GÁLATAS
Paulo Kata Inweniby Galácia Donro Modoram
Xirâ kata wâgâ inwenily Paulo nhangahu odaji iemâmy Deus. Awylygue Deus itaumbyrylâ xirâ Paulo inweniby. Jesus Cristo wâgâ aguehoem iduakeyby mâkâ. Aituo Galácia eynynâ Jesus einwânni modoram inwenily. Galácia donro modo judeu keba myakâwândy akaemo. Tiuntudyze atomo kuru olâ “Judeu domodo satâhogue tatâzeka kurâ, kydâsemaguehoem?” kelymo. Awârâ aguely wâgâ Paulo tin-hoguho kata iweniwânmy. Capítulo 2.16dâ, “Kieinwântuo lelâ Cristo kâmakely, aguienkyly, aguientânry warâ wâgâ inkâba” kely.
1
Aguely adaguho
Urâ Paulo, xirâ kata âyanmo iweninri. Jesus wâgâ aguenriem aguehoymby urâ. Jesus Cristolâ, Kunwym Deuslâ warâ uduakeim. Jesus igueypyem awyly ume kurâem ietonibyry mâkâ Deus. Ânguy kulâ arâ auguehoem yam aguewâpyra, âdaunlo kurâ kulâ tugonotuneba ani warâ, xirâ unâ wâgâ aguenriem witoem yam agueze. Idânârâ Cristo eynynâ kypemugudo tarâ yagonro modo, âmaemo Galácia eynynonro modo Deus turâem induakewâdyby nhedaenkulymo lâpylâ.
Âynynâmo Kunwym Deusram, Kywymâry Jesus Cristoram warâ kâenkadyly koendâ mâzehohomoem, akaladânimo peba itoem warâ.
Inakanhe aguitobyry xygakezelâ myakâwâm Jesus Cristo iguely, xirâ anaym Satanás amaymba kâmakehoem, Deus ize ato agâ âseinwândânry modo aguiempyra kitoem warâ. Tâwâlâ myakâwâm Jesus âtuly, kâmakehoem. Kunwym Deus ize ato aralâ myakâwâm aidyly. Aunloenlâ Deus ehoguedyly ize wato. Âkeá lelâlâ xirâ. Alâ-ro warâ.
Eagonro tâdâsemagueho lâpeba
Kâinwâmpyra aze, Jesus wâgâ unâ iozeno einwânnipyryem, inepa kehoem einwândyly mâinmolymo, turâem âgâsenimobyry Deus agâba midylymo warâ! Koendâ Jesus agâmo awyly ume, eagonro unâ tâdâsemagueho kulâ mâinwânkylymo. Iozepa kulâ amidylymo! “Eagonro tâdâsemagueho” uguely, âdy eagonro tâdâsemagueho lâpeba olâ. Jesus kieinwântuo lelâ kydâsemaguely. Tâlâ olâ xirâ unâ tâdâsemagueho xugukeze kewâni modo. Toenzepa konokuni modo akaladâdylymo. Awâtârâ agâmo tawyly ume, “Jesus mâinwântuomo lelâ ise Jesus imakelymo” xina kepa nipyra ani. Unâ âyanmo xina nhegatuyby âkeloem ânguylâ nhegatuly watay olâ mâkâ egatuimbyry peto nhântânry onwanji ise adameoly, tâwâlâ wâne ise xinabyry ewy awyly, anju Deus ezayba âeni awyly warâ. Âyanmo augue, augueondyly xirâ: Unâ âyanmo xina nhegatuyby âkeloem ânguylâ nhegatuly watay olâ mâkâ egatuimbyry peto nhântânry onwanji ise adameoly. 10 Arâ auguely, kurâ domodo nhehoguedoem inkâba. Deus auguely nhehoguedyly ize wato. Kurâ domodo ywynedoem inkâba auguely. Kurâ domodo nhehoguedoem auguely-ro watay, Cristo emaryem witaymba tâise urâ.
