1 JÓÁA
Tujkénú Jóáa cáátúnuháámɨ
1
Mepájtyeténé uubálleju
Ámúhakye ó caatúnú Críjtodítyú dííbyej tééveríi Píívyéébe meke pájtyetétsóóbedítyú íjcyáné uubálle. Diibyéhjáa ihdyu iíjcyadúré ícyahíjcyá ipíívyema íjcyátuube ííñujɨ́i ípívyéévétúné ɨhdéjuco. Áábekée muha maájtyúmɨɨbe íhjyuváné muha mélleebóhi. Aabée bóhówáávéébedítyú íjcyáné uwááboju íñe ámúhakye ó úúbállehíjcyá múijyú medsɨ́jɨvéjúcóóítyúne bóhɨ́ dííbyedítyú meújcúné uwááboju. Aabéhjáa ihdyu iíjcyadúré Cááníma ícyahíjcyároobe botsíi méhdivu bóhówaavéhi. Aanée páneere dibye méénunéhjɨ́ muha máájtyumɨ́hi. Áhdurée dibye íhjyuváné muha mélleebóhi. Aane ámúhakye ó úúballé ímí tsame meíjcyame menáhbévájcatsí íñe muhdú muha Cááni Píívyéébeé, diibye Ílli Jetsocríjtoo, íjcyámútsima meíjcyadu. Aane ámúhakye ó úúballé tééneri ámuha meímíjyuúki.
Píívyéébedi ɨ́mɨááju
Ááné uwáábojúu dííbyere Jetsocríjtó múúhakye úwaabóné íñe ámúhakye ó úúballé Píívyéébe ɨ́mɨáábé íjcyáábedi ɨ́ɨ́né imítyú íjcyatúne. Áábeke ‘ímí ó úraavyé’ menéérome ímítyunéhjɨ́ meméénúhajchíí íllure máallíhi. Áánetu ɨ́mɨáábé dibye íjcyadu meíjcyáhajchíí ímí ménahbévájcatsí pamévamáye. Áijyu tsá ɨɨná máhallúrí íjcyájúcootú tsúúcajáa Ílli Jetsocríjtó ítyujpácyó iwáágóóneri páneere méimítyú ímíbájchónélliíhye.
Áánetu ímityúmé meíjcyarómé ‘tsá ímítyuube o íjcyatúne’ menéhajchíí íllure máállímyeímyé pañe tsá ɨ́mɨáájú íjcyatúne. Árónáa ihdyu Píívyéébe ɨ́mɨáábé íjcyaabe iñéhdu méénúúbeke méimítyuháñé meúúbálléhajchíí méhdi ɨɨ́dáátsóvéne mééma ímíbájchoobe páneére. 10 Áánetu ‘tsá múijyú ɨ́ɨ́né imítyú o méénutúne’ menéhajchíí Píívyéébeke állíu múnáájpidi médillóhi. Aane ehdu menééme tsá ímí dííbyé uwááboju mecáhcújtsotúne.