TIAGO
Tiago Kata Inweniby
Xirâ kata wâgâ inwenily Tiago nhangahu odaji iemâmy Deus. Awylygue Deus itaumbyrylâ xirâ Tiago inweniby. Maria imery myakâwândy Tiago; awylygue myakâwândy Jesus iukonoem awyly ise eynynâ.
Deus, xirâ inwenien-honly myakâwândy, Jesus einwânni modo âdara adâidyly awyly nhutuhomoem. Xirâ kata wâgâ tutuze kurâ, âzekiba lelâ idânârâ kiendyly awyly, âdypeom, âdypebaom alelâ. Jesus einwânni modo âtâdyguyhodâ tydinherugueim modo lelâ koendâ tâdaenkuzeim, tydinheruguenry modo pylâ koendâ tâdaenkuzeba-ro waypa kelype.
Koendonro aguyjiene, Jesus tâinwânse lelâlâ kydawyly kienehon-hoem, kely tytainze kurâ xirâ kata wâgâ. Âkelomo kienmawyadâbyra kurâ, kienagazedyly warâ-ro watay, kykewâdyly kulâ, “Jesus tâinwânse urâ” kykely. Aguykeho tymanâzelâ kine, âdalâ kulâ aguykeba kitoem. Peto xigâlegueam poji nhawâdyly watay, imeâgâemba kehoem tugueze, myara lâpylâ kytanru iwyku inakanhe kyedyly.
Âdypeom turâem tâwanuneim modo nenokubyra nidâ. Koendâ lelâ nepywadâmo. Jesus einwânni Deus izepa ato anhedyly watay, eagonro modo nurudâ, âdalâ kulâ adâidyly imohomoem, Deus lelâ nheinwântomoem warâ.
1
Aguely adaguho
Urâ Tiago xirâ iweninri. Deus, Kywymâry Jesus Cristo warâ emary urâ. Idânârâ Deus eynynonro modo kâendaenkuly tâinkonro modo lelâba.
Tâsenagazedyly tâmaenze Jesus eynynonro modo
Cristo eynynâ ypemugudo, mâsenagazedylymo watay, tâjityenzeba itaungâ, tuomare lelâ itaungâ. Tutuzelâ âmaemo, mâsenagazedylymo umelâ, Jesus einwândyly mâinmoba mawylymo. Awârâ wâgâ enehorimbyryem âmaemo, mâkâ einwânsezelâ mawylymo. Mâsenagazedylymo umelâ, Jesus mâinwândylymo mâinmoba âmaemo watay, Deus ize ato aralâ âmaemo. Ize ato lelâ amânhekylymo. Koendâ kehoem ize ato aiedyly xutuimbyryem âmaemo. Ton-honreba mitaymba ise âmaemo, mâinwândylymogue. Izepa ato kulâ amânhetaymba ise âmaemo. Âda midylymo mâuntuba âmaemo watay, Deusram ekadaungâ. Kienkaduo, âdiempa kulâ xudunri mâkeba mâkâ; kienkadobyry wâgâ kagâ tyewiâtuneba ise mâkâ. Deusram kienkaduo olâ, kienkadyby nhuduly kyzeinwâne lelâlâ. “Xuduze keanra” kykeba kine. Kieinwândyly, kieinwâmpyra kidyly watay, parutabâ sahugânu ara kulâ kurâ, sapezenruam wayam, wayam âiehoim ara kurâ, Deus lelâ kieinwâmpyra kydawylygue. 7-8 Iwerâ tâinwânse, kopaelâgâem neinwâmpyra waunlo; âdy nhekadyby nâduduowâpyra ise.
Âdypeom, âdypebaom warâ
Âmaemo âdypebaom Jesus einwânni modo, tuomare lelâ itaungâ, Deus xurâem kurâdo tynrenseim âmaemo. 10 Alâ pylâ âmaemo âdypeom modo, Deus tâlâ matomo nhainly-ro watay, tuomare lelâ itaungâ, Jesus tâinwânse mawylymogue. Igueze âmaemo, nady sawanku adakâdybyem âdiempa kulâ ehogu, inepa iguely myara. 11 Xixi ton-honre kehoem watay, âdâpigu nady tyaduânse. Sawanku tâihuguewâze, tywâkureba tâise-ro warâ. Arâ lâpylâ âdypeom modo iguely, tâlâ tato modo imâem tientoem tâsewanily umelâ.
