HEBREUS
Hebreu Domodoram Kata Iweniby
Deus myakâwândy âdy xirâ kata wâgâ tywenizeim awyly iweninribyry nhangahu odaji ieni. Ânguy iweninribyry awyly tutuduneba. Deus itaumbyrylâ xirâ iweninribyry nhegatuly.
Xirâ kata judeu domodo Jesus einwânni modoram myakâwândy âjigonoholy; Jesus eynynâbaom modoram tânagazezeim myakâwândy akaemo. (“Hebreu” lâpylâ judeu domodo, israelita warâ ezedy.)
Xirâ kata wâgâ toenzepa Jesus Cristo wâgâ itainly. Kunwym Deus xutuen-hoim mâkâ Jesus. Jesus kiuntuduo, âdaunlo Kunwym awyly tutuze kurâ, Deus imery mawânkâ Jesus. Saguhoem Deus wâgâ aguewâtyby modo takaze tutuzeim lelâlâ mâkâ. Judeu domodoram tinweniday, iweninri tâgatuze Deus ety oday aini modo, târâ kurâ domodo eynynâ Deus agâ aguewâni modo ewanu wâgâ warâ.
Saguhoem Deus einwânni modo tâguy tyânwâsemo mykâinane. Mâkâ âguynro modo xyâypy iunu tientuo mykâinane Deus mâkâ egamewâni modo inakanhe aitobyry nhygakely. Xirâ kata wâgâ tutuze kurâ, âwâlâ Cristo âtuhobyry, inakanhe aguitobyry xygakehoem. Jesus kieinwântuo lelâ mâkâ kâmakely iwerâ, âguynro xyâypy iunu, nhunru warâ kiengamelygue inkâba.
Capítulo 11dâ adâkeze Deus einwândyly wâgâ. Saguho modo toenzepa Deus einwânni modo ezedy tâgatuze myakâwândy mâkâ.
1
Jesus Cristo wâgâlâ Deus âdutuoly
Saguhoem toenzepa adâkeze myakâwândy Deus kydamudo tytaumbyry egatuwâni modoram, tytanrugue aguely atay, eâenkymoem aguely atay, âpaunzedomo oday atay, enu oday nhugunehonly atay warâ. Akaemo pylâ myakâwândy Deus aguehobyry kurâ domodoram egatuin-ro warâ. Xirâ ume, xypyry iwaguepa idyly iray olâ mâkâ imerylâ Deus kiuntudyze ato agueim. Tymery agâlâ myakâwândy Deus idânârâ nhugudyly. Idânârâ tiungutyby modo sodoem itoem tymeryam aguewânmy. Deus eon-honru, iwâkuru, pymâem awyly warâ etolâ imery, Deus agâ âzekiba awylygue. Mâkâ imery itanru ton-honreingue idânârâ âdydo imeom eon-honwanâdybyem awyly. Mâkâlâ mawânkâ igueim, inakanhe aguitobyry xygakehoem, Deus xurâem tywykenryem kitoem. Igueypyem, kurâem itondybyem, Deus ton-honreim kuru eydâ atoam odopâmâ. Eahoru eynynâ ekadybyem awyly pymâ ekadodâ.
Deus imery tynrenseim kuru, ton-honreim warâ, anju domodo takaze kehoem
“Ymery” kewânmy Deus Jesusram. Awylygue kiuntuly Jesus, anju domodo takazeno kuru awyly. Deus imery tynrenseim kuru anju domodo takaze. Deus Imery kelygue tâzekeim imâsedo kuru, “anju” kelygue tâzekeim takaze. Deus myakâwândy anju domodo ewyram:
“Ymery âmâ, unwâm urâ warâ;
kurâdoram ymery mawyly kâenehonly warâ” kepa,
tymeryam adâkehobyry ara, warâ iwenibyem awyly.
Deus itaumbyry awo wâgâ iwenibyem âdaunlo anjuam wakewâpyra:
“Nhunwym ise urâ; ymery ise mâkâ” kewâpyra;
tymeryam lelâ myakâwândy arâ aguely. Deus, tymery onro anaxi igonoseaji awyly ume,
“Idânârâ anju domodo ymery nhyrendyly ize wato” kewândymy.
Anju domodo wâgâ aguewânmy Deus:
“Urâ Deuslâ anju domodo xuguni.
Sapezenru ara, peto ara warâ kehoem eon-honromoem adyese urâ.
Iemaryem aitomoem urâlâ agueim”
warâ iwenibyem awyly Deus itaumbyry awo wâgâ.
Kunwym Deus tymeryam aguewânmy:
“ ‘Âdaunloenlâ nadainwâpyra ise pymâem mawyly.
Koendâ lelâ ise âynynonro modo mâendyly.
Kurâ domodo koendâ anhekyly tohogueze âmâ;
akaemo inakanhe kulâ anhekyly olâ mâen-hoguebyra âmâ.
Awylygue aunloenlâ pymâem mitoem ajiedâ.
ÂDeusry urâ.
Mohomaendoem ajiedâ,
ataen-hodo duay tynrenseim kehoem âwanu amânhedylygue
ewanumo takaze iwanu imâsedoem awylygue âduakely’ kewândymy”
warâ iwenibyem awyly.
10 Warâ lâpylâ myakâwândy iwenibyem awyly Jesus wâgâ aguehobyry:
“Âdy peba awyly ume, amygueduo akâwândy, onro, kau warâ mâungunehonly, Pymâ.
Imaryguelâ mâyngadyly waunlo ara.
11 Kau, onro warâ adainze;
âtâ tâjiwogonro adainly ara ise kau, onro warâ adainly,
Âmâ olâ ise âdaunloenlâ madaimpa.
12 Âtâ tâjiwogonro xugukely ara ise kau, onro warâ mâungukely.
Âmâ olâ ise âdaunloenlâ mâtugugueba”
warâ iwenibyem awyly Deus itaumbyry awo wâgâ.
13 Jesus, anju domodo takaze kehoem awyly, tutuze kurâ, Deus mawânkâ, tymeryam adâkehobyry ara, eyanmo aguepa:
“Yahoru eynynâ ikagâ tynrenseim ekadodâ,
âduery modo eon-honru kainly ara,
âdydo ara kulâ âhuru iaxi kânhedylymo ara”
kewândymy Deus tymeryam; anju domodo ewyampa aguely; warâ iwenibyem awyly Deus itaumbyry awo wâgâ.
14 Anju domodo-ro? Anju domodoma tâenseim keba, Deus emaryem tâwaneim akaemo. Kurâ Jesusram âzemakeorim modo emawyadâze Deus ingonokyly.