^
2 Timoti
Kalaing Kelewse em Weng te.
Yesus elo Kilele Gelewomin em Weng te.
Timoti elo Kewkew Weng Bokolewse em Weng te.
Fefe Ding em Kaneloke Sang te.
Fol em Timoti elo Ibolow Yak Salewse em Weng te.
Fol em Fefe Kuanomin em Weng te.
Timoti e Fol elo Atebam Unoke em Sang te.
Fol em Fefe Kewkew Weng Bokoyemse em Weng te.