1 TIMÓTEO
Paulo Saguho Kata Inweniby Timóteoram
Xirâ kata wâgâ inwenily Paulo nhangahu odaji iemâmy Deus. Awylygue Deus itaumbyrylâ xirâ Paulo inweniby. Paulo eataen-ho myakâwândy Timóteo. Judéia donro myakâwândy Timóteo ise, Jesus einwânni, nhunwym pylâ gregu-ro warâ. Toenzepa Paulo tâmawyadâze myakâwândy Timóteo, Jesus xunâry âji iwaguenodâ nhegatuday. Efesodâ myakâwândy Timóteo âxiânly, târâ Jesus einwânni modo iwymâryem, iwâgâ imâem nhenomedâdomoem, Jesus wâgâ iozepa kulâ unâ egatuwâni modo agueho niwantaguebyra itomoem aguehoem warâ.
Xirâ kata wâgâ kiuntuly âdaunlo Jesus einwânni modo iwymâry (“pastor”) awyly, emawyadâni (“diácono”) warâ. Xirâ kata wâgâ lâpylâ, tytainze kurâ, pypâ modo Jesus einwânni edyly wâgâ. Mârâ ume agaityom modo, aripido modo warâ iduadyly epywado peba myakâwândy. Warâ myakâwândy Paulo aguely: “Pypâ typemugüemba watay, Cristo eynynonro modolâ mâkâ eni, xuani warâ” kely.
1
Aguely adaguho
Urâ Paulo xirâ kata iweninri. Kâmakeim Deus, Cristo Jesus warâ Jesus xunâry egatuze ugonodylymo. Jesus kurâem anhetyby wâgâ mawânrâ Deus, “Xuduze urâ” kehobyry emakeze kydawyly kinwânwândyly. Xirâ âyam kâinwenily, Timóteo, Jesus mâinwântobyry wâgâ ymery ara kâenkyly mawylygue.
Âynynâ Kunwym Deusram, Kywymâry Cristo Jesusram warâ kâenkadyly, koendâ mâzehohoem, âtyendâlâ itoem, akaladâni peba itoem warâ.
Iozepa kulâ enomedâdo kinwantaguebyra kine
“Efesodâlâ âxiângâ” tâkeze ani urâ âyam, Macedônia yan-yam udâday. Awârâ xidadâ oday tâlâ iozepa kulâ Jesus wâgâ enomedâni modo. Awylygue atârâlâ âize wawyly, iozepa kulâ anhekylymo, aguehomo warâ amânhenehomba mitoem. “Agaityom modo unâ nhegatuyby wâgâ kulâ tâtynanâzeba itaungâ. ‘Uguondo tynrenseimbyry imeryem, iweryem warâ wawylygue, tynrenseim urâ’ tâkezeba itaungâ” kekâ awârâ modo wâgâ kulâ âtynanâni modoram. Unâ inakai nhaunâdyly kulâ awârâ modo. Deus wâgâ koendâ kiuntuho, kieinwânto warâ nhakaladâdyly kulâ warâ. Atârâ Efesodâ Jesus einwânni modo âjigue kulâ nâtuebabyra itomoem amyguedyse wawyly. Âjigue âpynedylymo ize wato. Kyangahu oday kunâry tywykeba, kydâpynedyly lelâ, Jesus kieinwândyly lelâ warâ-ro watay, âdy wâgâ kâwentâdo lâpeba kurâ.
Tâlâ mawânkâ Deus itaumbyry âkealonro einwândyly imoimbyry modo. Jesus wâgâ kewâdyly kulâ nhenomedâguylymo. Ânwa iozeno imyim emyenro akaemo. Tienomedâdomolâ tutuzeim kuru waunlo ara, enanajimo, Deus aguehobyry takaze. Unâ âdyem itânry wâgâ aguely ize atomo kuru. Deus itaumbyry iweniby enomedâniem wâne akaemo ize awyly, awârâ koendâ nutubamo olâ, adâkeholâ, enomedâze tâkewâdo warâlâ koendâ nutubamo lâpylâ olâ.
