3
Jesus einwânni modo aito
Atonlo Jesus einwânni modo xurukâ. Tito, warâ eyanmo aguekâ. “Idânârâ pymâ domodo einwântaungâ, âtâ anary iwymâry, xidadâ odano modo iwymâry alelâ. ‘Aietaungâ’ kehobyry, aietaungâ. Koendonro aiese on-hondybyem lelâ itaungâ” kekâ. “Ânguy kâdunâguedaundâ. Tâdâjitoguyly tâkezeba itaungâ. Koendâ lelâ itaungâ idânârâ agâ” kekâ eyanmo. Saguhoem Jesus einwântânry modo ara kâinane aguidyly, Jesus eynynonroemba kydatay. Deus kiuntuba kydakâwâm ilâeday. Koendonro, inakai warâ aguienkyly awyly kiuntuba. Deus, pymâ domodo warâ âdaunloenlâ kiynrempyra, kieinwâmpyra warâ kydawyly. Deus eynynâbaom modoram kydâzenokuoly kulâ. Inakai modo aguiensezedyze kydato aiedyly kinmohoem nudupa. Kopaelâgâembaba olâ koendâpa kidyly. Âkelomo tâlâ atogue toenzepa tâsewânize kurâ. Izepamo kydakâwâm; akaemo lâpylâ kyizepa warâ.
Kâmakerim Deus olâ kywynedâ tawyly enenehonwâm. Kagâ koendonroem tawyly enenehonwâm warâ. Koendâ aguitobyry wâgâpalâ kâmakely, kytyendylyguelâ. Inakanhe kitobyry xygakewâm, tâwâlâ ize tawylyguelâ. Tyispirituryguelâ iweloem kyemâ, iweloem kyesezedyly aunloenlâ. Paru iazehodâ wâne paru nawepa-ro myara Deus Tyispiritury kyam ingonodyly. Kâmakerim Jesus Cristo anhetyby wâgâ, Deus Ispiritury kagâ awyly. Deus kâmakely, imeryem kitoem, eagâ aunloenlâ kitoem, koendâpa kydawyly umelâ. Aunloenlâ ise eagâ kydawyly, koendâ kâendylygue. “Inakanhe amitomobyry wâgâ mâsenagazedaymba ise âmaemo” kewâm Jesus eynynonro modoram. Iozeno lelâlâ xirâ âyam kâinwenily.
Deus einwânni modo xurukâ, koendâ adâidyly nimopa itomoem, koendonro aiedyly lelâ nhutuhomoem. Xirâ amyguedyse wato; koendonro xirâ idânârâem. Tito, auguely âyam, atonlo modoram warâ. Âdy wâgâpa kulâ tâseuzeba itaungâ. “ ‘Uguondo tynrenseimbyry imeryem, iweryem warâ wawylygue, tynrenseim urâ’ tâkezeba itaungâ” kekâ arâ aguewâni modoram. Tâjitoguyly kewâni modo agâpa itaungâ. Judeu domodo ezewenry wâgâ tâjihoguzeba itaungâ warâ. Earamopa itaungâ. Âdyem nitaymba awârâ modo; âdy mâkeba awârâ modo. 10 Jesus einwânni modo tygue, tygue ienehonri-ro watay, ton-honre kehoem aguekâ. Iozepa kulâ aguezesedylymo-ro watay, ton-honre kehoem agueonkâ eyanmo. Iozepa kulâ enomedâdyly nimopamo-ro watay, âduaximo kâieneho. 11 Arâ kurâ domodo tygue tygue ienehonrimbyry modo koendâpa tawylygue mawânkâ arâ kulâ aidylymo. Xurudylymo lelâlâ wâne, inakanhe adâidyly inmohomoem, alâ Deus izepa ato anhesezedylymo. Inakanhe aidylymo wâgâlâ koendâpa awylymo xutuly.
Paulo Titoram adâkely nhypygueândo
12 Ártemas atay, Tíquico atay warâ Cretaram kâingonodyse urâ. Asaemo ewy ise kâingonokyly, itaybyanoem. Asaemo ewy awyarâ saintuone, xidadâ Nicopolisram idâ, yagâ oxioze. Udâly ise myarâ kopâ, igâwynu warâ sakaze. 13 Zenas, Apolo warâ Cretadâba âxiguedaymo âdylâ ize atomo âundugâne, koendâ lelâ idâhomoem. Tâzezewenry koendâ xuturim awâkâ Zenas. Idânârâ ize atomogue emawyadâgâmo. 14 Warâ Jesus einwânni modoram aguekâ: “Koendâ lelâ aguine. Kuduano modo âdy peba-ro watay, ipa atomo kududunre. Tynepa kine. Arâ ise ânguy kydawyly kienehonzezedyly” kekâ.
15 Idânârâ taunlo yagonro modo idaenkudyzemo. Atonlo modo xina eataen-ho Jesus einwânni modo xina nhenanâguely lâpylâ.
Deus nhesemo
Deusram koendâ idânârâ mâzehohomoem kâenkadyly.
Xirâ kulâ âyam augueho, Tito.
Paulo