2 JOÃO
João Kata Azagâ Ieto Inweniby
Deus myakâwândy âdy xirâ kata wâgâ tywenizeim awyly iweninribyry nhangahu odaji ieni. Kata wâgâ tâzedy niweniba xirâ iweninribyry, idânârâ enanaji olâ João iweninri, mâkâ toenzepa Jesus inwyneguyly. Awylygue “João kata azagâ ieto inweniby” kehonly. Deus itaumbyrylâ xirâ, iweninribyry olâ egatuim. Deus xirâ kata imeimbyry inwenien-honly myakâwândy Jesus einwânni modoem. Xirâ kata itainrim modoram nhekadyly, tagonro agâ âpynedomoem, Jesus wâgâ iozepa kulâ tonomedâni neinwâmpyra itomoem warâ.
1
Aguely adaguho
Âyam xirâ kata kâinwenily, âmâ pekodo Deus induakeyby, âmeombyryam warâ* Ise, imeombyry warâ lelâlâ tâdaenkuzeim, tâlâ pylâ olâ awâkâ “Jesus âjigue einwânni âtâdyguynri modoram inwenily” kerim modo.. Jesus einwânni modo iwymâry urâ. Toenzepa âwynedylymo. Urâ kulelâba olâ âwynenimo; idânârâ Kunwym Deus itaumbyry iozeno einwânni modo âwynedâmo lâpylâ. Deus itaumbyry iozeno xina nheinwânto ara mâinwândylymogue xina âwynedylymo. Deus nhutuen-hoymby aunlolâ kyangahu oday awyly, itaumbyry iweniby ara lelâ aguidyly warâ.
Kunwym Deusram, imery Jesus Cristoram warâ kâenkadyly, kytyendomoem, koendâ kâentomoem, kydadahuliba kyetomoem warâ. “Xina agâlâ itaungâ, amyguehomobyry xina nheinwântay, tagonrodo agâ xina âpyneday warâ” uguely inanry eyanmo.
Agonromo agâ âpynedaungâ
Âmeom egary xidadâ. Toenzepa kohomaendâ, Deus itaumbyry iozeno lelâ anhekylymo kely kâindatuo, Kunwym Deus aguitoem aguehobyry ara aidylymo awylygue. Aituo, kou Cristo eynynonro, wauguely âyam, kurâ Jesus einwânni modo kagonro agâ kydâpynene, uguely. Iwelo mâkeba xirâ kuruto. Jesus Cristo einwândyly kianguly umelâ, xirâ kiuntuly. Deus aguehobyry ara lelâ aguidyly-ro watay, Deus tywyneze kydawyly tânehonze kurâ. Augueondyly, Jesus mâinwândylymo magulymo umelâ, agonromo agâ âpyneniem mawylymo mâuntulymo.
Tâinkâ lelâba iozepa kulâ enomedâze kewâni modope awyly. “Kurâ ara inkâba Jesus Cristo iazely. Tâzegadopyry uguondoem ityby kulâ” kelymo. Arâ aguehomoem aguehoymbyem akaemo Cristo Idueryam. Xypyry etay ise mâkâ uguondo Cristo Iduery âepanâguely. Toenzepa ise mâkâ tâdâsenogudyly kely. Tonomeguelâ itaungâ, akaemoram mâzenokuoba mitomoem. Mâzenokuoba âmaemo-ro watay, Deus ipywazemo, xurâem amitomobyry wâgâ, tynynonro modoram koendonro tiunduly ume.
Tâlâ lâpylâ Cristo nhenomedâdogueba kulâ enomedâni modo, tyangahu odano tunârygue kulâ nhenomedâdylymo. Jesus Cristo takaze kehoem tonomegue wâne âdutulymo, Deus agâbamo olâ. Cristo wâgâ aguewâni modo olâ, Kunwym Deus, imery Jesus Cristo warâ agâba tyesebamo. 10 Itymo anaxi Cristo nhenomedâdobyry araba kulâ unâ egatuwâni modo saindyly-ro watay, ataen-homo ara kâzekaunâdaundâ, “Âetaungâ ietyram; ikobyzeguewâdaungârâ, yagâ âwinduataungârâ” tâkezeba itaungâ eyanmo. 11 Akaemo mâenkaunâdylymo-ro watay, inakanhe aitomo amânhedylymolâ lâpylâ mawânrâ.
Aguely âdypygueândo
12 Toenzepa âyanmo kâengatudyze watobe urâ, xirâ kata wâgâba olâ kâengatudyze wawyly. Udâdyse urâ âyanmo, urâ lelâlâ âyanmo auguehoem, on-hoam lelâ kuomaroem.
13 Âwidy Deus induakeyby imeombyry idaenkulymo lâpylâ “Xirâ kata iweninribyry ijidadâry donro Jesus einwânni modo agueho” kerim modope lâpylâ “âwidy Deus induakeyby imeombyry” keduo..
Xirâ kulâ âyanmo augueho.

*1:1 Ise, imeombyry warâ lelâlâ tâdaenkuzeim, tâlâ pylâ olâ awâkâ “Jesus âjigue einwânni âtâdyguynri modoram inwenily” kerim modo.

1:13 “Xirâ kata iweninribyry ijidadâry donro Jesus einwânni modo agueho” kerim modope lâpylâ “âwidy Deus induakeyby imeombyry” keduo.