Filemon
Okoro buk nukan onoktapau
Jisas ko meienuk, woisan 32 orip manonuk, Pol ko Rom näu mena karapus owa kurena rai rai, Filemon jer we muruwon. Filemon ko osap sosop orip ro, ko nais Kristen ro. Ko Kolosi menan ro, kiro menan roasiret ak koi kon owa tururianik, Anut jou muriäin. Kon kar sarau ro (slev) kon enip Onesimus ko Filemon nukan sarau pakan imine manowon. Ko Rom näu mena pote, Pol tararwon. Pol nukas Jisas nukan Ämän Eposek roasiret tamaronuk, roumoi, kon onok aru pakan piririanik, kon wou Jisas mesin epar mowon. Ko ätäi Filemon rawa potaurnuk, Pol nukas Filemon keser jer we muruwon, “Na kiro ro wa aru murau. Na konun wonas meienam, kon onok aru jäkäi mur. Ko meter rawon senek wa, rusapai ko ro atap pirir rau.”
1
Pol nukas kar ro enip Filemon jer we muruwon
O Jai, Filemon, is Pol, Jisas Krais nukan sarau ro, Anut nukan ämän roasiret Jisas mesin woiaka piriraun aware ari raita, roat akas Jisas nukan ämän roasiret wa awarau rai is karapus owa muroin raianik, na jer we musom. Timoti ko iken sarau jaunok, ko is pak raunuk, na jer we musom.
Filemon, na iken sarau jaunok. Iu Timoti ories jer we musom. Iken apinok Apia pak Arkipus ko Jisas nukan marai ro ik senek, kiro roasiret nan owa Anut jou muraun tururiäi pak iwes akanun ronkatwareanik, ak erek jer we marom.
Iken momonek, Anut, pak iken Näwäu, Jisas Krais awas awan woiawa näu oripas, ak sarwarnuk, akan woiaka päurar rawaiei.
O Jai, is nanun woiti monuk, na sareisaun Anut orip orip auriäim. O Jai, Filemon, is nan won Jisas Krais mesin epar mianik, nas karauk Anut nukan roasiret nan won meiemata, ak jekur sarwareäum rai airoin roimin. Iken woiok Jisas mesin epar momun, okon, is nan won sakau maun Anut aurita, na kiro osap eposek Krais nukas ikaun jekur äpu mam. Isan jai, Filemon, roasiret akan woiaka Anut nukanun epar moin, nas nan won akanun meieanik, akan woiaka epar moin sakau mareäum, keseria is na mesin isan woi uru näwäu nepipirianik, isan woi päurar rau.
Pol nukas Onesimus isanaraun jer wewon.
Is Krais nukan sarau ro, okon, is enim orip, okon, is na sakau aisaun itok. Utianik, is äpu nan won Anut mesin meieanik, roasiret mesin wonas meieäum, okon, is na sakau ämän wa aisam. Is na mesin isan woias meieäim, okon, is na ämän päurar aisaurim. Is Pol, Jisas Krais nukan sarau ro, is rusapai koiam saremin. Is ko mesin karapus owa muroin raianik, okoro ämän päurar na aisaurim. 10 Keseria, is Onesimus mesin aisau pem. Onesimus kon wou Jisas mesin epar mianik, ko isan mokoi senek. Karapus owa raita raita, koi tarairmara, ko isan ämän roianik, kon wou pirirwon. Kesernuk, is kon momok senek saremin. 11 Meter Onesimus ko nan sarau jekur wa miäwon, rusapai ko iwen sarau ro eposek sarau maun itok.
12 Is rusapai Onesimus ätäi na rawa äsimorta, potai. Isan woi ko opok rau. 13 Onesimus is karapus owa raita, kos nan omoi oumara, is sareirianik, Anut nukan ämän roasiret tamaraun itok. Keseria, ko is pak rawaun ronkatem. 14 Utianik, is kiro onok naka amunmuti wa keseram. Nas ior airota, epar is keseram. Nakan ronkat pakaima ior äuta epar ko is pak rawai.
15 Isan ronkat, Onesimus ko meter na utoisi manowon, kiro Anut nukasar keserwon, okon, rusapai is ko äsimorta, nas ätäi imäuta, na pak orip orip pote jekur rawai. 16 Ko meter wopur orip sarau miäwon ro (slev) senek. Rusapai ko kon wou Jisas mesin epar mowon, okon, ko iken amunok senek. O Jai, isan ronkat ko isan amai senek äianik, isan woi konun meieu. Keseria, nas ran nan sarau ro kon wou Näwäu mesin epar mowon ko nan amun senek ronkate, kesernam, nas nan won konun meie.
17 Keseria, nan ronkat is nan jaun, ik Krais nukan sarau miäum ronkatemata, is imäiriäum senek Onesimus nais keseriar imäu. 18 Meter kos na kar onok aru musowon ra, nan aiauk päu owon amuk ätäi isau wa raroi, kon enip nan buk opok rau kosornam, isan enim jer we mo. 19 Is Pol isakasar isan ipias na jer we musom. Kiro osap Onesimus nukas keserwon, kiro amuk isas ätäi isam. Naka ran is pakan osap oumon. Kiro amuk ätäi irau wa raum, kiro nakan totomat.
20 O Jai, Näwäu nukan enip pakas na isan woi näu saräun isan ämän aisom keser. Iu Krais siakup raumur, okon, na kiro onok isan woi eposek saräun keseram.
21 Is äpu na isan ämän tainoram. Keseria, is na jer we musom. Is na äpu musom. Rusapai na okoro onok keseraun jer we musom, is epar äpu, nan onok eposekus kiro onok itimorai. 22 Is kar ämän aisaurim. Is isan woi uru äpu mou, Anut nukas akan aurin ämän roumara, kos ätäi is ak rawa äsimoirai, okon, ak isan ou waru kar jekur muraiei.
23 Epafras ko isan karapus jai, ko Jisas Krais tainoriäu nukas na ‘pere’ aisou. 24 Isan sarau jaiat, Mak, Aristarkas, Demas pak Luk akas ran erek na ‘pere’ aisoi.
25 Iken Näwäu, Jisas Krais nukas sarwareanik, akan totomaka pak rawai.