Ka Lamana'a Mono'i Lu Mu Tifi'ehina Ka Yabe

2 Timoti