔ̀. 14 Nɑ wɑ ye yɑ koorɑmɔ hɑnduniɑ sɔɔ kpuro. Mɑ nɑ deemɑ yɑ tubum sɛ̃. Yɑ sɑ̃ɑwɑ nɡe wi u kĩ u woo kpɑrɑ. 15 Domi ye yɑ sikire, yɑ ǹ dɛmiɑrɔ. Ye yɑ mɑɑ sɑri, bɑ ǹ kpɛ̃ bu ye ɡɑri.
16 Yerɑ nɑ tii sɔ̃ɔwɑ nɑ nɛɛ, wee nɑ bwisi kɑsu, mɑ nɑ yi wɑ n kere be bɑ mɑn ɡbiiye bɑndu sɔɔ Yerusɑlɛmuɔ. Nɑ bwisi kɑ yɛ̃ru wɑ too. 17 Mɑ nɑ tii wɛ̃ n kɑ ɡiɑ ye n sɑ̃ɑ bwisi kɑ ye n sɑ̃ɑ ɡɑri bɑkɑru. Adɑmɑ nɑ deemɑ ye kpuro yɑ tubum sɛ̃ yɑ sɑ̃ɑwɑ nɡe wi u kĩ u woo kpɑrɑ. 18 Domi wi u win bwisi sosimɔ, wɑhɑlɑwɑ u tii sosiɑmmɛ. Wi u mɑɑ win yɛ̃ru sosimɔ, nuku sɑnkirɑnɑ u tii sosiɑmmɛ.