^
Epesus
Ngan leda lupnga toman ngan Kristus, Deo ikado kemi tau pagita
Paulus iraring ngan Deo ibada oatainga pagid Epesus
Deo ipei gita mulian, ta labone matada bibita toman ngan Kristus
Kristus ipamate ariapolpol ta ikado ga loloda kelede
Gita iaoa kelede ton Kristus taman Deo ele luma
Paulus ele naurata ato aea ngan luanga gid alu padengada
Paulus iraring ngan luanga gid Epesus ta timadid matua
Gita iaoa kelede ton Kristus, gita mambe Kristus itin
Manta tanasnasi kadonga papau
Manta tamamado merengai
Posanga ila pagid oaioainga
Posanga ila pagid gergeu ga tnatnad ga tamatamad
Posanga ila pagid paeaeanga ga ad maron
Tamadid matua mambe panua paraunga ad
Paulus ele posanga pamatuanga aea