2 TIMÓTEO
Paulo Kata Azagâ Ieto Inweniby Timóteoram
Xirâ kata wâgâ inwenily Paulo nhangahu odaji iemâmy Deus. Awylygue Deus itaumbyrylâ xirâ Paulo inweniby. Kata azagâ ieto Paulo Timóteoram inweniby. Xirâ kata agueho Timóteo Jesus einwânni modo iwymâryem awyly ume ewanopyry wâgâ. Azagâ tokalâ warâ myakâwândy Paulo âwanu agueho, Timóteo tienomedâdoem. Sodadu tysejiguy âxiâymby modo wâgâ nâtynanâdaymba sodaduem tâitoem, arâ lâpylâ Timóteo nâseguâdâbyra nidâ âxiâymby modo wâgâ Jesus tienmawyadâdoem. Tâgaseim tâgatudoem agueho tâinwânse, tâgatudyly xypyryam kehoem, arâ lâpylâ Timóteo Deus aguehobyry aniendâ, xypyryam kehoem. Tyzegueim, typi ezay tientâdybylâ nheinly, arâ lâpylâ Deus itaumbyry egatuim ize ato âduduoly aguely idataynrim modoranlâ. Xypyry etay aitaynrim modo wâgâ tytainze kurâ xirâ kata wâgâ. Toenzepa ise tâmagaduneim modo, konokuni modo, kyârim modo, Deus itaumbyry izepaom modo warâ, kely.
1
Aguely adaguho
Urâ Paulo tywâgâ aguenriem Cristo Jesus ingonotyby xirâ kata iweninri. Deus adâkeze: “Cristo Jesus einwânni modo emakeze urâ; aunloenlâ ise yagâ awylymo warâ” tâkeze. Xirâ mawânrâ Deus kâengatudyze ato. Deuslâ xirâ kâengatuhoem yam agueim. Xirâ âyam kâinwenily, Timóteo, Jesus mâinwântobyry wâgâ ymery kâinwyneguyly ara kâenkyly mawylygue.
Âynynâ Kunwym Deusram, Kywymâry Cristo Jesusram warâ kâenkadyly, koendâ mâzehohoem, âtyendâlâ itoem, akaladâni peba itoem warâ.
Tâdâturudo
Agânhekyly modo Deus xurâem lelâ, ydamudo aitobyry ara. Deus xurâem iewanu ume âdalâ kulâ awipyra watobyry wâgâ koendâ lelâ yangahu oday. Peto oday, kopae warâ Deus agâ augueday, tuomare lelâ urâ, âmâem anhetaymby modo kâenanâgueduo. Toenzepa nhetondyze wawyly. Toenzepa ywyneni mawyly tutuze urâ; kydâsedaenguday ogunropyry, tânanâgueze winase. Kydâzetondyly-ro watay, toenzepa lelâlâ ise womaru. “Jesus tâinwânse urâ” myguely; âkealâ amyguely. Tâinwânse lelâlâ âmâ, awârâ tutuze urâ. Jesus mâinwândyly iraynâlâ, âundu Lóide, âze Eunice warâlâ akâwâm Jesus einwânni. Awylyguelâ akaemo ara lâpylâ mâinwândyly. Awylygue lâpylâ angahu onwa iemary MÂʼ kânhetobyry mâenanâguedyze wawyly, Deus induakeybyem mawyly xutuhoem, on-honru xuduimpyry xurâem amitoem. Awylygue Deus amânhedyse ato aiedyly kâjimo, peto tyatygue lelâ itoem tyatyguyze wâne kurâ, myara lâpylâ xurâem aisezegâ. Deus Tyispiritury ingonotybylâ mawânkâ tyanepa kyenehorim. Jesus einwândyly kinmopa kitoem, kon-hondâdâ mâkâ, idânârâ kienmaen-hoem. Kagonro agâ kydâpynedoem adyenehonze. Koendâ kydâpaunzedo tyenehonze mâkâ, Deus ize ato lelâ aguientoem, kydâjimanâdoem warâ.