Cristo xunâry egaturin-em aguehoymbyem tawyly Paulo nhegatuhobyry
11 Cristo eynynâ ypemugudo, mâuntudyzemo urâ, xirâ unâ iwâkuru tâdâsemagueho kâengatuyby, kurâdo nhugutyby kulâ keba awyly; yangahu odano keba, agaityom modo nhegatuyby keba warâ xirâ. 12 Jesus Cristolâ xirâ unâ xutuen-honri waunroem kuru yam. Ânguy yam aguewâpyra tâdâsemagueho wâgâ, ienomedâbyra warâ, Jesus Cristolâ ienomedâni.
13 Tutuzelâ âmaemo, Jesus kâinwândyly iraynâ âdaunlopyry wawyly. Ydamudo, judeu domodo ezewenry kâinwândyly ume, âdy agânhesezeguyly awyly egary, tydaselâ ani âmaemo. Jesus einwânni modo toenzepa kâenagazedyly. Akaemo kâintyembyra wawyly warâ. Idânârâ ani kâyândysemo wawyly. 14 Ydamudo ezewenry agueho ara kulâ kâinane awidyly. Tâsenomedâze lelâlâ ani urâ, judeu domodo ezewenryem iwenibygue. Koendâ kehoem kâinane xina ezewenry iweniby kâuntuly; yataen-ho modo ydadiry agâ âzekibaom modo yara kehoem nhutulymo nitaymbamo kâinane. Toenzepa kâinane ydamudo ezewenry ize wawyly. Âdaunloenlâ kâinmodyze inkâba winane.
15 Yagâ koendâ tawyly enehonwâm olâ Deus. Yazely iraynâlâ myakâwândy uduakely, emaryem witoem. 16 Kâuntudyze ani Deus, tymery Jesus Cristolâ kâmakeze tingonotyby awyly. Jesus yam âepanâguely iraynâ, kâuntuwâbyra kâinane urâ, mâkâ kâmakerim awyly. Deuslâ awârâ modo yam xutuen-hoim, judeu keba modoram Jesus wâgâ kâengatuhoem. Kâmakerim kehobyry Jesus awyly kâuntuduo, ânguyram auguewâpyra wakynre urutoem. 17 Jerusalémram udâpa lâpylâ ani urâ, Jesus tywâgâ aguenriem induakewâdyby modo agâ agueze. Arábia yan-yam lelâ ani udâly. Iweâpa wipyralâ ani Damascoram kodopâdyly. 18 Azagâ tokalâ anu Jesus einwânniem wipygueduo ani Pedroram udâly urutoem, Jerusalémram. Azagâ semana ani eagâ wawyly. 19 Jesus tywâgâ aguenriem induakeyby modoma ani urâ kâempyra; eagâmo auguepa gâlâ warâ ani urâ. Tiago agâ lelâ ani auguely, Kywymâry Jesus iukono agâ.
20 Uguewâdyly kulâ mâkeba xirâ kâinwenily; Deus tutuze âkeá lelâlâ awyly.
21 Jerusalém donropyryem, Síria yan-yam, Cilícia yan-yam warâ ani udâly. 22 Jesus einwânni modo Judéia eynynonro modo iepyramo gâlâ ani warâ, mârâ anaxi, mârâ anaxi warâ mawânrâ ani udâly âkelo âji yan-yam. 23 Iegary lelâ myani akaemo indakyly: “Mâkâ kânagazenibyry Jesus kieinwântuo lelâ kydâsemaguely kely wâgâ mâkâ aguely iwerâ. Iweâma mâkâ tâinwânse, saguhoem sainze tâkehobyry” kelymo. 24 Iegary tindatuo, Judéia donro modo aguelymo: “Pabai, koendonro lelâlâ âmâ, kânagazenibyry Jesus nheinwântoem amânhenehon-hombyry wâgâ” kelymo.