2
Jesus Canádâ todohogüinday, adyesenry anhetobyry
Azagâ iguandyly ipygueduo, Canádâ todohogüinlybe akâwâm, Galiléia eynynâ. Târâlâ akâwâm Jesus ise, todohogüin-hodâlâ. Jesus agâ xina idâwâm lâpylâ, igâsedybyem tawylygue. Aituo vinhu adainly, âty nadaimpalâ. Awârâ tiuntuduo Jesus ise eyam aguely:
— Mery, igâsedyby modo sakuihoem vinhu lâpeba — kely.
Jesus aguely:
— Âdaituoka yam amyguely? Iewanu kanguhu oday inkâba awârâ — kely.
Arâ aguepygueduolâ Jesus ise âty sodo emary modoram aguely:
— Ymery aguehobyry arane aitaungâ — kely.
Tâlâ ani âtâdâ seis poty tuhugue xygatyby modo, paru ekanâdo. Oitenta, cem litros warâ mârâ modo nhawâdyly. Tâzewenry ara, tâzemaunguehomoem, tywykeba tâitomoem warâ judeu domodo parugue nhumytâguylymo myani mârâ. Jesus aguely vinhu epâni modoram:
— Xirâ poty modo parugue xumytâdaungâ — kely.
Aituo parugue poty nhumytâdylymo. Ilâpyryem aguely:
— Xirâ poty odano ewy paru âentywâdaungâ. Sataungâ âty iwymâryam — kely.
Aguehobyry ara aidylymo. Paru nhetylymo, nhadylymo. Jesus olâ mârâ paru vinhuem ienehonrimbyryem. Aituo âty iwymâry mârâ xuduypy nhekudyly. Ipa, mârâ paru, vinhuem itybyem lelâ. Âdykâ mârâ vinhu nhetylymo awyly nutuba mâkâ. Emary modo olâ mârâ paru poty odano modo vinhuem ietybyem awyly tutuze. Akaemolâ mawânkâ mârâ tânyzeim poty odayba etyim. Aituo âty iwymâry uguondo ohogüinrim ingâsedyly, aguely:
10 — Kâzewenryem vinhu tâkubâgueim mawânrâ waunroem tâpâzeim igâsedyby modoram. Ize tato ara nhenybygueduomo pylâ eagonro vinhu ewy epâdyly-ro warâ. Âmâ olâ vinhu tâkubâgueim mekanâdai; âty adainze idâly ume kulâ pylâ mâempâdyly-ro! — kely.
11 Târâ Canádâ, Galiléia eynynâ, saguhoem kuru adyesenry anhedylylâ ani Jesus Deus eon-honru tienehon-hoem. Xina Jesus eynynonro modo Jesus anhetyby tientuo, einwânmâ.
12 Awârâpygueduo xidadâ Cafarnaumram Jesus idâly. Ise, iukonodo warâ eagâ idâwânmo, xina lâpylâ warâ. Iweâpa xina nipyra ani târâ.
Jesus ânguydo imeom vende ieni modo Deus ety odayba nhegaseândobyry
(Mt 21.12-17; Mc 11.15-19; Lc 19.45-48)
13 Âty Páscoa etyguedo saindyly iray Jesus idâly xidadâ Jerusalémram, mârâ âty aitoam, kydamudo Egitodâpa âsemaguehomobyry enanâgueho. Eagâ xina idâwâm. 14 Deus ety idaseraji egawântybyem kurâ domodo nhedyly. Uguondo modo tapirâ, ovelha, papa, awâkâ modo vende nhedylymo. Tanâseim ani mâkâ modo, xyâhoem, iaduântoem warâ, Deusram egamehoem. Mesa wâgâ ekadyby modo kurâdo idinheruru troca nhedyly, nhedyly lâpylâ. Târâ adyeseim keba anhekylymo. 15 Aituo kordague xikoty anhedyly. Vende ieni modo Deus etydâba inwenkewâdyly, ovelha, tapirâdo warâ agâlâ. Dinheru troca ieni modo iwenzary nhamunedyly. Aituo idinherurumo adapâeguyly onro wâgâ.
16 — Tarâpa merâ modo etywâdaungâ — kely papa vende ieni modoram.
— Pabai xyrento xirâ âtâ, âdydo imeom vende ieto, sanâto warâ mâkeba — kely.
17 Xina Jesus eynynonro modo nhenanâguely saguhoem Deus itaumbyry awo Salmos wâgâ iweniby: “Deus, toenzepa âtâ âyrento ize wawyly. Woday peto yaduândyly-ro waunlo ara kehoem ity kâinwynedyly. Awârâ ise yiguehoem aienehonrim” warâ iwenibyem awyly.
18 Jesus anhetyby tientuo myani, pymâdo aguely:
— Âdylâ Deus eon-honrugue amânhedyly tiendyse xina, Deuslâ, Deus keba tarâ amitoem aguenri mawyly tiuntuhoem — kelymo.
19 — Xirâ âtâ mankalagueduomo, azagâ* Nota de pé Mateus 12.40dâ egâ. emedyly idyly ara, saunâtonze urâ — kely Jesus.
20 — Nuduwâpyra! Quarenta e seis anu samâ xirâ âtâ itâdoem. “Azagâ Nota de pé Mateus 12.40dâ egâ. emedyly ara saunâtonze urâ” myguely. Myguewâdyly kulâ! — kelymo.
21 Deus ety wâgâ wâne Jesus aguely, tywâgâlâ olâ aguely lâpylâ. 22 Igueypyem, kurâem itonduo, Deus ety azagâ emedyly ara tiaunâdyly wâgâ aguehobyry xina enanâguewâm. Tienanâgueduo, âkealâ Jesus aguehobyry awyly xina nhutuly, Deus itaumbyry awo wâgâ iweniby âkealâ awyly lâpylâ warâ.
Idânârâ kyangahu oday kunâry tutuze lelâ Jesus
23 Páscoa etygueday Jesus Jerusalémdâ awyly ume, toenzepa kurâdo Jesus nheinwândyly, Deus Ingonotyby Messiaslâ awyly, adyesenry modo kehoem anhedyly tientuomo. 24 Jesus olâ kurâdo neinwâmpyra, koendâ kehoem akaemo âdaunloem awyly tutuze tawylygue; tutuze agui akaemo ewy tyizepa awyly. 25 Idânârâ kurâdo tutuze lelâ Jesus ânguy eyam negatubalâ. Idânârâ tyangahu oday xunâgomo tutuze, ânguy eyam aguepalâ.

*2:19 Nota de pé Mateus 12.40dâ egâ.

2:20 Nota de pé Mateus 12.40dâ egâ.