1 JOÃO
João Saguho Kata Inweniby
Deus myakâwândy âdy xirâ kata wâgâ tywenizeim awyly iweninribyry nhangahu odaji ieni. Kata wâgâ tâzedy niweniba myakâwândy iweninribyry, idânârâ enanajimo olâ João iweninri, mâkâ toenzepa Jesus inwyneguyly. Versículu 1dâ, “Jesus tarâ onro wâgâ awyly ume tâense, tydase warâ xina” kehobyry. Awylygue kata “João Saguho Kata Inweniby” kehonly. Deus itaumbyrylâ xirâ.
Deus xirâ kata inwenien-honly myakâwândy kywynedylygue, âdara kagonro agâ kydâpynedyly kiuntuhoem warâ. Koendâ lelâ mâkâ kurâem aidyse awyly. Iweniby itainrim modo turuse xirâ, Jesus wâgâ iozepa kulâ egatuwâni modo neinwâmpyra itomoem. Mârâ ume tâlâ myakâwândy: “Uguondo lelâlâ mâkeba Jesus, egadopyry kulâ” kerim modo. Awâkâ arâ tunâgueim modo olâ Deus iduery.
1
Aguely Adaguho
Jesuslâ myakâwândy kaudyly iraynâlâ Deus Kyam Xutuen-hoim. Mâkâ xurâem kydawylygue mawânrâ ise aunloenlâ Deus eydâ atodâ kydawyly. Mâkâ wâgâlâ mawânrâ âyanmo kâinwenily. Onro anaym awyly ume, eagonropyrylâ xina, aguely idanipyry, tânugue enipyry, tâmarygue MÂʼ ienipyry warâ. Deus Xutuen-hoim âepanâguewâm. Xina emâ. Iwerâ mâkâ wâgâ xina nhegatuly. Mâkâlâ mawânkâ aunloenlâ Deus ezay kitoem aieni. Kunwym Deus agâlâ myakâwândy mâkâ, onro anaxi âemâ olâ ânguy Deus awyly xutuen-honze. Tientyby, tindatyby warâ xina âyanmo nhegatuly, xina nheinwânto ara mâinwântomoem, xina agâ tokaleon-em mitomoem. Arâ lâpylâ âmaemo, Deus agâpa mâiehowâbyramo; Kunwym Deus agâpa, imery Jesus Cristo agâpa warâ tyetuneba ise kurâ. Xirâ kâinweniby mâintainlymo, koendâ kehoem mâuntulymo warâ watay, toenzepa ohomaenze âmaemo, xina iomaro ara, Deus ize ato ara warâ. Xirâ wâgâ mawânrâ âyanmo kâinwenily.
Koendonro lelâlâ Deus
Jesus Cristo aguehobyry tindatyby ise xina âyanmo nhegatuly. Koendonro mâkâ Deus, âdaunloenlâ inakai keba, inakai aieni keba warâ, iajinu emyenro, iamu emyenro keba. “Deus agâpa witaymba urâ” kykely umelâ, Deus izepa ato aguiendyly-ro watay, kykewâdyly kulâ; ioze inkâba aguykely. Tâinwânse kydawyly wâgâ adâkeze wâne kurâ, iamu oday kulâ olâ kydadakobâdyly. Deus ize ato ara lelâ aguidyly-ro watay, iajinu oday kydadakobâdo ara lelâ kurâ. Iozeno lelâ mawânkâ Deus aunlolâ. Awylygue on-hoam itybyem kurâ. Deus xurâem tâwentâgueduneba ise kurâ, idânârâ izepa ato aguientyby xygakeybyem mawânrâ, imery Jesus kruz wâgâ tunu tyapâze iguehobyry wâgâ.
“Deus aguehobyry âdaunloenlâ kankadaymba urâ” kykely-ro watay, tâwâlâ kulâ kydâsenogudyly; âdy iozeno, iozepaom warâ awyly kiuntuwâbyra kurâ. Deusram, “Inakanhe aini kulâ urâ; tâjityenze olâ urâ awitobyry wâgâ” kykeduo olâ, inakanhe aguitobyry tygakeze. Aituo ise âdy mâkâ kâwentâguedo peba-ro warâ, mâkâem tywykeba ise kurâ. Adâkehobyry aiese lelâlâ mâkâ-ro warâ, koendonro lelâlâ mawânkâ Deus. 10 “Âdykâ Deus izepa ato agânhepyra urâ” kykely-ro watay, “Deus konokuni” kykelylâ, “Idânârâ izepa wato adyesemo lelâ” tâkeze mawânkâ, aguehobyry peba kuoday-ro warâ.