4
E Huriki a Israel Ri Ru Kadolu a Kedo o Gilgal
Na tahuna e huriki ri laho polo lobo vona a naru e Iordan, e BAKOVI DAGI i takia e Iosua, “O vulaki a bakovi ge ala ravulu a polona i rua. O bole tala ria na kabu takutaku ne Israel. O taki ria ri gi bole a kedo ge ravulu a polona i rua na kurukuruna naru e Iordan, na hini i pesi vona e huriki a prister. Ri gi bole a kedo nga ri gi bole lakea na hini mu rata a mada vona na rodo.”
Lakea e Iosua i vulaki a bakovi ala ravulu a polona i rua na kabu takutaku ne Israel, i taki ria, i ta maea, “Mu puru na naru e Iordan, mu ule mule e huriki a prister ri kaloho a Tava na Ngava Dagi ne BAKOVI DAGI a Vure ne mua. A bakovi ge taku ge bolea a kedo ge taku. Ra kedo nga i ravulu a polona i rua i muri mai a kabu ne Israel. Mu bole mu kaloho valai. A maka kedo nga ge a kilakila ne vona ni vakalohoka e huriki na maka maki dagi e BAKOVI DAGI i rata. Muri ma na tahuna e huriki a hamone mua ri gi nana, ‘I navai a kedo nga ri tabuli maea?’ Mu koli mu ta maea, ‘A naru e Iordan i mara, ni kaloho polo a Tava na Ngava Dagi ne BAKOVI DAGI. I mavonga ra kedo nga ne vona ni vakalohoka vakaroro e huriki a Israel vona.’ ”
Lakea e huriki a bakovi ri rata manga a ngava e Iosua i taki. Ri puru na kurukuruna naru e Iordan, ri bole a kedo i ravulu a polona i rua, i ramai a kabu ne ria a Israel i ravulu a polona i rua, ri kaloho valai na mada, ri ru kadolu. E Iosua i bole tabu a kedo i ravulu a polona i rua na kurukuruna e Iordan, i vakapesi na hini ri pesi vona e huriki a prister ri kaloho a Tava na Ngava Dagi. A maka kedo nga ri tababana mona.
10 E huriki a prister ri pesi na kuru­kurune Iordan i harena na tahuna e Iosua i rata lobo a maka maki e BAKOVI DAGI i vakuku ia vona, i ramaia a ngava ne Moses. E huriki ri malaviriri kunana ri bele na gagana tara. 11 Na tahuna ri bele pali, e huriki a prister ri kalohoa a Tava na Ngava Dagi, ri muri, ri bele taho ria, ri vano ri pesi muga tabu ne huriki. 12 E huriki a tara ne Reuben, ne Gad, a kalavana a kabu ne Manase ri bole a maka lebo na vabinga, ri muga e huriki, i manga a ngava e Moses i taki. 13 E huriki ri lakea na vabinga ri ala rangale ravulu va (40,000). Na matane BAKOVI DAGI ri vano ri bele na bila tabukoi na tanga dagi e Ieriko. 14 E huriki a Israel ri matai a maka maki e BAKOVI DAGI i rata vona a parava iea, ri togoa e Iosua, i manga hosi ri togoa e Moses.
15 E BAKOVI DAGI i takia e Iosua 16 ge taki e huriki a prister ri gi kalohoa a Tava na Ngava Dagi, ri gi pagitala na naru e Iordan, ri gi sike valai.
17 Lakea e Iosua i taki ria. “Mu pea a naru e Iordan mu sike valai.” 18 Na tahuna e huriki a prister ri kaloho a Tava na Ngava Dagi ne BAKOVI DAGI ri bele pali na gagana tara, a naru e Iordan i tuka, i tua hateka tabu.
19 E huriki a Israel ri laho poloa a naru e Iordan na ravuluna parava na mugana keva, ri rata a mada na tanga e Gilgal, tabukoi o Ieriko na tabeke na nirikena haro. 20 E Iosua i vakapesi o Gilgal a maka kedo i bole e huriki a bakovi na naru e Iordan. 21 Lakea e Iosua i taki e huriki a Israel i ta maea, “Muri ma e huriki a hamone mua ri gi nana e huriki e tamane ria, ‘I navai a maka kedo ni ru palupu maea?’ 22 E huriki e tamane ria ri gi koli ri gi ta maea, ‘Ra kedo nga a kilakilane huriki a Israel ri laho polo na naru e Iordan na tahuna i mara.’ 23 A ru a kedo nga, a vuhuna e BAKOVI DAGI a Vure ne hita i ratea a naru e Iordan i mara, lakea si valai si bele koea, i manga a hini i ratea a Dari Vururu i mara, si laho polo vona si valai. 24 E BAKOVI DAGI a Vure ne hita i ratea a maki iea, ge vakasiri e huriki na tabeke lobo na malala ri gi lohoka vona a nitora vona, lakea si gi kavurike vakaroroa.”