15
Igag dudu ipal isanarabun, iguaen sag i dabelab.
Ig igual oigeb Uwait en petak gusig emun, gonun, duailel ipal agal oiagab petak gusig i emen iguan go isanarab. Ig igual oigeb naliu usalabun sag i dabilab. Tam, ig unum tutak tutak igual zaiger agal oiagab naliu isanarabun dabilab. Igul gonug duailel go agal oiagab Uwait en petak emen go gusig maramau. Kristus gonugtal gonugau ougab naliu usalabun salau i meun. Tam, go Uwait nugau ougab naliu usalabun salau meun. Uwait nugau ze nug guzenai aneun,
“Duailel ipal agen na eg ze aizemen. Eg ze go han iz ebilab ze memen.” Buk Song 69:9
Ze unum getal Uwait nugau agau ebu sikut wemen go ulis ig abai migeu. Gonugau zeze ipal ig uhu mui gusig tapai dabun abai migeu. Zeze ipal ig Uwait nugau igul suban abe mabun abai migeu, gonun, igul gonug igual oigeb Uwait en petak emun gusig usalamau. Gonun, ig Uwait nug imaigabun oigeb siksikai mui gumei damam.
Gonun, iz guzenai anem, Uwait nug igag gusig migena, igag unum uhu oimai, gusig tapai daimai, igual oigeb go en petak emun go gusig mai dab. Iz Uwait auremin, go nug ag Yesus Kristus nugau igul sesamorabun agal oiagab tutak tulai mamamen. Gonun, agal oiagab tutak sag gotulai damamen. Uwait go igual Dubanou Ban, Yesus Kristus nugau Uwait, go han gonugau memeg pet. Gonun, ag ereg gotulaimai, ag Uwait nugau wanib ulagwag mamamen.
Kristus nug ag Uwait nugau ug usalai maraimai, igareun. Guzenina, duailel agen Uwait nugau wanib ulagwag mamam. Ag agzozou oiagab siksikai mui daimai, gonugau igul sesamoraimai, agal zaiagar isanaramamen. Kristus nug ag go dual dabun igareun sul, agen han agal zaiagar ag abai dabun igaran. Iz ag awarem, Kristus go Uwait nugau salau du, go nug Zuda duailel isanareun. Gonun, Uwait nug Zuda agal embigeg abai baib meun go petak sesamoreun abai mareun. Kristus go igul go guzenina, Uwait nug baib meun go petak pet zoun. Kristus nug Zuda duailel isanaraimai, go emgasag ipal ebuan duailel ag en han bisomag piaraimai, igareun, gonun, agen Uwait nugau wanib ulagwag macanem. Getal Uwait nugau ze nug guzenai aneun,
“Igul go en, iz emgasag ipal ebuan duailel ula ebu daimai, na en kabal waimai, nait wanim ulapwag mizai.” 2 Samuel 22:50
10 Kolital Uwait nugau ze tub nug eneun,
“Ag emgasag ipal ebuan duailel, ag Uwait nugau duailel abai ereg gotulaimai, siksikai dacan.” Lo 32:43
11 Kolital Uwait nugau ze nug guzenai aneun,
“Ag emgasag ipal ebuan duailel unum, ag Dubanou Ban ulagwag moron. Em ebuan duailel ag unum gonugau wanib ulagwag moron.” Buk Song 117:1
12 Aisaia nug Kristus en guzenai aneun,
“Devit nugau memeg, Zesi gonugau ug eiman du tub go alaimai, emgasag ipal ebuan duailel gumaramau, gonun, duailel go ag go nug alai ag ibalagab igul naliu mabun gumei damam.” Aisaia 11:10
13 Iz ag en Uwait auremin, agen goen agal oiagab petak ebi, go nug ag isanaraba, agal oiagab selai daimai, oiagab naliu mui go nug alai ag ibalagab igul naliu mabun gumei damamen. Gonun, Uwait nugau Ah Wes nug ag gusig maraba, ag oiagab siksikai mui gumei damamen.
Pol go gonugau salau macaneu en aneu.
14 O zaiar, izal oiab oug iz abiu ag igul naliu pet duailel ipal ibalagab macanemen. Iz abiu ag Uwait nugau igul suban abe macanemen, gonun, agen agal zaiagar igul naliu mabun abai marabun iborain. Igul eg i mabun han abai marabun iborain. 15 Bo, iz ze ipal sikut wai maremin ag agau sikut wemin nanalaimai, koli gusig dabilan. Uwait nug gonugau ougab naliu ebu iz salau mileun, gonun, iz ze go gusig sikut wai maremin. 16 Yesus Kristus gonugtal iz gonugau salau du emgasag ipal ebuan duailel isanarabun tapai mileun. Uwait nugtal iz emgasag ipal ebuan duailel isanarabun agal ula dabun du sul tapai mileun. Uwait ula dacanemen dudu ag agal enimag duailel isanarabun Uwait muranemen sul, iz han emgasag ipal ebuan duailel isanarabun izal enim tabug Uwait muranem. Iz ag gonugau Ze Naliupet tapaimaranem. Uwait ula dacanemen dudu agen duailel agal ece Uwait muranemen sul, iz emgasag ipal ebuan duailel agal oiagab Kristus en petak abun isanaraimai, go Uwait nugau duailel usalabun igaracanem. Uwait nugau Ah Wes nug agal oiagab oug alai darena, Uwait nug gonugau ougab selai mui ag gonugau pet dabun igaramau.
