2 PEDRO
Pedro Kata Azagâ Ieto Inweniby
Xirâ kata wâgâ inwenily Pedro nhangahu odaji iemâmy Deus. Awylygue Deus itaumbyrylâ xirâ Pedro inweniby. Jesus aguely idani modo ewy myakâwândy Pedro.
Kata azagâ ieto xirâ Deus, Pedroam inwenien-hoymby Jesus Cristo einwânni modoram. Iozepa kulâ Deus wâgâ enomedâni modo tâinkâ lelâba awyly wâgâ myakâwândy inwenily. Deus wâgâ iozepa kulâ aguelymo lelâ waypamo myakâwândy, inakai modo anhedylymo, eagonro modo tagâ aitoem aguelymo warâ lâpylâ.
Pedro kurudyly iozepaom modo kulâ einwândyly wâgâ, Deus ize ato ara lelâ aguitoem. Iozepa kulâ unâ egatuwâni modo, Cristo odopâdyly âwankuem tyesemo mykâinane. “Nodopâdaymba ise; iweâpa itybyem mawânrâ. Nodopâbyra awylylâ ise mâkâ” tâkezemo mykâinane. Xirâ kata wâgâ olâ tutuze kurâ, koendonro lelâlâ Deus awyly. Agui Jesus einwânni modo idyse mâkâ. Xirâ kata kintainduo, tutuze kurâ, Jesus odopâdyly tynwânwânselâ kydawyly, aunloenlâ eagâ kitoem.
1
Aguely adaguho
Urâ Simão Pedro, Jesus Cristo emary, tywâgâ aguenriem induakeyby, xirâ Jesus Cristo einwânni modoram iweninri, xina nheinwântobyry ara einwânniram. KyDeusry mawânkâ mâkâ, kâmakerim warâ. Mâkâ kieinwântoem aieni. Awârâ anhedyly, koendonro, iozeno warâ tawylygue.
Âynynâmo Deusram kâenkadyly, imâem kehoem mâzehohomoem, akaladânimo peba itoem warâ. Arâ ise aunlolâ koendâ kuru mawylymo, Deus, Kywymâry Jesus Cristo warâ mâuntuzezedylymo.
Deus kygâsemâ, kuduakewâm warâ
Deus tawylygue, ton-honruguelâ, idânârâ ize kydato xuduwâm aunloenlâ eagâ kitoem, ize ato lelâ aguientoem warâ. Tutuze kurâ mâkâ. Mâkâlâ mawânkâ kygâseni xurâem kitoem. Awylygue ize ato ara lelâ aguidyly, koendonro, ton-honreim, tohogueim warâ awylygue. Deus koendonro lelâlâ tawylygue, “Koendonro aiese urâ âmaemoem” tâkehobyry adyese lelâlâ. Mâkâ ara kisezedoem ize ato lelâ aguientoem warâ adyese. Deus eynynâbaom modo inakanhe aito aguiendyse kipyra kurâ warâ.
Awylygue Jesus mâinwântuomo, idânârâ agâ koendâ lelâ aitaungâ. Eagâmo koendâ mawylymo ume, koendâ lâpylâ Deus wâgâ xutuzezedaungâ. Deus wâgâ mâuntuzezedaymo, tâwâlâ kulâ inakai amânhepyra mitomoem âjimanâdaungâ. Mâjimanâdylymo umelâ, mâsenagazedylymo emaenwâdaungâ. Mâsenagazedylymo mâenmaenlymo umelâ, Deusram âtuwâdaungâ, ize ato lelâ amânhetomoem. Deus ize ato lelâ amânhetomoem mâtulymo ume, Cristo eynynâ âpemugumo ize isezedaungâ. Cristo eynynâ âpemugumo agâ âjize mawylymo ume, idânârâ kurâ domodo iwynedaungâ, tâwâlâ wâne Jesus einwânni, einwânni keba warâ awylymo.
