1 TESSALONICENSES
Paulo Saguho Kata Inweniby Tessalônica Donro Modoram
Xirâ kata wâgâ inwenily Paulo nhangahu odaji iemâmy Deus. Awylygue Deus itaumbyrylâ xirâ Paulo inweniby. Deus xirâ kata Pauloram inwenien-honly myakâwândy Tessalonicadâ Jesus einwânni modoram, xidadâ imâsedo Macedônia eynynonro. Grécia xurâem itybyem mârâ âji iwerâ. Jesus xunâry egatuze azagâ tâtâly tientay, Tessalonicaram myakâwândy Paulo idâly. Jesus wâgâ aguely tindadysebaom modo toenzepa iewiâpadaunmâmomy. Aituo myakâwâm Paulo, Silas warâ âwiendylymo târâpa.
Paulo Corintodâ awyly ume, Tessalonicadâ Cristo einwânni modo egary egatuwânmy Timóteo eyam. Aituo Paulo xirâ kata inwenily, teon-hondâdomoem, Cristo einwânsezelâ itomoem, Deus ize ato ara lelâ aitomoem warâ lâpylâ nhurudylymo.
Xirâ kata wâgâ tytainze kurâ, xirâ onro anaxi Jesus odopâduo aini modo. Idânârâ einwânni modo eagâ oxioze eunu duaxi âkuly, iguewâtyby modo, iguedânry modo alelâ.
1
Aguely adaguho
Urâ Paulo xirâ âyanmo iweninri. Âmaemo Tessalonicadâ alâ Jesus wâgâ agueze, ehogueze, iomaenze warâ âtâdyguynri modoram xirâ kâinwenily. Kunwym Deus eynynonro modoma kurâ, Kywymâry Jesus Cristo eynynonro warâ. Xirâ kâinweniday tarâ yagâlâ asaemo Silas* Silvano, Silas ezekeho lâpylâ., Timóteo warâ.
Âynynâmo Deusram xina nhekadyly, koendâ mâzehohomoem, akaladânimo peba itoem warâ.
Jesus tâinwânse tawyly Tessalônica donro modo nhenehon-hombyry
Deus agâ adâkeday, xina inanânehonwâbyramo inanry. “Ize mato lelâ Tessalonicadâ âynynonro modo anhekyly, Pabai. Awylygue xina iomaru” tâkeze inanry xina eyam. Aunlolâ inanry xina âmaemoem eyam nhekadyly: “Pabai, Tessalonicadâ âynynonro modo Jesus tâinwânsemo. Awylygue Jesus eynynâ toenzepa ewanumo. Toenzepa âpynedylymo tagonro modo agâ. Awylygue ton-honre kehoem âsemawyadâdylymo warâ. Jesus odopâniem awyly nhutulymo, aguehobyry awylygue. Awylygue saguhoem adâitobyry ara anitombyra awylymo, tâwâlâ lelâlâ wâne Kywymâry Jesus Cristo nheinwândylygue âzenagazeolymo. Alâ olâ toenzepa kehoem nheinwândylymo” tâkeze inanry xina Deusram.
Cristo eynynâ ypemugudo, Deus âwynedâmo awyly, turâenlâ induakeyby mawylymo warâ, tutuze xina. Deuslâ âduakenrimo awyly, xina aguehobyry mâindatomoem aieni awyly warâ, tutuze xina. Unâ iwâkuru tâdâsemagueho Jesus wâgâ aguenri xina negatu. Jesus wâgâ xina aguely kulâ waypa ani. Deus Ispiritury eon-honru xina nenehom lâpylâ. Âkeá lelâlâ ani xina nhegatuly, iozeno awylygue. Agâmo tatay, xina aitobyry tutuzelâ âmaemo. Koendâ mitomoenlâ ani xina arâ aidyly, aguely warâ. Âduaymo xina atay xina aitobyry ara amidâmo. Kywymâry Jesus aito ara amidâmo lâpylâ iwâgâ âyanmo xina nhegatuduo.
Xina aguely mâindatuomo, Jesus meinwândâmo. Jesus iduery modo toenzepa akaladâdâmo, inagazedâmo warâ, mâinwândylymogue. Deus Ispiritury olâ omazeândâmo. Akaemo Macedônia eynynonro modo, Acaia eynynonro modo warâ Jesus einwânni modo, Deus ize ato ara lelâ amidylymo nutumo. Tiuntuduomo, amitomo ara lâpylâ adâidyse awylymo. “Tessalônica donro modo ara aguine” kelymo.
Iwague endaylâ wâne ielu ipyru idadyly myara taypanro modoram amitomobyry âjidaholy; Macedônia donro modo, Acaia donro modo alâkulâ inkâba idani. Tâinkâ lelâba Jesus einwândyly mâinmopa mawylymo egary âjidaholy. Tâinwânse lelâlâ mawylymo; egary lakuru indasezeguylymo. Awylygue ani âwâgâmo xina aguepa awyly, idânârâ igarymo âjidahoybyem awylygue. Tâinkâ lelâba igarymo tâjidahoze. Warâ inanry aguelymo: “Jesus wâgâ Tessalonicaram agueze mydâdaymo, tonlo modo amyguelymo tydasemo ani. Tydeusrymo segueto, tuhugueto warâ neinwâmpyra tâisemo ani. Deus iguedânry aguehobyry ara lelâ iwerâ aidylymo, mâkâ Deus tokaleom. 10 Tutuzemo, Deus imery Jesus odopâniem awyly. Mâkâ nhenuenguylymo” warâ inanry âwâgâmo aguelymo. Jesus iguewâm, Deus olâ kurâem ietonmâ. Deus xurâ keba modo agâ kydâsenagazebyra kitoem, kâmakeinlâ awâkâ Jesus.

*1:1 Silvano, Silas ezekeho lâpylâ.