Surat ni
YOHANES
Men Tumbena
1
Wurung men mantarai tutuo' men pore
1:1-4
Surat kani'i muntundunkon Wurung men mantarai tutuo' pore men isianmo tumbenapo tano' balaki' nisidakon. Kai nongorongormo ka' nimiile'mo i Ia tia matamai. Kai nopoororo'upmo tii Ia ka' isianmo nongkoyong i Ia tia limamai.* Yoh. 1:1 Ia men mantarai tutuo' iya'a nipipiile'kon na ko'omai, ka' i kai nimiile'mo i Ia. Koiya'a mbali' i kai sida mompotuutuu' na ko'omuu se' i Ia a men mantarai tutuo' men pore pataka sidutu. Ia mbaripianpo ruru-rurumo tia Tama na surugaa, ka' nipipiile'konmo na ko'omai.* Yoh. 1:14
Upa men kai piile'mo ka' men kai rongormo iya'a, tundunkononmai na ko'omu uga', kada' i kuu uga' sida poowawa pore tii kai. Ka' i kita poowawa pore tia Tama na surugaa ka' tia Anak-Na men i Yesus Kristus. Giigii' kani'i kai tulis ka' nipakatu na ko'omuu kada' i kita sida beles tuu'.
Alaata'ala a ruar
1:5-10
Kani'imari a lele men kai rongor na Anak-Na ka' men kai tadulkon na ko'omuu: Alaata'ala iya'a a ruar, ka' na Ko'ona sianta kapintungan. Kalu i kita mangaan se' i kita poowawa pore tii Ia, kasee i kita tumuo' na kapintungan, mbaka' i kita mimborek ka' sian mongololo' pisiso' men kana'. Kasee kalu i kita tumuo' na karuaran koi Alaata'ala isian na ruar, mbaka' pore a poowawanta tia mian sambana, ka' rara' ni Yesus Anakna Alaata'ala mongoloe'i kita na giigii' dosanta.
Kalu i kita mangaan se' sian dosaon, kita momboreki waka-wakantamo ka' pisiso' men kana' sianta na ko'onta'. Kalu i kita mompotuutuu' na Alaata'ala se' i kita dosaon, Ia bo mongololoikon toon-Na ka' mingilimang men maloos. Ia bo mangampuni dosanta ka' mongoloe'i kita na giigii' wawaunta men sala'. 10 Kasee kalu i kita mangaan se' i kita sian nontoowawau dosa, mbaka' i kita koikoimo tia mangaan se' Alaata'ala mimborek, ka' i kita sian montontoni Wurung-Na na tutuo'ta.

*1:1 Yoh. 1:1

*1:2 Yoh. 1:14