Arâlâ amisezedylymo watay, alâ ise Kywymâry Jesus Cristo mâuntuzezedylymo, mâkâ ize ato aieseze lelâ âmaemo, se ewiseim ewisezedyly wâne tâwiseho odaji ituo myara. Arâ aitânry olâ epy ara kulâ, Deus nepyra tâitoem âzepâinly-ro waunlo ara. Inakanhe tâitomobyry xygakerimbyryem Deus awyly enanânehorimbyryem.
10 Aituo Cristo eynynâ ypemugudo, koendonro amânhetomoem âzeon-hondâdaungâ, turâem Deus induakeyby, ingâsedyby warâ mawylymo mâenehon-homoem, tâgaseim nihugueba kehoem tâzegato xypyryam saini ara. 11 Arâ ise Deus ikaunâdylymo: “Âetaungâ; âdy igawâmpyra âenehonrimo lâpeba tarâ” keze. Aituo ise myarâ Kâmakerim, Kywymâry warâ Jesus Cristo typygueba kehoem pymâem atoram mydâlymo.
12 Unâ iozeno Deus nhegatuyby tydase âmaemo; tâinwânse ani âmaemo; mârâ ara lelâ amidylymo warâ. Tutuzelâ âmaemo, aunlolâ xirâ modo mâenanâguedyzemo wawyly. 13 Iewanulâ xirâ, yiguepa wawyly ara mâenanâguehomoem âyanmo aguely. 14 Inepa iguein-em wawyly tutuze urâ, Kywymâry Jesus Cristo mawânkâ yam nutuen-ho. Wodopyry nhânze urâ, âtâbâbyry kânhâho ara. 15 Xirâ modo toenzepa mâuntudyzemo wato, yigueduo, auguehobyry mâenanânehomba mitomoem.
Kunwym Deus Jesus xyrentoem anhenehonday, Pedro domodo nhetobyry
16 Tiungutyby kulâ mâkeba xina nhegatuly, “Kywymâry Jesus Cristo pymâem tohogue kehoem ise odopâdyly” xina keho. Tânugue lelâlâ ani xina nhedyly, Jesus eon-honru imâsedoem awyly. 17 Târâ iwy wâgâlâ ani xina, Kunwym Deus, Jesus ehogu, xynru warâ wâgâ agueday. Jesus ety iwogonro sapekadyly, ehozeladyly warâ xina emâ. Deus ton-honreim kuru: “Ymery toenzepa kâinwyneguyly merâ, toenzepa womazeâni” kely xina idamâ warâ. 18 Kywymâry Jesus Cristo agâ iwy tynrenseim wâgâ xina awyly ume, kaynâpa tâjitanru âemâ.
19 Tutuzelâ kurâ, saguhoem Deus eynynâ aguewâni modo Cristo wâgâ inweniby iozeno tâinwânseim awyly. Mâkâ odopâdyly wâgâ inwenibymo, xina agueho agâ âzekiba lelâ. Akaemo inweniby modo koendâ lelâ idataungâ, einwântaungâ warâ. Inwenibymo âyanmo xutuen-honze, âdy mâinwânkylymo awyly, esagon-ho âji tyameim nhesagon-ho ara. Xirâ unâ agueho koendâ idasezedaungâ. Jesus Cristo odopâduo ise koendâ kuru Deus wâgâ mâuntuhomoem anhenehonly, emedyly wâgâ xixi egaseduo onro wogonro modo eto ara. Ximukâ emeni emyenro ise mâkâ, koendâ Deus wâgâ mâuntuhomoem.
20 Xirâ kâinwenily koendâ xutuwâdaungâ. Saguhoem Deus wâgâ aguewâni modo tonomery mâkeba myakâwândy inwenilymo, Deuslâ inwenihomoem agueim. Konomerygue kulâ Deus itaumbyry kiuntuwâbyra lâpylâ kurâ. 21 Deus aguehobyry nhegatulymo watay, tyangahu oday tunâry kulâ, tonomery kulâ warâ mâkeba nhegatulymo. Deus Ispiriturylâ nhangahumo oday xunârymo xuduim; âdakeze Deus aguely awyly mâkâlâ egatuen-horim.