eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Chru

Chru: Chru (New Testament)

Language: [cje]ChruChru
Title:ChruChru: Chru (New Testament)
Abbreviation:cjeID: CJEWBT or cje
Copyright © 2020 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLcje_html.zip
ePub 3cje.epub
Amazon Kindle .mobicje.mobi
PDFPDF file list
Crosswire Sword modulecje2020eb.zip
Plain text canon only chapter filescje_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLcje_word.zip
Show formats for developers- - -

Chru: Chru (New Testament)


Kơyoa Yàng Pô Lơngì anĭt-rơnăm dun-ya, tơ̆l truh hũ brơi Anà Sa Pô, tô aràng sơi păng-tui Anà nư̆n 'buh kơđòng roh-rui mơtai lơhiă, bloh hũ pơnuaĭ hơdiŭ rài pơdò rài.

—John 3:16


Chru

Chru: Chru (New Testament)

copyright © 2020 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: Chru
Contributor: Wycliffe Bible Translators, Inc.

All rights reserved.


2020-11-16