eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Tai Dam

Tai Dam NT

Language: [blt]Thai DenThai Den
Title:Tai DamTai Dam NT
Abbreviation:bltTDMID: BLTWBT or blt
Copyright © 2020 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLblt_html.zip
ePub 3blt.epub
Amazon Kindle .mobiblt.mobi
PDFPDF file list
Crosswire Sword moduleblt2020eb.zip
Plain text canon only chapter filesblt_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLblt_word.zip
Show formats for developers- - -

Tai Dam: Tai Dam (New Testament+)


Chảu Pua ꞌPhạ ꞌhặc ꞌcốn ꞌmướng ꞌlum#lai, chao đảy sống ꞌLụk ꞌchái điêu ꞌmá#ꞌchoi. Phủ đaư pông chaư ꞌchưa ꞌLụk ꞌchái ꞌTan chảu chắng đảy ꞌchua ꞌlới ꞌlới, ꞌchí báu#đắp siêu sắc#ꞌtưa.

—John 3:16


Tai Dam

Tai Dam: Tai Dam (New Testament+)

copyright © 2020 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: Thai Den
Contributor: Wycliffe Bible Translators, Inc.

All rights reserved.


2020-11-30