^
Pilipai
Paulus iposa kemi ga ila pan Deo
Paulus imamado ngan luma panasnga aea, ta kadonga toa ne ilua ato kemi ga iuasasa
Paulus ikim imamado maitne ngan luanga gid Pilipai
Deo ilongean gid Pilipai ta tibada ieieinga
Manta loloda kelede be tailoilo edap ngan luanga oaeoaeda padengada
Kristus idol ei mulian ga isulug, be Deo isoa ei ga ila gadae tau
Manta taot mambe taranga ngan gid panua tanoeai ad
Paulus iuangga isula Timoti ga ila Pilipai
Paulus iuangga isula Epaproditus ga ila Pilipai
Leda lupnga toman ngan Kristus iasal danga toa ngada ne
Paulus ilado matua ngan badanga lasunga
Manta loloda kelede ga tinida igelgel ga matada nanan kadonga kemikemi
Paulus iposa kemi ga ila pagid Pilipai ngan led luanga
Paulus ele ado kemi ila pagid Pilipai