28
A Bagetua ne Huriki a Prister
(Nimariu 39:1-7)
“Na tahuna o hamule o taki e turamu e Aron turana e tuna bakovi, e Nadap, e Abihu, e Eleasar, e Itamar, ri gi valai vomu. O tuli tala ria na kurukurune huriki a Israel, o gamai ria ge ria a prister nau. O rata a maka bagetua ni gamai ne Aron ge rodo, ge mata tebi, ge mata hateka vona. O taki e huriki a mari ni rahi a bagetua, ri gi rata a maka bagetua ne Aron, ge rodo na tahuna ge bele manga a prister nau. E huriki a mari ri gi vakabagetu a bagetua nga, a kala kiroko na ngala, a kala kiroko tara, a nirodo ola ola, a siot, a hoi, a palabele. A maka bagetua ni gamai nga, ne vona e Aron turane huriki e tuna bakovi, ri gi bagetu vona na tahuna ri rata a leho na prister. Ri gi vakabagetu a maka nirodo nga, na hotu gomagoma, na hotu kuakua, na hotu vururu ni rata na vuna sipsip, a hotu ni rata na gol.
6-8 “A bagetua na prister ni gi rata na hotu gomagoma, a hotu vururu, a hotu kuakua, a vuna sipsip ni kalu vururu. Muri ni gi vakabagetu na gol. A palabele na loho ni gi rata ge tangotatea a bagetua, a palabele tara ne vona ni rea halui a kakaina prister.
“O bole a kedo oniks i rua, o here a rane huriki e tune Israel i ravulu a polona i rua. 10 O here a rane ria ge ramai a nipodane ria. A rana bakovi ala polotara o here na kedo tara, a rana bakovi polotara tabu o here na kedo tara. 11 Ra leho iea, o habia na bakovi i lohoka ni here na kedo, ge here a rane huriki e tune Israel. O bole a gol ge rata a bagetua ge nugutata tora a kedo nga. 12 O kolo ra kedo nga na palabele i rua na loho, ge tabuli ga kilakila na kabu i ravulu a polona i rua ne Israel. E Aron ge huraki na lohona a rane ria na matane BAKOVI DAGI, ne vona ni luhoi mule e huriki a viri vona. 13 O taki ria ri gi rata na gol a bagetua ge rua, 14 a sen ge rua ni gi rata na gol kabakaba ni gi viri, ni gi kolo dili na bagetua na gol.
A Kala na Ngala
(Nimariu 39:8-21)
15 “O bolea tara tabekena kala kamumu o ratea tara kala, ne vona ni ru na ngalana prister dagi. Ra kala iea ne vona ni bole a lohokanga na ningaru na Vure. Ra kala iea o vakabagetua na hotu ni rata na gol, na hotu gomagoma, na hotu kuakua, na hotu vururu. 16 A niolana kala kiroko iea ge 44 sentimita, a nibolana ge 22 sentimita. Ni gi pilu na kurukuruna ge tabuli palupu a harena ge rua. 17 O kolo dili na tete ge va a kedo parahidi. Na mugana tete o kolo dili a kedo a rubi, a topas, a beril. 18 Na ruana tete o kolo dili a kedo a emeral, a sapaia, a daiman. 19 Na toluna tete o kolo dili a kedo a iasint, a aget, a ametis. 20 Na vana tete o kolo dili a kedo a krisolait, a oniks, a iaspa. O kolo a kedo parahidi na bagetua kiroko na gol, muri o kolo dilia na kala. 21 O here a rane huriki e tune Israel ala ravulu a polona i rua na kedo nga. A kedo ge taku ni gi here vona a rana a kabu ge taku.