Tywypazeba, tyanepa warâ Kywymâry Jesus wâgâ unâ egatugâ. Tarâ kadeia oday wawylygue, tâpybazezeba ikâ yataen-hoem mawylygue. Iwâgâ auguehobyry wâgâlâ tarâ wawyly. Xara lâpylâ xurâ keba modoram âzenagazeoze keanze âmâ. Mâzenagazeoduo olâ emaengâ lelâ; mâkâ xurâenlâma adâjidyly mâinmopalâ mawyly; Deus mawânkâ ohondâze inagazedo modo mâenmaen-hoem.
Deus kâmakewâm, kygâsemâ warâ xurâem kitoem. Aguientaymby modo wâgâ inkâba kygâsedyly. Kygâsedyly, kâmakedyze tawylyguelâ, kagâ koendâ tâidyse tawylyguelâ warâ. Adaguly iraynâlâ myakâwândy kâmakely wâgâ aguely: “Koendâ ise urâ kâingâsedaymby modo agâ” kely. 10 Iwerâ olâ kâmakerim Cristo Jesus xirâ onro anaxi âetobyry wâgâ Deus koendonro awyly kiendyly. Jesus wâgâ unâ koendonro kieinwândylygue, tutuze kurâ, tâjiguely eon-honru sainrimpyryem mâkâ awyly; tyanepa kine igueze. Kyigueduo, idâzema kurâ Deusram aunloenlâ eagâ kitoem; âdaunloenlâ eagâpa kipyra kitoem.
11 Deus induakeybylâ urâ, Jesus wâgâ unâ koendonro kâengatuhoem. Iwâgâ kieinwânkyly wâgâ kâenomedâdoem, auguehoem warâ. 12 Xirâ âwanu agânhedylygue mawânrâ kâzenagazeoly xurâ keba modoram. Arâlâ olâ, ytywambyra wawyly, koendâ tutuzema urâ mâkâ kâinwânkyly. Tâinwânse lelâlâ urâ, Deus ton-honreim lelâlâ awyly. Tytaumbyry ioze lelâ egatuhoem aienehonze mâkâ, xypyry etaji kehoem, xirâ unâ mawânkâ kâengatuhoem aguehobyry. 13 Jesus wâgâ unâ iozeno auguely tydaselâ âmâ. Auguely mâindatybylâ mâenomedâdoem aguezesegâ. Mâenomedâdyly kâjimo. Jesus mâinwândyly imâem iesezegâ lakuru, Cristo eynynâ âpemugudo iwynegâ warâ. Mâkâ kieinwândylygue, kydâpynedylygue warâ mawânrâ, Cristo Jesus agâlâ kydawyly, kagâlâ mâkâ awyly warâ kienehonly. 14 Kywymâry Deus Ispiritury eon-honwanâdybyem, xirâ unâ ioze lelâ egatuzezegâ; iozepa kulâ unâ egatuwâni modo xurukâmo lâpylâ warâ. Ioze lelâ unâ mâengatuhoem Deus aguehobyry âmâ âdylâ tâwâenseim mâenkanâdoem nhânly-ro waunlo ara.
15 Ásia eynynâ Jesus einwânni modo ynynâ adâkedyzebamo, iemakedyzebamo warâ keankâ tyanumogue, até Fígelo, Hermógenes warâ, tutuzelâ âmâ. 16 Onesíforolâ olâ toenzepa womazeâni, won-hondâni warâ. Awylygue Kywymâry Jesusram: “Koendâ Onesíforo ety odano modo egâ” uguely. Etadâdybyem wawyly ume, ywypazedaymba keankâ mâkâ uguondo, 17 Xarâ Romaram taintuo, ui mâkâ, woenke lelâlâ warâ. 18 Tutuzelâ âmâ, koendâ kehoem idânârâ mâkâ urâem anhetyby Efesodâ wawyly ume. Kywymâry Jesus mâkâ koendâ nhedyly ise ize wato xypyry etay enadoram kydâepanâgueday.