Deus mâkeba inakanhe aguitoem aienehoim
12 Kurâ Jesus einwândyly kinmobalâ kydâsenagazedyly emaenrimbyry kuomazeânze Deus. Arâ kienmaenzezedyly-ro watay, aunloenlâ kyiguepa kitoem aiese Deus, tâgaseim waunroem saintyby tâgatobyry ebyry nhemakeho ara. Awârâ mawânkâ adienkylyem aguehobyry tywyneni modoem. 13 Inakanhe aguidyse lelâ kurâ-ro watay, “Deuslâ ‘Inakai aiekâ’ keim” kykeba kine. Ânguy Deus inakai anhetoem aienehonrim lâpeba; inakai modo aguientoem aguewâpyra lâpylâ mâkâ warâ. 14 Deus xurâ mâkeba awârâ inakanhe adâjidyly. Kurâlâ mawânrâ Deus aguehobyry kiankadoem inakanhe aguidysedonro. Atâ wâgâ eturu tientuo mawânkâ kanra âsenogudyly, iwogonro sawâse idâly; nhawâtuo, adaweoly; arâ lâpylâ mawânrâ tâwâlâ kulâ kydâsenogudyly, Deus izepa ato aguiendyse kydawylyguelâ. 15 Inakanhe aguidyse kydatogue kydâpaunzeduo mawânrâ inakanhe aguidyly; Deus aguehobyry kiankadyly. Itaumbyry kiankaduo, kyiguelylâ, aunloenlâ eagâpa kidyly-ro warâ.
16 Cristo eynynâ ypemugudo, tâsenoguzeba itaungâ. “Mârâ inakai agânhedyly, Deuslâ mawânkâ agânhetoem agueim” tâkezeba itaungâ. 17 Idânârâ koendonro modo, iwâkuru modo warâ kienmakely Deus kaynonrodâlâ âewyly; xixi, nunâ, ximukâ warâ tytanrugue kulâ xugunipyry nhuduly. Xixi, nunâ, ximukâ warâ tâjidydâpa tâtugugueze. Âtugugueduo tyamase. Deus olâ nâtugugueba; aunlolâ kagâ awyly, kurâem koendonro modo aiese, 18 Tâwâlâ ize tawylyguelâ kyazeântondyly, itaumbyry kieinwântoem. Etâdyby ewily waunroem ekaunâdyby wâne eyam xuduly, myara lâpylâ waunroem kydawyly, idânârâ nhugutyby modo enday.
Deus aguehobyry ara aguine, kindadyly kulâ warâ inkâba
19 Xirâ enanâguewâdaungâ, Cristo eynynâ ypemugudo kâinwyneguyly modo. On-hondybyem lelâ itaungâ idase. Inepa kehoem âdy kâjihoguwâdaundâ; koendâ wao amyguehomo xutuwâdaungâ; inepa tyewiâpazeba itaungâ warâ. 20 Kyewiâpaduo mawânrâ Deus izepa ato ara kulâ aguidyly, aguykely warâ. 21 Idânârâ inakanhe tadawyly imowâdaungâ. Eagâ mohogüin-homobyry keba kulâ kâdynanâdaundâ. Nady âpa ezay etâdyby wâne tyazeze, ago tâise, tâwiseze warâ myara awârâ Deus itaumbyry, kieinwântuo kydâsemaguehoem idyly. Deus aguehobyry kyangahu odaylâ watay, ize ato adyese kurâ. Koendâ lelâ itaungâ, aguehobyry ara lelâ amitomoem.
22 Tâsenoguzeba itaungâ. Idadyly kulâ warâ inkâba Deus itaumbyry; aiedyly koendonro kuru. 23 Takaday espelhu oday tahule kulâ âzeni ara awâkâ kurâ Deus aguely indadyly kulelâ, agueho ara anipyra waunlo. 24 Âzedyly. Idâly. Inepa âdara tawyly nhenanânehonly. 25 Koendâ kehoem unâ iwâkuru tâdâsemaguehoem Deus aguehobyry aguidyly-ro watay, arâ ise âdaunloenlâ kydâzewentâoba kydawyly Deusram. Deus inwenien-hoymby kienanânehomba aguiensezedyly lelâ warâ watay, idânârâ aguienkyly modo koendâ ese Deus.
26 Jesus einwânniem lelâlâ kydâdutuly, aguykeho kinmanâbyra olâ kurâ warâ watay, âwâlâ kulâ kydâsenogudyly. Deus xurâem aguienkyly âdyem nitaymba, Deus niomazeândaymba awârâ. 27 Jesus tâinwânse kydawyly kienehondyze Kunwym Deus, todonenry modo, pypâ modo warâ kienmawyadâdylygue, mâkâ izepa ato aguiempyra kydawylygue warâ. Arâ mawânrâ xurâem tywykeba kydawyly.