22 “O bole a gol kabakaba, o ubi ge lili kiroko, o viri a sen ge rua, ge manga a mota ge ne vona a kala na ngala. 23 O rata a halui ge rua, ni gi varomu na nimodo polomeli na kala kiroko na ngala. 24 O bole a sen nga o varomu na halui i rua. 25 Na harena sen nga i rua o varomu dili na palabele a bagetua, ge nugutata a kala na prister dagi. 26 O rata tabu a halui ge rua o kolo pololilo, polotano na nimodo na kala na ngalana prister. 27 O rata na gol a halui ge rua, o kolo na palabele i nugutata a kala, tabukoi na palabele a prister i rea halui ia vona. 28 O bole a mota gomagoma o kolo dili na kala na ngala a halui ge rua, muri o kolo lakea tabu na bagetua, bara i tabuli tora a bagetua na ngala.
29 “Na tahuna e Aron i dili na Tabeke Nitaba, bara i bolea a kala kiroko iea, i tahoka a rane huriki a kabu ne Israel i ravulu a polona i rua, ge kolotatea na ngalana. Na tahuna a masia i kolotatea na ngalana a kala kiroko iea, iau, e BAKOVI DAGI, bara luhoi mule e huriki a viri nau, a Israel. 30  * Gi 27:21; Vin 33:8; Esr 2:63; Neh 7:65O ru a kedo* Ra kedo nga e Urim e Tumim. i rua ne vona ni bole a lohokanga na ningaru na Vure, pololilo na poket na kala na ngalana prister. Na tahuna e Aron i dili i pesi na matane BAKOVI DAGI, ge bole dili ra kedo nga. Na parava vakaroro ge koloa na ngalana ra kala iea, ge valai, ge bole a lohokanga na a ra maki e huriki a Israel ri gi rata.
A Maka Kala Ranga ne Huriki a Prister
(Nimariu 39:22-31)
31 “O rata a nirodo ola ola na hotu gomagoma. 32 A murina gigi ge dili vona, ni gi rahi na hotu gatuka, i uka ma ge marape. 33-34 O bole a hotu gomagoma, a hotu kuakua, a hotu vururu, o rahi dili a naro ge manga a kanena kai a pomigranet polotano na bagetua na prister. Na koropalana pomigranet, o rahi dili a belo kiroko ni rata na gol ge tavore. 35 E Aron ge rodoa a bagetua iea, ge ratea a leho na prister. Na tahuna i valai tabukoi nau na Tabeke Nitaba, na tahuna i hamule pori, e huriki bara ri longoa a nangina belo. Ia i uka ma i ramaia a naro iea bara i mate.
36 “O bolea a gol kabakaba, o ratea a hulongi, o herea vona a ngava iea, ‘Ne vona e BAKOVI DAGI.’ 37 Muri o bolea a mota gomagoma o kolotatea a hulongi, muga na hoi na prister dagi. 38 Na parava vakaroro e Aron ge kubea ra hoi iea i tahoka a hulongi. Lakea iau bara bolea vona a nihabi ni gamai i habia nau e huriki a Israel. Ria bara ri rata ruru ranga naro na nihabi, e Aron bara i bole a rarenga.
39 “O bole a hotu kamumu, mu rahia a harena siot ge tora. O ratea a hoi na kala kamumu ge kubea e Aron. O bolea a tabekena kala o ratea a palabele kiroko, o rahi dili vona a maka bagetua kamumu. 40 O rata a maka siot, a palabele kiroko, a hoi, ne vona e huriki e tune Aron bakovi, ri gi bagetu vona, ri gi mata hateka na matane huriki. 41 O vakarodoa na bagetua e Aron, e huriki e tuna. O vakarodo lobo ria, muri o gamai ria, o biri ria na nibiri, o habi ria nau, ge ria a prister, ri gi rata a leho nau.
42 “O rahi a poho ri gi rodo, ma ge lele a tagane ria. 43 E Aron turane huriki e tuna, ri gi rodo a poho nga na tahuna ri lakea na dede, ri gi rata a leho pololilo na Tabeke Nitaba, o na tahuna ri dili na Kape na Vaponga nau. Ria i uka ma ri rata mavonga, bara ri tahoka a ngava, a rabalaki ria. “E Aron turane huriki a hamona ri gi ramai vakaroroa a vinara iea.

*28:30: Gi 27:21; Vin 33:8; Esr 2:63; Neh 7:65

*28:30: Ra kedo nga e Urim e Tumim.