17 Guzenaimai, iz Yesus Kristus nug dual pezai daimai, Uwait nugau salau mai darem en iz izal wanim ulapwag macanem. 18 Kristus nug Uwait nugau salau unum mai dareu, guzenaimai, iz salau ipal duailel ipal agen memen iz go en awarab tam. Kristus nug gonugau salau izal ebe ebu meun, iz go en petak awarai. Salau go ebu emgasag ipal ebuan duailel ag Uwait nugau Ze suban sesamoranemen. Ag izal ze doimai, izal igul uligaimai, sesamoranemen. 19 Ag Uwait nug iz gusig milena, gugeg beu beu, igul beu beu mui mina, ag uligaimai, ag gonugau ze sesamoremenin. Uwait nugau Ah Wes nug iz isanilena, iz Uwait nugau gusig abai marabun igul go guzenemin. Guzenaimai, iz Zerusalem ban uzanan betei Ilirikum agaig abu huia go betemin. Gonun duailel unum Kristus nugau Ze Naliupet awaremin. Guzenaimai, iz izal salau unum poemin. 20 Uzan asiu duailel ag Kristus nugau ze i duacanemen ebu, iz gonugau Ze Naliupet awarabun betemin. Iz go guzenanemin, einen, dudu ipal agen uzan ipal amegai betei salau memen ebu, iz go ebu koli izal salau i mai aimai gusig dabelemin. 21 Bo, Uwait nugau ze nug guzenai aneun,
“Duailel, du tub nug Uwait nugau Ze getal awarab tam, go gonugau ze doimai, go abe muramam. Ag getal gonugau ze duab tam, ulis, ag zebigeg abe mamam.” Aisaia 52:15
Pol go Rom ban uzan piabun dabeleun.
22 Iz ag waiagab bitabun umkoskos dabelacanem, bo, iz go uzan ipal salau asiu mui, gonun, iz ag waiagab bitabun iborain tam.
23 Ulis, e uzan ipal izal salau unum poemin. Wai asiu iz ag uligarabun dabeleimai, iz ulis ag waiagab bitamoroi. 24 Iz Spen emgasag bitabun, beteimai iz ag piapiarai bitai. Iz ag abai ban i danai, bo, iz ag piaraimai, siksikanai. Guzenaimai, iz Spen emgasag bitamoroi aimai, agen iz abu ebu isanilamamen.
25 Bo, ulis iz Zerusalem ban uzan Kristen duailel go ebu darem isanarabun bitamoroi. 26 Go einen, Zuda duailel oiagab petak emen Zerusalem uzan darem, go ecesab tamacag darem. Guzenina, Kristen duailel Masedonia agaig mui Akaia agaig mui darem agen aiwag gotulaimai, duailel go isanarabun guzenemen. 27 Duailel go ag agal oiagab selanau mui go igul go guzenemen. Petak, Zuda duailel agen emgasag ipal ebuan duailel Uwait nugau Ze maraimai, goagal doropag isanaremen. Guzenina, emgasag ipal ebuan duailel agen ereg Zuda duailel isanarabun enimag ebuan ece maraporoi. 28 Iz salau go poaimai, aiwag oimai, ecesab tamacag duailel Zerusalem darem maremin, Spen emgasag bitabun abu ebu beteimai, i mai daimai, ag piarai. 29 Iz abiu iz ag alai uligaraimai, Kristus nug ig isanigabun Ze Naliupet unum awaremin, ag doimai, agal oiagab banban siksikamau.
30 O izal Kristen zaiar, igual Dubanou Ban, Yesus Kristus nug ig ereg gonugau salau mabun tapai migeun. Guzenaimai, Uwait nugau Ah Wes nug isanigena, ig igual oigeb petak emun zaiger en oigeb nug noumamau. Gonun, iz ag gusig awarem, izal salau en ag iz ibail gusig tapai daimai, Uwait gusig aurebi, go nug iz isanilamau. 31 Dudu ipal Zudia agaig darem agal oiagab Yesus en petak ab tam agen iz eg milaporoi, gonun, agen iz goagal ebeagab ebuan oilabun Uwait auramamen. Ag han Uwait auran, Kristen duailel Zerusalem uzan darem, ag oiagab selai mui aiwag go emgasag ipal ebuan Kristen duailel ebalagab umamen. 32 Uwait nugtal iz ag waiagab alabun ailaba, go petak iz ag waiagab alai. Iz oiab siksikai mui ag waiagab alaimai, ag abai ereg i mai dai, gonun, ig iguazozou gusig mai damam.
33 Izal ze poabun, iz Uwait aurem, go nug ag abai ereg damau. Gonug sag igual oigeb selai dabun gusig migamau. Go petak!