13
Korin duailel agagal oiagab Yesus en petak emen go suban gumamam.
Iz ulis koli ag waiagab ziwas ianai ainarai ebu alamanem. Ag suban dabilan. Uwait nugau Ze guzenai aneun,
“Du aliag ta, ainarai ta, agen agal ze sisiaraimai, agal ze petak ta, tam ta awaramamen.” Lo 19:15
Iz koli ag waiagab ziwas ianai aliag ebu beteimai, dudu ipal ag igul eg memen gusig ze awaremin. Iz ulis ag abai dab tam, gusig ze go koli awarem. Iz koli ag waiagab beteimai, ze iau i awarai. Iz dudu go igul eg mai darem uhu marai. Agen iz Kristus nug ze ailina, maranem go petak aba abiu mabun guzenai. Gonun, ag abe mamamen Kristus go agal igul kasurabun, iau i tuguiai maraneu, go gusig mui tuguiai maraneu. A gegeulanau go ebu noumabun asai memen ziwas ebu, go petak, go gusig tamacag dareun. Bo, ulis go Uwait nugau gusig ebu awau dareu. Igul go sul, ig em ebuan dudu gonugau salau maimai, gusig tamacag darem. Bo, ig go dual awau daimai, Uwait nugau gusig mui ag abai salau mamam.
Ag agal oiagab Yesus en petak emen ta agtal agal igul suban sisiaran. Ag agal oiagab go en petak emen, ag abiu Yesus Kristus go ag abai dareu. Bo, ag agal oiagab go en petak ab tam ag abiu go ag abai i dareu. Iz dabeleu gusig om, ag igual salau sisiaimai, agen ig Kristus nug gonugau salau mabun tapai migeun abe mamamen. Ig Uwait auremun, ag isanaraba, ag igul eg ipal i mamamen. Ag igul naliu maimai, iguan ag Uwait nugau igul suban abai maremun abe mamamen. Bo, ig duailel igual salau naliu abe mabun Uwait aurab tam. Duailel goagal dabeleu igual salau eg memun amam, go iboi, bo, iguan ag igul naliu mai dabun Uwait auranem. Ig Uwait nugau petak ze tonoi mabun igul tub mabun iborain tam. Bo, ig duailel ipal gonugau petak ze tutak sesamorabun isanaranem. Agal oiagab petak emen gusig tapai dabi, uzaneim an duailel ipal agal dabeleu ig gusig tamacag amam, go iboi, ig siksikamam. Ig Uwait auremun, ag gusig tapai daimai, duailel tuguianau pet usalamamen. 10 Iz tubaiman daimai, ag go gonugun ze e sikut wai marem. Ag agal igul eg uteimai, suban dabi, iz koli ag waiagab beteimai, izal gusig go Dubanou Ban nug mileun eim ag koli kasarabun i awarai. Dubanou Ban nug iz gusig go ag isanarabun mileun. Ag eg marabun gusig go milab tam.
11 O zaiar, iz izal ze pocabun ag ‘Kero’ ze awarem. Ag duailel tuguianau usalabun salau gusig macan. Ag izal ze doimai, agal dabeleu tutak maimai, oiagab selai mui dacan. Guzenebi, Uwait nug gonugau ougab nug ag en noumaneu, go oiagab iau dabun gusig maraneu, go ag abai damau.
12 Ag agzozou oiagab nug noumabun abai marabun ebeag pata pataran. 13 Duailel agal oiagab Yesus en petak emen ig ibaig darem unum, agen han ag ‘Kero’ ze awarem.
14 Igual Dubanou Ban, Yesus Kristus nug gonugau ougab naliu eiman ag isanaramau. Uwait nug han ag en ougab noumamau. Ah Wes nug mui agzozou oiagab tutak mui dabun gusig maramau.