11
Pita Zerusalem ban uzan beteimai, igul uligeun go zaugul awareun.
Yesus nugau ze oi aidanemen dudu mui dudu ipal goagal oiagab petak emen go emgasag ipal ebuan duailel Uwait nugau Ze doimai, oiagab ailina domenin. 2-3 Guzenaimai, Pita go Zerusalem uzan koli betena, go Zuda dudu oiagab petak emen go Zuda agal igul sesamorai, goagal enimag galau kuatemenin agen Pita kagagai, auremen, “Na emgasag ipal ebuan dudu agal enimag galau kuatab tam, goagal uzan beteimai, go abai ee zemen.” Guzenai aurina, Pita nug ein igul unum go ebu usaleun awaraimai, eneun,
“Ziwas tub, iz Zopa uzan daimai, Uwait aurai daina, pigai esab tub ninanem tibur galau banou sul wabil eiman, Emes wag eiman esab tub nug tubai tubaim patena, iz waiab noun pemin. 6-7 E go ninanem tibur galau sul oug egun asiu daremen, egun ipal zag, zamai ipal, meg ipal beu beu uligaremin, Guzenaimai, iz du tub nugau zeu sul nug aileun domin, ‘Pita, na asaiba, go egun uligarem ugareiba, zen.’ Guzenina, izan koli auremin, ‘Ban, iz go egun unupag mui iz zabun iborain tam.’ Go du nugau zeu sul nug Emes wag eiman koli aileun, ‘Ein esab Uwait nug naliu usalaimeun nagen go unupag mui i en.’ 10-11 Igul go ziwas ainarai sag guzenina, esab go koli Emes wag sieun. Ziwas go ebutal dudu ainarai go Sisaria uzanan, iz zaueim go daremin ebu palautarena, siemen. 12 Uwait nugau Ah Wes nug na dabeleu asiu i wabun aimai ailina, zaiar wasolig sag e go Zopa uzanan iz ibail ereg Sisaria uzan beteimai, Kornilius nugau zaueim ereg siemun. 13 Kornilius nugau zaueim sina, go nug Uwait nugau tibur gonugau zaueim zoimai tapai daimai, aureun, ‘Na dudu ipal Zopa uzan palautaremen, betei du tub gonugau wanib Saimon-Pita imai alamamen. 14 Gonug na mui, nait gelenar abai zaueim go darem, alai Uwait nugau Ze awaraba, Uwait nug ag imaramau.’
15 Guzenina, iz betei Uwait nugau Ze awaremin, Uwait nugau Ah Wes amegai ig ebiligeb noun sul, go ebalagab han guzenaital noun. 16 Guzenaimai, iz igul go ebu Banou nugau ze aneun petak abe memin. Zon nug duailel ze sil ze ziwaraneun, bo, agen Uwait nugau Ah Wes sil ze ziwaramamen aimai aneun dabelemin. 17 Igul go araog, Uwait nug go emgasag ipal ebuan dudu agal enimag galau kuatab tam, gusig go igual oigeb petak eun gusig omun sul, ag han guzenaital omen. Iz ein gusig nug Uwait nugau salau tapelamau?”
18 Go Pita nugau ze doimai, goagal oiagab siksikaimai, Uwait nugau wanib ulagwag muranemen, ‘Guzenaimai, emgasag ipal ebuan dudu han go Zuda duailel sul, Uwait nug muzmuz dabun oiagab kekulabun iboin.’
Antiok uzanan duailel.
19 Stiven wina, noumeun ziwas ebu, oiagab petak emen dudu go emgasag unum uminai wanemen. Dudu ipal Ponisia agaig ebu wanemenin. Dudu ipal Saiprus em waug mui, Antiok uzan mui, wanemenin. Go beteimai, Zuda duailel sag Yesus nugau ze marai aidanemenin. 20 Bo, Saiprus mui Sairini uzanan dudu ipal agen Antiok uzan beteimai, duailel Grik emgasag ebuan goagal enimag galau kuatab tam, Yesus nugau ze maremen. 21 Uwait nugau gusig go abai darena, duailel asiu goagal oiagab ailaimai, Yesus en oiagab petak emenin.
22 Zerusalem uzanan oiagab petak emenin dudu go goagal ze doimai, Barnabas Antiok uzan palautina beteun. 23 Go beteimai, Uwait nug gonugau ougab naliu eiman go isanareun uligaimai, gonugau ougab siksikeun. Guzenaimai, gonug duailel goagal oiagab petak emenin gusig mabun dabeleu asai mareun. 24 Barnabas du naliupet gue, go Uwait nugau Ah Wes mui gonugau ougab gusig petak eun. Guzenaimai, duailel asiu goagal oiagab ailaimai, Dubanou Ban en oiagab petak emenin.
25 Guzenaimai, Barnabas go Sol Tarsus uzan dareun tulorabun waneun. 26 Go betei tuloroimai, koli Antiok uzan imarai aleun. Wai go ebu, zaug dual go ebu daimai, oiagab petak emenin duailel asiu Uwait nugau Ze marai daremen. Uzan tub duailel agen amegai duailel goagal oiagab petak emenin wanimag Kristen maremen. Wanimag go zebigeg ‘Kristus sesamoranem duailel.’
27 Ziwas go ebu, oluol ananemen dudu ipal go Zerusalem uzaneim Antiok uzan nomen. 28 Du tub nugau wanib Agabus, Uwait nugau gusig mui asaimai, awareun, ‘Aiu ses em e ebu we banou pet zumau. We banou go Rom nugau gumaneun emgasag unum zumau.’ (Sisar-Klodius emgasag gumaneun du dareun ebu go petak zoun.) 29 Gonun, Yesus nugau ze sesamoremen dudu agen duailel goagal oiagab petak emenin Zudia agaig darem isanaraporoi en aiwag palautai marabun ze patemenin. Unum goagal aiwag uligaimai, ipal palautai maremenin. 30 Guzenaimai, go aiwag gotulai maimai, Barnabas Sol dual goagal ebeagab ebu mina, oiagab petak emenin duailel go Zudia agaig goagal gumaranem dudu banban marabun oi betemenin.