Koendonro lelâlâ awârâ tâzezewenry Moisés inweniby, âdy Deus ize ato, izepa ato warâ awyly kiuntuhoem, awârâ kiuntulygueba olâ ise kydâsemaguely. Xirâ kyzenanâguenre, Deus tâzewenry inwenien-honly ioze lelâ aini modo xurutoem inkâba, iozepa aini modo xurutomoem. Deus agueho einwântânry modo, pymâdo agueho einwântânry modo; inakanhe aini modo; Deus xyrentânry modo, Deus itaumbyry einwântânry modo; tunwyndo xyâim modo; kyârim modo; 10 eagâ tohogüin-hobyry keba kulâ xynanâni modo; uguondo, uguondo warâ âtynanâni modo, pekodo, pekodo warâ âtynanâni modo; kurâ nhawâdyly, nhoendyly toenzepa dinheru nhekadyly timohoem waunlo modo; konokuni modo; juiz, polícia warâ agâ âkealâba kulâ aguewâni modo, idânârâ Deus aiedyseba ato aieni modo warâ xurutoem myakâwândy tâzezewenry inwenien-honly. 11 Âdara kâmakely, âdara aguidyly warâ mawânrâ kâengatuhoem Deus aguehobyry. Xirâ unâ koendonro Deusdâpalâ âewyly. Koendonro, ton-honreim, tohoguezeim warâ Deus.
Deus koendâ lelâ Paulo agâ atobyry
12 Aunlolâ inanry Kywymâry Cristo Jesusram auguely: “Koendonro lelâlâ âmâ, amyguehobyry agânhetoem won-honru mâunduhobyry wâgâ” uguely. Auguely lâpylâ inanry. “Aiese ugonotobyry aieniem wawyly, tutuze mawylygue myakâwâm, uduakely imaryem witoem” uguely eyam.
13 Jesus kâinwândyly iraynâ, inakanhe kulâ kâinane Jesus wâgâ auguely. Jesus eynynonro modo tyâwâse kâinane urâ. Toenzepa kâinane eagâmo yewiâky, tâwentâguezemo, tapioguzemo warâ winane; inakanhe iwâgâmo adâkeze warâ. Jesus kâinwâmpyra wawylygue akâwâm âdawidyly awyly kâuntuba wawyly. Deus ize ato aralâ awidyly uguewâdylygue, Jesus xurâ modo kâenagazedyly. Arâlâ olâ Deus ytyendâ, iedâ warâ, saguhoem inakanhe kulâ aitybyem wawyly umelâ.
14 Koendonro lelâlâ Kywymâry Jesus tytyenzein-emba, tâmakezein-emba warâ wawyly umelâ, kâinwântoem eynynonro modo kâinwynedoem warâ anieneho, Cristo Jesuslâ arâ tâinwânni modo aitoem aienehonrim. 15 Deus izepa ato aieni modo emakeze Cristo Jesus xirâ onro anaxi âewyly. Âkealâ xirâ, ton-honre lelâ idânârâ kyzeinwâne. Âkealâ awyly tutuze urâ, iemakewâm mawânkâ, urâ eagonro modo takaze kehoem inakanhe aityby. 16 Aunlopyry wawylygue lakuru olâ Deus ienagazebyra awyly; tânagazezeinhe wawyly umelâ iedyly. Inakanhe aguidyly watay, kytyendâ Deus; Cristo Jesus kieinwândyly tynwânwânse. Awârâ tienehon-hoem mawânkâ akâwâm Deus koendâ yagâ awyly. Deus ytyenmâ, iemakewâm warâ, idânârâ Jesus einwânni modo tytyenze tawyly tienehon-hoem. Tâwâlâ wâne ise toenzepa Deus izepa ato aienibyryem awylymo, agânhetobyry ara, kâinwântobyry ara nheinwântuomo olâ âzemakeozemo. 17 Tynrenseim, ton-honreim, tywâkureim warâ Deus. Kywymâry kaynonro mawânkâ. Aunlolâ awâkâ tâlâ awyly; adaguho peba, xypyry peba warâ; aunloenlâ pymâem awyly. Igueim mâkeba awâkâ, tâenseim keba warâ. Deus tokaleom lelâlâ awâkâ, ânguy emyenro lâpeba. Arâlâ ise.
18 Ymery ara kâenkyly âmâ, Timóteo. Awylygue iozepa kulâ unâ egatuwâni modo mâempagunâdoem âyam auguely. Deus itaumbyry egatuwâni modo âyam aguehobyry enanâguegâ: “Deus induakeyby âmâ tâmaryem” kehomobyry. Aguehomobyry mâenanâguely-ro watay, ozohondâze âmâ, iozepa kulâ unâ egatuwâni modo aguely mâempagunâdoem. 19 Jesus einwândyly kâjimowâdaundâ. Tywykeba angahumo oday âunârymo nidâ. Tâlâ mawânkâ tuoday tutuzelâ âdy adyeseim, âdy adyesenry warâ awyly xurâem. Alâ olâ adyesenry anhedyly waunlo. Pepi xytyyby wâne paru myenraym tuzase, myara awâkâ aunlo Jesus nheinwândyly xuzadyly. 20 Himeneu, Alexandre warâ mawânkâ Jesus einwândyly imowânibyry modo. Satanásram tâgamezemo olâ ani urâ, Deus wâgâ inakanhe kulâ adâkely awyly nhutuhomoem.