1 TIMOTÉO
Tujkénú Timotéo éllevu Páávoro cáátúnuháámɨ
1
Duurúvaju
Oo Páávoro o íjcyáábekée Mépájtyetétsoobe Píívyéébe picyóó Jetsocríjtodítyú íjcyáné uwááboju úwááboobéré o péhíjcyaki. Aabe íhyaamɨ diéllevu ó caatúnú ópée o úwáábóneri Píívyéébeke u cáhcújtsónéllii ávyeta tájtsɨɨménédú uke o ɨ́jtsúcunúúbé Timotéo éllevu. Aane ihdyu óvíi meke ɨɨ́daatsóllédú íjcyamútsí Máavyéjuube Jetsocríjtoma uke pɨ́aabó ɨ́búwajɨ́ɨ́ u íjcyaki.
Átérééné uwáábotu Páávoro teɨ́búwajtsóne
3-4 Muuráhjáa Matsedóóniá iiñújɨvu o péébe uke ó neíñú Éépetsóvú u cóéváne tétsii átéréenéhjɨ́ ɨ́hdé múnáaúvúu ícyahíjcyanéhjɨ́ úwáábohíjcyámeke u bóíjcyu ditye teene iúwaabójúcóótuki. Muurá bañúháñé ténéhjɨríyé meíjcyame tsá meméénúítyuró Píívyéébée tsíjtyeke ɨ́mɨáájuvu mewáájácútsóiñévú meke níwaavéne.
Áánéllii uke o néé diityéké u úwáábo ɨ́ɨ́né ɨ́jtsaméí ɨ́ɨ́buúúneri íjcyájúcootúmé tsaímíyé Píívyéébeke icyáhcújtsóne iwájyújcatsí muhdú ɨ́mɨááné mewájyúcatsíhdyu. Ehdu iíjcyaíyótsihvu tsaate ɨ́ɨ́netú diityéké pɨ́áábóítyúnéhjɨríyé ityáhjájcatsíñe tsá tehdu íjcyatúne. Aame muurá imíllerá Píívyéébé taúhbájú uwáábojte iíjcyane. Árónáa tsá ditye wáájácutú ɨ́ɨ́nélliihyéhjáa ímichi meke téénevu dibye ájcune. Úwáábohíjcyámé íévenéré iwáájácutúne.
Muurá ɨ́ɨ́nélliihyéhjáa meke dibye téénevu ájcune mewáájácúhajchíí tehdújuco teéne. Tsá teene taúhbaju tsaímíyé íjcyámé wáábyuta íjcyatúne. Muurá ihdyu meúwaabóné cáhcújtsotúmé ímítyunéhjɨ́ méénuhíjcyámé wáábyuta teéne. Píívyéébeke ávyejúúlletúmé dsɨ́jɨvétso múnaa, cáánímuke, tsɨ́ɨ́júmuke, dsɨ́jɨ́vétsohíjcyámé wáábyuta teéne. 10 Áhdure ihdícyáméhjɨma idyómácójcatsíñe, tsamééré wajpíímú walléémú dómácócatsíhíjcyámé wáábyuta teéne. Mɨ́amúnáadívú náhjɨ́hénuhíjcyáme, állíu múnaa, pánehjɨ́dú imyéénúityúné íhjyúvahíjcyáme, ɨ́mɨá uwááboju íllure éhdɨɨvállehíjcyáme, éhdúmé wáábyuta teéne. 11 Ááné uwááboju muurá íñe ɨ́mɨáájú pajtyéteju úwááboobéré ó pehíjcyá Píívyéébée oke níwaavéne.
Páávoro duurúvá Píívyéébe dííbyedi ɨdáátsovéne
12 Áánéllii mítyane ó téhdujtsó Máavyéjuube Jetsocríjtoke ávyetáa múhdurá o nééróóbeke oke téénevu ipícyóóbeke dibye tsɨ́pátsohíjcyánélliíhye. 13 Dííbyedíi o úúhɨ́vaténe dííbyé cahcújtso múnáadi o ɨ́cúbáhrahíjcyáróóbeke oke téénevu pícyoóbe. Árónáacáa ihdyu táwaajácútubááné ehdu ó dárɨ́ɨ́vémeíhijcyá dííbyekéikyée o wáájácútúnélliíhye. Áróóbedíi ihdyu Píívyéébe óhdi ɨ́dáátsovéhi. 14 Aabe oke mítyane pɨ́áábóneri íñe Críjtoke o cáhcújtsóóbedívú o cátsɨ́páávéne botsíi pamévakéré ó wajyúhi.
15 Áánéllii ó ijyácunúhijcyá pámeere dííbyeke cáhcújtsóíyóneri. Muuráhjáa ɨ́mɨááné mewájyuri tsaabe ííñujɨ́vú ímityúmé meíjcyámeke ipájtyetétsoki. Aanéhjáa muurá oo pámé ehnííñevúré ávyétá imítyuúbe. 16 Áróóbedíi óhdi Píívyéébe ɨɨ́dáátsóvéne oke ímíjpyetétsó muhdú pámeere ímityúmé íjcyárómeke iwájyune tajtyééveri iúújétsoki. Áánetu méwaajácú pámeere ímityúmé íjcyarómé Críjtoke icyáhcújtsócooca újcuíñé múijyú ɨdsɨ́jɨvéjúcóóítyúne bóhɨ. 17 Áánéllii metsu Píívyéébe apáábyéré íjcyaabe múijyú muhdú íjcyáítyuube pane wáájácúúbeke maávyéjútsohíjcya maájtyúmɨ́túróóbeke. Ehdu teéne.
18 Ahdícyane Llihíu Timotéoj, imíchi díícyáne ɨ́hnáhóóróné pañe ímíñeúvú tsaɨ́ɨ́buwáré díícyáne dúwááboco Píívyéébé ihjyúvúu uke o níwaavéné muhdúhjáa ménahbémú dííbyere túkévéjtsóneri úhdityu néhijcyádu. 19 Muurá tsaate ímí iíjcyáiyóné wáájacújúcoorómé tehdu iíjcyane iímíllehíjcyátúné nɨ́jcaúvú ílluréjuco tútáváávehíjcyáne. Ááne ílluréjuco Críjtodi ditye úúhɨ́vatéhijcyáne. 20 Tehdúu Himenéomútsí Arejáádorómá dárɨ́ɨ́vémeíñéllii diityétsikye ó ɨ́hvejtsó Naavéné hójtsɨ́ pañévú dityétsí iwáájácu Píívyéébeke múhdurá idyárɨ́ɨ́vehíjcyáne.