2 TETSARONITSÉÉTSE
Hállúvúeháámɨ́ Tetsaróónicárí íjcyáme éllevu Páávoro cáátúnuháámɨ
1
Duurúvaju
Ámuúha Tetsaróónicá múnaa múúhá nahbémuj, íhyaamɨ íñe tsiiñe muha mécaatúnú ámúha éllevu oo Páávoroo, Tsibáánoo, Timotéoo, íjcyame elle ámuha meíjcyame tsaímíyé Máavyéjuube Jetsocríjtomútsikye Méécááni Píívyéébema meúráávyehíjcyáme éllevu. Aamútsí ihdyu óvíi ámúhakye pɨ́aabó ɨ́búwajɨ́ɨ́ ámuha meíjcyaki.
Ímítyúmema Píívyéébe ímibájchoju méénuíñe
Ámuúha múúhá nahbémuj, muurá Píívyéébeke muha météhdútsohíjcyá ámúhá hallúvú ímí dííbyeke ámuha mecáhcujtsómé mewájyújcatsíñélliíhye. Mítyane muha méimíjyúú ámuha meɨ́cúbáhrámeíyóné pañe ímí dííbyeke ámuha mecáhcújtsóne meúráávyéneri. Aane muha méúúbállehíjcyá tsijtye dííbyé cahcújtso múnáake. Ehdu muurá ámuha meɨ́cúbáhrámeíhíjcyáneri ámúhakye waajácútsoobe ɨ́mɨááné tsúúca dííbyé avyéjúejte ámuha meíjcyane. Áánéllii ámuha méɨ́cúbáhrámeíhijcyá ɨ́mɨáámeréjuco ámuha dííbyema meíjcyaki.
Árónáa ihdyu eene ámúhadi ɨ́cúbáhrahíjcyámeke téhdure ɨ́cúbáhráiíbye. Áánetu ihdyu meɨ́cúbáhrámeíhíjcyánetu meke állíjchútsóiibye múijyú Máavyéjuube Jetsóó ɨ́htsutúmé níjkyéjɨ múnáama cúújuwádú péétécunúnéj pɨɨne tsáácoóca. Ehdu tsááiibye íñe Píívyéébeke iéhdɨɨválléne dííbyedítyú íjcyáné uwááboju ɨ́mɨááné íjcyáneri ɨ́ɨ́cúvehíjcyátúmeke ɨɨ́cúbáhraki. Aame ílluréjuco wágóóóveíñé múijyú nɨ́jkéváityúné ɨɨ́cúbáhrámeííhullévu. Aame tsá múijyú dííbyé avyéjú ɨ́htsutúné íjcyane ájtyúmɨ́ityúne. 10 Ehdu muurá méénúiibye Ávyéjuube Jetsóó tsiiñe itsáácoóca. Áijyu dííbyeéjté meíjcyame dííbyeke maávyéjujtsómé méduurúvaáhi. Muurá téijyu tsaméhjɨ́ dííbyema méíjcyaá dííbyé uwááboju muha ámúhakye meúwáábohíjcyáné ámuha ímí mecáhcújtsónélliíhye.
11 Áánéllii paíjyuváré muha Píívyéébeke pɨáábó ámúhá hallúvú métáúmeíhijcyá ámúhakyée dibye újcume tsaímíyé dííbyema ámuha meíjcyaki. Áhdure muha métáúmeíhijcyá dííbyeke ámuha mecáhcujtsómé ɨ́mɨáánéré meméénúíyóneri metsúúrámeíhijcyáné ámúhama dibye ipánéévétsoki. 12 Ehdu nénéhjɨri máávyejújtsó Máavyéjuube Jetsocríjtoke. Muurá meke ávyéjújtsóiibye Píívyéébée meke ɨɨ́daatsólléne dííbyej tééveri újcúmeke.